Bildirim

Müşteri Destek Ekibi'nin mevcut görüntüleme dilinizde sorun giderme hizmetleri sunmadığını lütfen unutmayın. Destek ekibi personeliyle iletişime geçmek için lütfen önce İngilizce veya desteklenen diğer dillere (İspanyolca, Portekizce ya da Japonca) geçin. 

Kampanyalar için Ek Erişim Ölçümü

Bir kampanya için sıklık sınırı belirlerseniz sıklık sınırı nedeniyle söz konusu kampanyada ulaşılan ek kullanıcıların sayısını ölçebilirsiniz. Bazı kampanyalarda ek erişim, toplam erişiminizin büyük bir kısmını, bazen %90'dan fazlasını oluşturabilir. Buna, farklı medya türleri veya yalnızca bir medya türü içeren kampanyalar dahildir. Sıklık sınırı belirleme hakkında daha fazla bilgi

Profesyoneller için ipucu Sıklık sınırları sayesinde kampanyalarınızda oluşan ek erişimi ölçün.

Ek Erişim widget'ını görüntülemek için:

 1. Display & Video 360 hesabınızda bir kampanyaya gidin.
 2. Kampanyanızda Birleşik görünümüne gidin.
 3. "Sıklık sınırından ek gösterim erişimi" başlıklı widget'ı bulmak için sayfayı sağa kaydırın.

Added Reach widget in Display & Video 360

 

Kampanyaya genel bakış sayfasındaki Ek Erişim widget'ı aşağıdakileri gösterir:

 • Toplam benzersiz kullanıcı sayısı: Kampanyanın ulaştığı toplam kullanıcı sayısı
 • Ek benzersiz kullanıcı sayısı: Sıklık sınırı nedeniyle kampanyanın ulaştığı ek kullanıcı sayısı.

Programatik Garantili anlaşmalar için ayrı bir widget vardır. Programatik Garantili anlaşmalar için Ek Erişim Ölçümü hakkında daha fazla bilgi

Ek Erişim Ölçümü raporları

Display & Video 360, 1 Nisan 2023'ten itibaren ek erişimi hesaplama şeklini değiştirmiştir. Yanlış verileri önlemek için Unique Reach: Sıklık Sınırından Eklenen Gösterim Erişimi metriğine sahip raporlar, 1 Nisan 2023 ile çakışan bir zaman aralığı kullanılarak oluşturulamaz.

Widget, kampanya düzeyinde etkin sıklık sınırına sahip olan kampanyaların toplu ek erişimini raporlar. Rapor Oluşturucu, farklı zaman aralıklarına ait verileri görüntülemek için çevrimdışı erişim raporları da oluşturabilir. 

Widget ve çevrimdışı erişim raporları, sıklık sınırının oluşturulduğu zamana ait verileri gösterir:

 • Widget en fazla 30 gün öncesine ait verileri gösterir.
 • Çevrimdışı erişim raporları ise 92 gün öncesine kadar olan verileri gösterir.

Bir rapor alınırken, gün içinde yinelenen kullanıcılara ulaşılabilir. Diğer bir deyişle, ek erişim hiçbir zaman eklemeli olamaz. Bu durum, ekli erişimin neden daha uzun bir sürede düşebileceğini de açıklayabilir. 

Raporlama zaman aralığı

Erişim verilerinin kararlı hâle gelmesi 72 saat sürer. Bu, Ek Erişim widget'ının son üç güne ait verileri göstermeyeceği anlamına gelir. Çevrimdışı erişim raporlarında, yayındaki bir kampanya için rapor alırken son 3 günün verilerini hariç tuttuğunuzdan emin olun. Benzer şekilde, kısa süre önce sona eren bir kampanyayla ilgili rapor almak için 3 günün geçmesini bekleyin.

Çevrimdışı raporlarda Ek Erişim Ölçümünü görüntülemek için rapor oluşturduğunuz dönemin, sıklık sınırının dönem ayarından daha düşük olmaması gerekir. Örneğin, sıklık sınırı yedi gün başına beş karşılaşmaysa raporun süresi en az yedi gün olmalıdır. 

