Retningslinjer for brukergenerert innhold på Maps

Google ønsker å hjelpe deg med å utforske verden rundt deg. Brukergenerert innhold i tjenestene våre skal gjøre det enklere å se og utforske steder i nærheten og over hele verden. Vi jobber hardt for å sikre at innholdet brukerne våre publiserer, er nyttig og gjenspeiler virkeligheten.

Hvis du bidrar til Maps, kan du regnes som en Local Guide. Som Local Guide blir du identifisert med et eget merke eller ikon, og du tjener opp poeng og tilordnes et nivå på grunnlag av hvor mye innhold du bidrar med. Du kan være kvalifisert for fordeler og invitasjoner til arrangementer. Gå til Min konto hvis du vil gjøre endringer eller forlate Local Guides-programmet. Du finner mer informasjon om Local Guides-programmet i vilkårene for Local Guides.

Googles retningslinjer for brukergenerert innhold på Maps er utarbeidet for å sikre at alle som ser slikt innhold, får en positiv opplevelse, samtidig som vi opprettholder et åpent og sannferdig miljø. Hver dag mottar vi millioner av bidrag som er autentiske og riktige, men noen ganger mottar vi innhold som er i strid med retningslinjene. Vi bruker en kombinasjon av menneskelige vurderinger og maskinlæringsalgoritmer for å oppdage slikt innhold og forhindre at andre finner det. I disse retningslinjene beskriver vi kriteriene for publisering av brukergenerert innhold på Maps og hvordan vi håndterer innhold som er upassende eller i strid med retningslinjene.

Alle innlegg eller endringer må for eksempel være basert på reelle opplevelser og opplysninger. Innhold som bevisst er forfalsket, kopierte eller stjålne bilder, usaklige anmeldelser, ærekrenkende språk, personlige angrep, uriktig innhold og unødvendig innhold er eksempler på brudd på retningslinjene våre. Vi fjerner dessuten som regel hele innlegget (f.eks. et bildeinnlegg med en tekstanmeldelse) selv om bare en del av det er i strid med retningslinjene. Du finner mer informasjon om hva som er tillatt og ikke tillatt, i artikkelen Forbudt og begrenset innhold. Hvis du finner subjektivt innhold, for eksempel anmeldelser, medier, spørsmål eller svar om steder eller profiler du mener er i strid med retningslinjene våre eller loven, kan du lese retningslinjene for rapportering og korrigering av upassende innhold og retningslinjene for rapportering av upassende brukerprofiler for å se hva du kan gjøre.

Hvis foreslåtte endringer ikke er riktig plassert på kartet eller er tilknyttet feil sted, kan bidraget bli avvist. Sjekk stedet på kartet for å spore endringen din. Fordi vi har andre kilder som kan overskrive godkjente endringer og anker, kan det hende at endringer ikke vises. Hvis du er eieren av et sted, kan du lese mer om hvordan du legger til eller gjør krav på en bedriftsprofil på Google. Hvis du oppdager villedende informasjon eller svindelaktivitet på Google Maps knyttet til offentlig tilgjengelig faktainformasjon, kan du endre informasjonen. Finn ut hvordan du endrer bedriftsinformasjon på Google Maps. Hvis stedet viser seg å være i strid med de tidligere nevnte retningslinjene eller retningslinjene for bedrifter og steder, kan stedet og informasjonen om det bli fjernet fra Google Maps. Det kan også hende at informasjonen ikke kan publiseres på nytt.

For å finne innhold som er i strid med retningslinjene, gjennomsøker maskinlæringsalgoritmene våre bidragene med tanke på signaler som kan tyde på mistenkelig brukeraktivitet. Innhold som er i strid med retningslinjene, blir enten fjernet av de automatiske modellene våre eller rapportert for videre gjennomgang av erfarne operatører og analytikere hvis algoritmene ikke kan ta en klar avgjørelse. Vi fjerner innhold fordi det er i strid med retningslinjene våre eller vilkårene for bruk, eller for å overholde juridiske plikter.

Vi bruker også mange andre verktøy for å beskytte brukerne mot upassende innhold. Vi kan for eksempel suspendere brukergenerert innhold for bestemte steder, geografiske områder og stedskategorier. Disse tiltakene kan iverksettes med tilbakevirkende kraft for å motarbeide en økning i innhold som er i strid med retningslinjene, eller proaktivt hvis vi mener det er nødvendig for å forhindre publisering av slikt innhold. Vi kan også begrense funksjonstilgangen eller sperre Google-kontoer som bryter retningslinjene. Som en del av at vi fjerner innhold, avviser endringer eller begrenser funksjonstilgangen, kan vi også hindre at opplastet innhold vises til andre brukere. Vi fjerner brukergenerert innhold og sperrer Google-kontoer globalt og på ubestemt tid. Hvis du har innhold som fjernes som følge av brudd på retningslinjene, blir det fjernet globalt og på ubestemt tid. Hvis Google-kontoen din er pålagt begrensninger på å bruke eller bidra til Maps-funksjoner, kan du ikke bruke disse funksjonene noe sted i verden.

Retningslinjene kan bli oppdatert, så du bør lese dem på nytt fra tid til annen.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
3521245372767298641