Videoannonser

Sånn fungerer videoannonser

Videoannonser (tidligere kalt in-stream-videoannonser) er annonser som bestilles på reservasjonsbasis, og som vises i videoer på YouTube-videosider og på YouTube-kanalsider med fremhevede videoer. Annonsene kan vises på YouTube-områder tilpasset datamaskiner, nett på mobil, apper, TV-er med nettilkobling og spillkonsoller samt i innebygde YouTube-spillere på andre nettsteder. I tillegg til selve videoannonsen kan annonsørene ta med et tilleggsbanner som vises langs kanten av videosiden på datamaskiner.

Vær oppmerksom på at videoinnhold må ha en varighet på minst 30 sekunder for å være kvalifisert for visning av videoannonser.

Typer videoannonser

Videoannonsen kan vises når brukeren starter videoavspillingen, enten i begynnelsen (før videoen), underveis (midt i videoen) eller på slutten (etter videoen). Videoannonser kan enten hoppes over av brukeren eller være en integrert del av videoen. Det er også mulig å velge om YouTube (anbefalt) eller en tredjepart skal være vert for videoen.

Kan hoppes over: I videoannonser som kan hoppes over, kan seerne velge om de vil hoppe over annonsen etter de første fem sekundene. En avspilling av en annonse som kan hoppes over, registreres som en YouTube-avspilling hvis annonsen blir vist i 30 sekunder eller i sin helhet (reklamene må være minst tolv sekunder lange for å registreres som avspillinger). 

Kan ikke hoppes over: I videoannonser som ikke kan hoppes over, kan ikke seerne hoppe over annonsen. Merk deg at visninger av disse annonsene ikke registreres som avspillinger. Annonser som ikke kan hoppes over, kan vare i maksimalt 15 sekunder (20 sekunder i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Malaysia, Mexico og Singapore).

  • Vi tilbyr dessuten bumperannonser som ikke kan hoppes over, i utvalgte markeder. Hensikten med disse er å øke annonsenes rekkevidde og merkevarebevisstheten blant kunder.  Bumperannonser kan vare i maksimalt seks sekunder.

Komponentene i videoannonser

«Hopp over»-knapp (bare i annonser som kan hoppes over): I de fem første sekundene av en videoannonse som kan hoppes over, vises det en nedtelling som indikerer når seeren kan hoppe over annonsen. Etter fem sekunder erstattes nedtellingen av en «Hopp over»-knapp.

Panel for kanalengasjement (utelukkende annonser levert på nettsteder): Hvis YouTube er vert for reklamen, blir det automatisk hentet inn informasjon om at kanalen er vert for annonsen. Dette kan være kanalnavn og -ikon samt navnet på videoen. Hensikten med dette er å generere enda mer kanalengasjement. Denne informasjonen fremgår ikke dersom videoen ikke ligger på YouTube, eller om den ikke er oppført.

Valgfritt tilleggsbanner (utelukkende annonser levert på nettsteder): Tilleggsbannere er valgfrie bildebannerannonser som vises øverst til høyre på videosiden på datamaskiner så lenge videoen spilles av. Når en in-stream-videoannonse er avspilt (eller hoppes over), blir tilleggsbanneret værende på YouTube-siden. Brukeren kan når som helst klikke på det. Hvis du velger å ta med tilleggsbannere, må du være klar over at de bare vises på YouTube-videosider på datamaskiner. De er ikke synlige på mobilenheter, innebygde avspillere, TV-er med nettilkobling eller spillkonsoller.

Tilleggsbanner i formatet 300 x 250 (automatisk generert): I noen tilfeller, når en spesialtilpasset følgereklame (i formatet 300 x 60) ikke er angitt og annonsen er en offentlig video YouTube er vert for, genereres det automatisk en følgereklame i form av en videovegg med informasjon om kanalen som er vert for videoannonsen. Den automatisk genererte følgereklamen har en link til kanalen. I tillegg vises kanalikonet, kanalnavnet, en link til annonsørens nettsted og miniatyrbilder av opptil tre videoer fra den mest oppdaterte spillelisten på den kanalen.