En iyi uygulamalar

Kampanya ayarlarınızı güncelleyerek daha fazla ekli erişim elde edebilirsiniz:

 • Sıklık sınırınızı azaltın, sıklık sınırı süresini artırın veya her ikisini birden yapın. Kampanya düzeyinde sıklık sınırı karşılaşma sınırınız çok yüksek olarak ayarlandığında, süre çok düşük olduğunda ya da her ikisi birden olduğunda sınırlı erişim ortaya çıkabilir.
 • Hedef kitlenizi inceleyin. Dar bir hedef kitleye (ör. yeniden pazarlama) sahip belirli kampanya türleri, ek erişimle sonuçlanacak yeni kullanıcılara ulaşamayabileceğimiz için sıklık yönetiminden erişim avantajını sınırlayabilir. Buna karşılık, kitle havuzu çok genişse ek erişimle sonuçlanacak bir teklif isteğini atlama fırsatımız olmayabilir (tekrar eden bir kullanıcıyı atlamadığımız duruma karşılık).

Sınırlamalar

 • Ek erişim ölçümü, sıklık yönetimi için desteklenmeyen medyaya sahip kampanyalarda çalışmayabilir. 
 • PG anlaşmaları olan kampanyalarda yalnızca belirli exchange'ler Ek Erişim Ölçümünü destekler.
 • Erişim verileri son iki yıla kadar mevcuttur. 93 güne kadar olan veriler için rapor oluşturabilirsiniz.
 • Ek erişim tahminini hesaplamak için kampanya trafiğinden yeteri kadar çerez verisi alınamadığında "-" gösterilir.
 • Ek erişim verileri, medya türüne veya tek tek kampanya siparişlerine göre ayrılmış şekilde sunulamaz

Örnekler

Ek erişime sahip karma bir medya kampanyası örneği

YouTube ve Gmail medya türlerini içeren bir karma medya kampanyası. YouTube ve Gmail'de paylaşılan kimlik alanları bulunur. Bunlar, kanallar arası sıklık sınırlarından erişim kazanılmasını sağlar.

 • Kampanya düzeyinde sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandı
 • Günlük gösterim bütçesi 2 olarak ayarlandı
 • A ve B kullanıcıları, her gün YouTube ve Gmail'e giriş yapar.

1. Gün

Kampanya YouTube ve Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

2. Gün

Sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandığından kampanya A Kullanıcısını atlar.

Kampanya YouTube ve Gmail'de yeni bir kullanıcı olan B Kullanıcısına ulaşır.

3. Gün

Sıklık sınırı 2 gün içinde 2 gösterime ayarlandığından kampanya B Kullanıcısını atlar.

Kampanya, YouTube ve Gmail'de yeni bir kullanıcı olan A Kullanıcısına ulaşır.

4. gün

Sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandığından kampanya A Kullanıcısını atlar.

Kampanya YouTube ve Gmail'de yeni bir kullanıcı olan B Kullanıcısına ulaşır.

Sonuçlar

Bu kampanya için toplam benzersiz kullanıcı sayısı: 2 (A Kullanıcısı ve B Kullanıcısı)

Toplam gösterim sayısı = A Kullanıcısına ulaşacak gösterim sayısı + B Kullanıcısına ulaşacak gösterim sayısı = 4 + 4 = 8

B Kullanıcısına ulaşmak için iletilen gösterim sayısı = 4

Ek erişime sahip tek bir medya kampanyası örneği 

YouTube için bir kampanya.

 • Kampanya düzeyinde sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandı
 • Günlük gösterim bütçesi 1 olarak ayarlandı
 • A ve B kullanıcıları her gün YouTube'a giriş yapar.

1. Gün

Kampanya YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

2. Gün

Kampanya YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

3. Gün

Sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandığından kampanya A Kullanıcısını atlar.

Kampanya, YouTube'da yeni bir kullanıcı olan B Kullanıcısına ulaşır.

