Informacje o budżetach

Budżet zamówienia reklamowego lub jego elementu to docelowa kwota, za którą usługa Display & Video 360 spróbuje kupić wyświetlenia, lub liczba wyświetleń, które usługa Display & Video 360 spróbuje kupić. Tempo ustawione w zamówieniu lub elemencie określa szybkość, z jaką usługa Display & Video 360 będzie starać się wydać budżet tego zamówienia lub elementu.

Więcej informacji o tempie znajdziesz w artykule Kontrolowanie szybkości wydawania budżetów.

Budżety pieniężne korzystają z kosztu całkowitego opartego na modelu rozliczeniowym partnera, a nie tylko z kosztu mediów. Wiążą się one z nieco większą zmiennością niż budżety w postaci liczby wyświetleń.

Jak budżet zamówienia reklamowego wpływa na jego elementy?

Ustawienia budżetu i tempa zamówienia reklamowego ograniczają budżet i tempo poszczególnych elementów tego zamówienia. Jednak suma budżetów elementów w zamówieniu nie musi być taka sama jak (ani mniejsza niż) budżet zamówienia reklamowego.

Jeśli na przykład zamówienie reklamowe ma budżet 100 000 USD, ale łączny budżet jego elementów wynosi 105 000 USD, elementy te będą mogły wydać łącznie 100 000 USD. Podobnie, jeśli docelowe tempo zamówienia wynosi 3000 USD dziennie, wszystkie elementy tego zamówienia nie będą mogły wydać więcej niż 3000 USD dziennie (łącznie), niezależnie od poszczególnych ustawień tempa.

Podobnie tempo na poziomie zamówienia reklamowego i jego elementu ogranicza wielkość środków budżetowych, które zamówienie lub element może wydać każdego dnia. Usługa Display & Video 360 przestrzega najmniejszego limitu, niezależnie od tego, czy jest to limit elementu zamówienia czy limit zamówienia, i odpowiednio ogranicza wyświetlanie.

Gdy dany element zamówienia osiągnie limit, w tym dniu nie będzie już realizowany, nawet jeśli limit zamówienia nie został jeszcze osiągnięty. Podobnie, jeśli zamówienie osiągnie limit dzienny, jego elementy nie będą już w tym dniu realizowane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?