Policy för användargenererat innehåll i Maps

Google vill hjälpa dig att upptäcka världen omkring dig. Användargenererat innehåll i våra tjänster är till för att förbättra din upplevelse och hjälpa dig att förhandsgranska och utforska platser både i närheten och på andra sidan jorden. Vi lägger stor möda på att se till att innehåll som publiceras av våra användare är till nytta och återspeglar verkligheten.

Googles policy för användargenererat innehåll i Maps är utformad för att alla som tittar på användargenererat innehåll ska ha en positiv upplevelse. Den är också utformad för att garantera att information i Maps är rättvis och tillförlitlig. De allra flesta av bidragen vi får in varje dag är autentiska och korrekta, men ibland händer det att de bryter mot våra policyer. Vi använder en kombination av människor och maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka sådant innehåll och förhindra att det visas för andra. I denna policy beskriver vi kriterierna för att publicera användargenererat innehåll i Maps och hur vi hanterar olämpligt innehåll och innehåll som strider mot policyn.

Bidrag måste till exempel baseras på verkliga upplevelser och verklig information. Medvetet falskt innehåll, kopierade eller stulna foton, irrelevanta recensioner, nedsättande språk, personangrepp och onödigt eller felaktigt innehåll strider mot vår policy. Mer information om vad som är och inte är tillåtet finns i Förbjudet och begränsat innehåll. Om du ser innehåll som du anser bryter mot våra policyer eller lagen bör du rapportera det.

Våra maskininlärningsalgoritmer genomsöker bidrag för att upptäcka innehåll som strider mot policyn och för att söka efter signaler om misstänkt användaraktivitet. Innehåll som bryter mot våra policyer tas antingen bort av våra automatiserade modeller eller flaggas för vidare granskning av utbildade operatörer och analytiker som gör utvärderingar som kan vara svåra för algoritmer att utföra. Vi tar bort innehåll om det bryter mot våra policyer eller användarvillkor, eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. 

Vi använder även många andra verktyg för att skydda användare från att visa olämpligt innehåll, till exempel avstängning av användargenererat innehåll för specifika platser, geografiska områden och platskategorier. Dessa åtgärder kan användas reaktivt för att motverka en plötslig ökning av innehåll som bryter mot våra policyer, eller proaktivt om vi anser att det behövs för att förhindra innehåll som bryter mot våra policyer. Vi kan också radera eller stänga av Google-konton som bryter mot våra policyer. Att stänga av innehåll eller möjligheten för en användare att bidra med användargenererat innehåll kan inbegripa att förhindra att uppladdat innehåll visas för andra användare.

Kom gärna tillbaka hit då och då eftersom vi uppdaterar våra policyer regelbundet.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false