4. gün

YouTube kampanyası YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

Gmail kampanyası Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

Sonuçlar

Bu kampanya için toplam benzersiz kullanıcı sayısı: 2 (A Kullanıcısı ve B Kullanıcısı)

Toplam gösterim sayısı = A Kullanıcısına ulaşacak toplam gösterim sayısı + B Kullanıcısına ulaşacak gösterim sayısı = 3 + 1 = 4

B Kullanıcısına ulaşmak için iletilen gösterim sayısı = 1

Ek Erişim Ölçümü hesaplama örneği

1. günde, A Kullanıcısına hem karma medya kampanyası hem de tek medya kampanyası ulaşmıştır. Bu gün için ek erişim 0'dır.

2. günde, karma medya kampanyası B Kullanıcısına ulaşmış ve tek medya kampanyasıyla yeni kullanıcıya ulaşılmamıştır. Aynı gün karma medya kampanyası 1 gösterim kaydederek B Kullanıcısına ulaşmak için tekrar yatırım yapmıştır. O gün karma medya kampanyası için ek erişim 1'dir.

3. günde, tek medya kampanyası B Kullanıcısına ulaşmıştır ve karma medya kampanyasıyla yeni kullanıcılara ulaşılmamıştır. O gün, tek medya kampanyası 1 gösterim kaydederek B Kullanıcısına ulaşmak için tekrar yatırım yapmıştır. Tek medya kampanyası için ek erişim 1'dir.

4. günde, A Kullanıcısına hem karma medya hem de tek medya kampanyası ulaştığı için her iki kampanya için de ek erişim sağlanmamıştır.

Bu örneklerde, 1 ek kullanıcıya (B Kullanıcısı) ulaşıldığından hem karma medya hem de tek medya kampanyası için toplam ek tekil erişim 1'dir.

Karma medya kampanyası için toplam ve ekli tekil erişimin günlük dökümü:

 

Metrik

1. günde

2. günde

3. günde

4. günde

4. günden bugüne kadar

Toplam tekil erişim

1 (A Kullanıcısı)

1 (B Kullanıcısı

1 (A Kullanıcısı)

1 (B Kullanıcısı)

2 (A, B Kullanıcıları)

Ekli tekil erişim

0

1 (B Kullanıcısı)

0

1 (B Kullanıcısı

1 (B Kullanıcısı)

Tek medya kampanyası için toplam ve ek tekil erişimin günlük dökümü:

Metrik

1. günde

2. günde

3. günde

4. günde

4. günden bugüne kadar

Toplam tekil erişim

1 (A Kullanıcısı)

1 (A Kullanıcısı

2 (B Kullanıcısı)

2 (B Kullanıcısı)

2 (A, B Kullanıcıları)

Ekli tekil erişim

0

0

1 (B Kullanıcısı

1 (B Kullanıcısı

1 (B Kullanıcısı)

Ek erişimi olmayan kampanya örneği.

YouTube ve Gmail için birer kampanya olmak üzere her medya türü için ayrı kampanyalar.

 • Kampanya düzeyinde sıklık sınırı 2 günde 2 gösterim olarak ayarlandı
 • Günlük gösterim bütçesi 1 olarak ayarlandı
 • A ve B kullanıcıları, her gün YouTube ve Gmail'e giriş yapar.

1. Gün

YouTube kampanyası YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

Gmail kampanyası Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

2. Gün

YouTube kampanyası YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

Gmail kampanyası Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

3. Gün

YouTube kampanyası YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

Gmail kampanyası Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

4. gün

YouTube kampanyası YouTube'da A Kullanıcısına ulaşır

Gmail kampanyası Gmail'de A Kullanıcısına ulaşır

Sonuçlar

Bu kampanya için toplam tekil erişim: 1 (A Kullanıcısı)

Toplam gösterim sayısı = A Kullanıcısına ulaşacak toplam gösterim sayısı = 8

B Kullanıcısına ulaşmak için iletilen gösterim sayısı = 0

Sık sorulan sorular (SSS)

Widget'ta neden ekli erişim doldurulmuyor?

