Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Data Studio (có hiệu lực từ ngày 16/11/2020) để bao gồm cả Điều khoản xử lý dữ liệu (nếu có) nhằm củng cố cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư đối với dữ liệu và phản ánh các tính năng mới (bao gồm cả quyền kiểm soát của quản trị viên doanh nghiệp). Đối với khách hàng ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, Điều khoản dịch vụ sẽ được chuyển sang Google Ireland Limited. Đối với khách hàng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Điều khoản dịch vụ sẽ được chuyển sang Google Asia Pacific Pte Ltd. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ.

Điều khoản dịch vụ Google Data Studio (ngôn ngữ bổ sung)

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
102097
false