Zásady pro obsah vytvářený uživateli Map

Google se vám snaží pomáhat objevovat svět. Obsah vytvářený uživateli má v našich službách přispívat ke zlepšování vašeho dojmu a pomáhat vám objevovat místa v okolí i na celém světě. Děláme vše pro to, abychom zajistili, že obsah publikovaný našimi uživateli bude užitečný a bude odrážet reálný svět.

Pokud přispíváte do Map, můžete být považováni za místního průvodce. Místní průvodce má identifikační odznak nebo ikonu, získává body a je mu přiřazena určitá úroveň na základě toho, jakým množstvím obsahu přispěje. Může mít nárok na výhody a pozvánky na akce. Pokud chcete provést změny, například ukončit účast v programu Místní průvodci, navštivte stránku Můj účet. Další informace o programu Místní průvodci najdete ve smluvních podmínkách programu Místní průvodci.

Obsahové zásady společnosti Google pro obsah v Mapách mají zajistit, aby uživatelé, kteří si obsah prohlížejí, měli pozitivní dojem a zároveň byl obsah pravdivý a přesný. Ačkoli většina příspěvků, které každý den vzniknou, je autentická a přesná, někdy se setkáváme s obsahem, který naše zásady porušuje. Ke zjišťování takového obsahu a ve snaze zabránit tomu, aby se zobrazoval uživatelům, používáme kombinaci algoritmů a strojového učení. Tyto zásady popisují kritéria pro publikování obsahu vytvářeného uživateli v Mapách a způsob, jakým řešíme nevhodný obsah nebo obsah porušující zásady.

Příspěvky a úpravy například musí vycházet ze skutečných zážitků a informací. Záměrně padělaný obsah, zkopírované nebo ukradené fotky, recenze mimo téma, hanlivé vyjadřování, osobní útoky a zbytečný nebo chybný obsah jsou v rozporu s našimi zásadami. Obecně také odstraňujeme celé příspěvky (například fotku s textovou recenzí), i když zásady porušuje jen jedna část. Další informace o tom, co je a není povoleno, najdete v článku Zakázaný a omezený obsah. Pokud narazíte na subjektivní obsah, jako jsou recenze, média, otázky či odpovědi nebo profily, které podle vás porušují naše zásady nebo zákony, přečtěte si zásady pro nahlašování a opravu nevhodného obsahu a zásady pro nahlášení nevhodného uživatelského profilu.

Příspěvek můžeme odmítnout, pokud je obsah na mapě nepřesně umístěn nebo je spojen s nesprávným zápisem. Pokud chcete sledovat úpravu, můžete zkontrolovat místo na mapě. Vzhledem k tomu, že existují jiné zdroje, které mohou schválené úpravy přepsat nebo se odvolat, úpravy se nemusí zobrazit. Pokud jste vlastníkem místa, přečtěte si, jak přidat nebo nárokovat Firemní profil na Googlu. