Masthead na YouTube

Pomocí mastheadu můžete na YouTube představit svou značku, produkt nebo službu v nativním formátu videoreklamy, která se zobrazuje na domovském kanálu YouTube na všech zařízeních. Masthead na YouTube je ideální pro ty, kdo chtějí:

V tomto článku se dozvíte o podkladech a technických specifikacích mastheadu na YouTube a o nástrojích pro vytváření souvisejících přehledů.

Poznámka: Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace provedené prostřednictvím prodejce Google. Další informace o rezervovaných umístěních na YouTube

Způsob zobrazení mastheadu na YouTube

Počítač

Mobil

Televizor

Dostupné podklady

V mastheadu lze použít níže uvedené podklady. Chcete-li zobrazit náhled svých podkladů, použijte nástroj Náhled mastheadů na YouTube. Dozvíte se tak, jak bude váš masthead vypadat na YouTube na počítačích, mobilech a televizorech. 

Některé podklady nemusí být ve formátu mastheadu podporovány nebo mohou mít jen omezenou podporu:

 • 360° videa a kampaně vyzývající k instalaci aplikace nejsou podporovány.
 • Živé streamování je podporováno pouze u kampaní účtovaných formou ceny za den (CPD) a vyžaduje další kontrolu vaším prodejcem Google.
 • Premiéry YouTube mají u kampaní typu CPM a CPD omezenou podporu.
Podklad Podporovaná zařízení Pokyny
Adresa URL videa na YouTube

Počítač

Mobil

Televizor

Odkaz na vaše video. Adresa URL může představovat jakékoli standardní video nahrané na YouTube. Aby jej bylo možno zobrazovat, musí být nastaveno jako Veřejné nebo Neveřejné.

(Doporučeno) Optimálního výkonu dosáhnete s videem ve formátu 16:9. Rozlišení by mělo být 1920 × 1080 nebo vyšší.

Nadpis

Počítač

Mobil

Televizor

Text zobrazený vedle mastheadu, na něm nebo pod ním. Doporučenou délku textu zjistíte pomocí nástroje Náhled mastheadů na YouTube.

Text tlačítka s výzvou k akci

Počítač

Mobil

Text na tlačítku s výzvou k akci. Doporučenou délku textu zjistíte pomocí nástroje Náhled mastheadů na YouTube.

Cílová adresa výzvy k akci

Počítač

Mobil

Koncová adresa URL tlačítka s výzvou k akci. Koncová adresa URL může odkazovat na jiné stránky na YouTube nebo směřovat přímo na jiný web. Doporučenou délku textu zjistíte pomocí nástroje Náhled mastheadů na YouTube.

Všechny kreativy v jednom mastheadu musí mít stejnou koncovou adresu URL. Pokud máte například kreativu, která odkazuje na adresu https://play.google.com, musí na stejnou adresu odkazovat i všechny ostatní kreativy daného mastheadu.

Pomocný popisný text

Mobil

Televizor

Volitelný popis, kterým je masthead doplněn. Doporučenou délku textu zjistíte pomocí nástroje Náhled mastheadů na YouTube.

Hlavní rozvržení videa

Počítač

Televizor

Způsob, jakým se masthead zobrazí na kompatibilním zařízení. Lze vybrat Širokoúhlý režim nebo Standardní velikost videa.

Načasování automatického přehrávání

Počítač

Čas spuštění videa a jeho trvání. Můžete určit přesný čas, kdy se má video začít automaticky přehrávat, a dobu, po kterou má zůstat spuštěné.

Ke ztlumeným videím mohou být automaticky přidány titulky. Automaticky generované titulky můžete pro svá videa vypnout ve Správci videí. Další informace o vypnutí titulků

Doprovodná videa Počítač Nejvýše dvě videa, která se na počítači zobrazí vedle mastheadu. Doprovodná videa lze přidat pomocí adresy URL seznamu videí na YouTube. Zobrazena budou první dvě videa ze seznamu. Videa nemusí pocházet ze stejného kanálu.

Pokud v nástroji Náhled mastheadů na YouTube zvolíte možnost Doprovodná videa, ale neuvedete adresu URL seznamu videí, budou jako doprovodná videa přidána videa z vašeho kanálu nastavená jako Veřejná.

Pokud v nástroji Náhled mastheadů na YouTube zvolíte možnost Doprovodná videa a uvedete adresu URL seznamu videí, budou jako doprovodná videa přidána videa z tohoto seznamu označená jako Veřejná nebo Neveřejná.
Grafika kanálu Počítač

Pozadí nebo banner zobrazující se v horní části stránky YouTube. Grafika kanálu je automaticky převzata z kanálu YouTube a doprovází masthead. 

Grafiku kanálu lze zapnout, pokud zvolíte Standardní velikost videa. Můžete ji sice zapnout i při širokoúhlém formátu, ale pouze pokud jsou vypnuta doprovodná videa.

Grafiku kanálu byste měli dokončit nejméně dva dny před spuštěním mastheadu.

Ikona kanálu

Počítač

Mobil

Ikona, která reprezentuje příslušný kanál YouTube. Ikona kanálu je automaticky převzata z kanálu YouTube a doprovází masthead.

Ikonu kanálu byste měli dokončit nejméně dva až tři dny před spuštěním mastheadu.

Schválení kreativy

Nezapomeňte kreativu nejpozději 2 pracovní dny před spuštěním kampaně odeslat svému prodejci Google. Pokud svou kreativu ve dvoudenním předstihu neodešlete, může být kampaň opožděna.

Dostupné způsoby nákupu

Cena za den (CPD)

Tento nákupní model použijte, pokud chcete v příslušný den na domovském kanálu YouTube co nejrychleji oslovit co nejvíce lidí. Při použití ceny za den se masthead po dobu jednoho dne zobrazuje ve 100 % zobrazení na mobilech a počítačích.

 • Platí pro: kampaně s mastheady na počítačích a mobilech.

Cena za tisíc zobrazení (CPM)

Tento nákupní model použijte, pokud chcete na domovském kanálu YouTube oslovit co nejvíce lidí a využít pokročilých možností cílení.

 • Platí pro: kampaně s mastheady na počítačích, mobilech a televizorech.

Nástroje pro vytváření přehledů

Metriky

Formát masthead podporuje v přehledech tyto metriky. Dostupnost některých z nich závisí na použitém nákupním modelu a na zařízení, kde se masthead zobrazuje.

 • Zobrazení reklam
 • Kliknutí na video
 • Sledovanost videa (video přehráno do 25 % / 50 % / 75 % / 100 %)
 • Kliknutí na váš web
 • Kliknutí na kanál YouTube
 • Kliknutí na doprovodná videa
Poznámka: U mastheadů na televizorech jsou dostupné pouze tyto metriky: Zobrazení reklam, Kliknutí na video, Sledovanost videa a Kliknutí na kanál YouTube.

Měření třetí strany

 • Povoleno: zobrazení reklamy (URL obrázku 1 × 1 pixel) a kliknutí na váš web (přesměrování).
 • Nepovoleno: pixely v JavaScriptu a pixely, jejichž účelem je shromažďovat údaje o složení publika. Měření viditelnosti prostřednictvím třetí strany není u formátů na domovské stránce YouTube povoleno.

Poznámky:

Remarketing

 • Zobrazení: Pro zobrazení nejsou remarketingové značky přípustné.
 • Zhlédnutí: Remarketingové seznamy lze vytvářet na základě seznamů publika YouTube a zhlédnutí videí.
 • Kliknutí (pro přehrání): Přijímáme remarketingové značky Floodlight (pouze u mastheadů pro počítače).

Související odkaz