Policy för användargenererat innehåll i Maps

Google vill hjälpa dig att upptäcka världen omkring dig. Användargenererat innehåll i våra tjänster är till för att förbättra din upplevelse och hjälpa dig att förhandsgranska och utforska platser både i närheten och på andra sidan jorden. Vi lägger stor möda på att se till att innehåll som publiceras av våra användare är till nytta och återspeglar verkligheten.

Om du bidrar till Maps kan du bli en Local Guide. Som Local Guide får du ett märke eller en ikon, tjänar poäng och placeras på en viss nivå utifrån hur mycket innehåll du bidrar med. Du kan även få inbjudningar till förmåner och evenemang. Besök Mitt konto om du vill göra ändringar, till exempel lämna Local Guides-programmet. Mer information om Local Guides-programmet finns i användarvillkoren för Local Guides-programmet.

Googles policy för användargenererat innehåll i Maps är utformad för att alla som tittar på användargenererat innehåll ska få en positiv upplevelse och för att garantera att informationen på Maps är rättvis och tillförlitlig. De flesta av de flera miljoner bidrag vi tar emot varje dag är autentiska och korrekta, men ibland händer det att de bryter mot våra policyer. Vi använder en kombination av manuell granskning och maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka sådant innehåll och förhindra att andra hittar det. I den här policyn beskriver vi hur du får publicera användargenererat innehåll på Maps och hur vi hanterar olämpligt innehåll och innehåll som strider mot våra policyer.

Till exempel måste inlägg och redigeringar baseras på verkliga upplevelser och verklig information. Medvetet falskt innehåll, kopierade eller stulna foton, irrelevanta recensioner, nedsättande språkbruk, personangrepp och onödigt eller felaktigt innehåll strider mot vår policy. Vi tar normalt bort hela inlägg (till exempel ett fotoinlägg med en bifogad textrecension) även om bara en del av inlägget bryter mot vår policy. Mer information om vad som är och inte är tillåtet finns i Förbjudet och begränsat innehåll. Om du hittar subjektivt innehåll, till exempel recensioner, media, frågor/svar om platser eller profiler som du anser bryter mot våra policyer eller gällande lag kan du läsa mer om hur du vidtar åtgärder i policyn för att rapportera och åtgärda olämpligt innehåll och policyn för att rapportera en olämplig användarprofil.

Om föreslagna redigeringar placeras felaktigt på kartan eller kopplas till en felaktig plats kan bidraget avvisas. Du kan spåra din redigering genom att kontrollera platsen på kartan. Eftersom vi har andra källor som kan skriva över godkända redigeringar och överklaganden kanske inte alla redigeringar visas. Om du äger en plats kan du läsa mer om hur du lägger till eller gör anspråk på din företagsprofil på Google. Om du upptäcker vilseledande information eller bedräglig aktivitet på Google Maps som är relaterad till allmänt tillgängliga faktauppgifter kan du redigera den. Läs mer om hur du redigerar företagsinformation på Google Maps. Om platsen bryter mot policyerna ovan eller mot policyn för kvalificering för företag och platser kan platsen och dess information tas bort från Google Maps och kanske inte får publiceras igen.

För att upptäcka innehåll som strider mot vår policy genomsöker våra maskininlärningsalgoritmer bidrag för att hitta tecken på misstänkt användaraktivitet. Innehåll som bryter mot våra policyer tas antingen bort av våra automatiserade modeller eller flaggas för vidare granskning av utbildade operatörer och analytiker som gör utvärderingar som kan vara svåra för algoritmer att utföra. Vi tar bort innehåll om det strider mot våra policyer eller användarvillkor, eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Vi använder många andra verktyg för att skydda användare mot olämpligt innehåll, som att inaktivera användargenererat innehåll för särskilda platser, geografiska områden och platskategorier. Dessa åtgärder kan användas reaktivt för att motverka en plötslig ökning av innehåll som bryter mot våra policyer, eller proaktivt om vi anser att det behövs för att förhindra innehåll som bryter mot våra policyer. Vi kan också begränsa åtkomst till funktioner eller stänga av Google-konton som bryter mot våra policyer. Vi kan även förhindra att uppladdat innehåll visas för andra användare. Vi tar bort användargenererat innehåll och stänger av Google-konton globalt och på obestämd tid. Om ditt innehåll tas bort på grund av att det bryter mot våra riktlinjer tas det bort globalt och på obestämd tid. När ditt Google-konto har begränsats från att komma åt eller bidra till Maps-funktioner kan du inte använda dessa funktioner någonstans i världen.

Kom gärna tillbaka hit då och då eftersom vi uppdaterar våra policyer regelbundet.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3249775443297339696
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true