Finn frem i Comparison Shopping Service Center

Bruk Comparison Shopping Service Center (CSS Center) som en ressurs for å få oversikt over bedriften din og administrere selgerkontoene for selgerne du representerer.

Før du begynner

For å finne frem i CSS Center er det lurt å gjøre seg kjent med de forskjellige typene kontoer for tjenester for prissammenligning (CSS-tjenester) – deriblant grupper av tjenester for prissammenligning (CSS-grupper), domener for prissammenligningstjenester (CSS-domener) og ulike typer selgerkontoer. Finn ut mer om kontotyper i Comparison Shopping Service Center

Oversikt

Comparison Shopping Service Center Overview screen

I oversikten fremheves viktig informasjon om tjenesten din for prissammenligning og de tilknyttede selgerne dine, slik at du raskt kan se data om resultater, status, historikk med mer.

Siden for domener for prissammenligningstjenester (CSS-domener)

På siden for CSS-domener kan du se en liste over alle domenene i en CSS-gruppe samt noen beregninger for hvert CSS-domene. Herfra kan du gå videre til CSS-domenenivået, der du kan se siden for Merchant Center-kontoer for hvilket som helst av CSS-domenene i CSS-gruppen.

CSS domains page

Siden for CSS-domener inneholder følgende kolonner:

Step 1 Domene: Denne kolonnen viser navnet på hvert av CSS-domenene som er tilknyttet CSS-gruppen. Hvis du klikker på domenenavnet, blir du viderekoblet til siden for Merchant Center-kontoer for det aktuelle CSS-domenet.
Step 2 ID: Denne kolonnen viser konto-ID-en for hvert av CSS-domenene. Hvert CSS-domene har bare én ID.
Step 3 Etikett: I denne kolonnen kan du legge til eller redigere etiketter for hver konto. Finn ut mer om kontoetiketter i Comparison Shopping Service Center

Slik får du tilgang til et annet CSS-domene i den samme CSS-gruppen:

  1. Bruk rullegardinmenyen «Gruppe av tjenester for prissammenligning» for å velge et CSS-domene, eller velg «Domener for prissammenligningstjeneste» fra sidemenyen og deretter et domene fra «Domener» -kolonnen.
  2. Du kommer nå til siden for Merchant Center-kontoer for det aktuelle domenet.
  3. Du kan gå tilbake til siden for CSS-domener ved å klikke på navnet på CSS-gruppen på navigasjonsraden øverst.

Siden for Merchant Center-kontoer

På siden for Merchant Center-kontoer kan du se en liste over alle kontoene som er knyttet til et CSS-domene, kontotypen og antall underkontoer (gjelder bare kontoer for flere klienter, også kalt MCA-kontoer eller MCA-er). Herfra kan du navigere til Merchant Center-kontoene og -underkontoene.

Merchant Center accounts page

Siden for Merchant Center-kontoer inneholder følgende kolonner:

Step 1 Konto: Denne kolonnen viser navnet på Merchant Center-kontoen samt konto-ID-en.
Step 2 Kontotype: Denne kolonnen angir selgerkontotypen og inneholder antall underkontoer (for MCA-kontoer). Hvis du klikker på antallet underkontoer, kommer du til siden for den aktuelle MCA-kontoen i CSS Center. Her kan du se alle underkontoene samt status, etiketter, innsendte varer og nettsteder.
Step 3 Etikett: I denne kolonnen kan du legge til eller redigere etiketter for hver konto. Finn ut mer om kontoetiketter i Comparison Shopping Service Center
Step 4 Innsendte varer: Denne kolonnen viser antall varer som er sendt inn for en bestemt Merchant Center-konto (eller -underkonto).
Step 5 Nettsted: Denne kolonnen viser nettadressen til selgerens nettsted. Eventuelle endringer av nettstedet må gjøres i Merchant Center.
Step 5 Merchant Center: I denne kolonnene kan du klikke deg rett fra CSS Center til selgerkontoen i Merchant Center, forutsatt at de nødvendige tillatelsene er gitt.

Slik får du tilgang til en bestemt Merchant Center-konto:

  1. Gå til CSS-domenet som selgerkontoen er knyttet til.
  2. Klikk på filterikonet Filter icon, velg dimensjonen du vil filtrere etter (f.eks. «etikett» eller «ID»), og skriv deretter inn tittelen på filteret for å finne selgerkontoen du vil ha tilgang til.
  3. Når du har funnet kontoen, klikker du på ikonet i Merchant Center-kolonnen for å åpne kontoen i Merchant Center.

Slik ser du alle underkontoene for en MCA-konto:

  1. Gå til siden for Merchant Center-kontoene for CSS-domenet som MCA-kontoen er knyttet til.
  2. Bruk filterikonet Filter icon for å finne MCA-kontoen.
  3. Klikk på antallet underkontoer som står oppført i «Kontotype» -kolonnen, for å se alle underkontoene.

Kontostatus

Kontostatusikonene, som vises i «Kontoer»-kolonnen for de forskjellige selgerkontoene eller MCA-underkontoene, viser om en konto er valgt bort eller suspendert, eller om den har mottatt advarsler. Valgt bort-statusen kan endres hvis en selger velger bort CSS-tjenesten din eller velger å begynne å bruke den igjen. Selgere som ikke velger noe her, er med som standard.

Ikon Tittel Beskrivelse
blue opt-out icon Valgt bort Kontoen er valgt bort og viser derfor ikke Shopping-annonser via denne tjenesten for prissammenligning.
red exclamation mark Suspendert Kontoen er ikke valgt bort, men er suspendert i minst ett land.
Advarsel Kontoen er verken valgt bort eller suspendert, men den har minst én advarsel i minst ett land.
Ja, bekreftet Ingen suspensjonsproblemer Kontoen er verken valgt bort eller suspendert, og den har ingen advarsler.

Få tilgang til Merchant Center fra CSS Center

Du kan få tilgang til Merchant Center fra CSS Center, forutsatt at selgeren har gitt slike tillatelser. Finn ut mer om brukertilgang i Google Merchant Center for CSS Center-brukere

Rapporter

Se detaljert informasjon om resultater, krav, logg og diagnostikk for tjenesten din for prissammenligning og de tilknyttede selgerkontoene. Finn ut mer om rapporter i Comparison Shopping Service Center

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
5172632
false
false