Kampanya seviyesinde sıklık ayarlamadıysanız widget ekli erişim için verileri doldurmaz. Bu durumda ek sıklık değeri "0" olur. Kampanya seviyesinde bir sıklık belirlediyseniz widget'ın ekli erişim tahmini verilerini göstermesi için en az 3 gün bekleyin.

Widget'ın ekli erişim verilerini görüntülememesiyle ilgili sorunları gidermek için aşağıdaki adımları deneyin:

 1. Kampanya ayarlarınızı kontrol edin ve bir kampanya sıklık sınırına sahip olduğunuzdan emin olun.
 2. Sıklık sınırı kısıtlamalarını satır öğesi ve kampanya siparişi sıklık ayarlarıyla karşılaştırın. Kampanya seviyesindeki sıklık sınırı karşılaşma sınırınız çok yüksek olarak ayarlandığında, süre çok düşük olarak ayarlandığında ya da her ikisi birden olduğunda sınırlı erişim ortaya çıkabilir. 
 3. Erişimi dar bir hedef kitleyle sınırlamadığınızdan emin olmak için hedef kitleyi inceleyin.

Neden daha az ekli erişim görüyorum?

İyi bir ekli erişim tahmini hesaplamak için kampanya trafiğinden yeteri kadar çerez verisi alınamıyorsa düşük erişim gerçekleşebilir veya hiç erişim gerçekleşmeyebilir. Az miktarda ekli erişim varsa widget yalnızca günlük veriler olmadan toplu ekli erişimi görüntüler.

Ayarlarınızın doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için SSS'deki sorun giderme adımlarına göz atın: Widget'ta neden ekli erişim doldurulmuyor?

Çevrimdışı raporlamada bir raporu farklı dönemler için aldığımda neden ekli erişim artıyor/azalıyor?

Çevrimdışı raporlarda sıklık yönetiminden elde edilen ekli erişim avantajlarını incelemek için rapor oluşturduğunuz dönemin, sıklık sınırının dönem ayarından daha düşük olmaması gerekir.

Örneğin, sıklık sınırı yedi gün başına beş karşılaşmaysa raporun süresi en az yedi gün olmalıdır.

Sıklık sınırı döneminden sonra aynı kullanıcı yinelenen gösterimler görebilir ve bu nedenle benzersiz ekli erişim, sıklık sınırı döneminden daha uzun bir zaman aralığı içinde düşebilir.

Neden Programatik Garantili (PG) anlaşmalar seviyesinde ekli erişim görüyorum ancak anlaşmanın yer aldığı kampanya seviyesinde göremiyorum?

Evet, bu beklenen bir durumdur. Bunun nedeni, PG ekli erişimi ve kampanya seviyesinde ekli erişimin her seviyedeki ekli erişimi hesaplamak için farklı referans değerler kullanmasıdır.

 • PG ekli erişimi, anlaşmanın hedeflendiği varsayılan satır öğesindeki ekli erişimi, anlaşmada sıklık sınırları olmasaydı kullanılacak olan erişimle karşılaştırır.
 • Kampanya seviyesinde ekli erişim, kampanya kapsamında yer alan tüm satır öğelerindeki ekli erişimi, satır öğeleri kendi sıklık sınırlarıyla ayrı kampanyalarda yayınlanmış olsaydı elde edilecek erişimle karşılaştırır.

Karşılaştırmanın referans değerleri farklı olduğundan, PG seviyesinde ekli erişim örnekleri görebilir ancak kampanya seviyesinde göremezsiniz (bunun tersi de geçerlidir).

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
2024 Gizliliğe Hazırlık kılavuzu

Üçüncü taraf çerezlerinin olmadığı bir dünyaya hazırlanın ve
doğru kalıcı kitle ve ölçüm çözümlerini benimseyerek
yapay zeka fırsatını yakalayın.
Hemen Başlayın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3203891338012465304
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69621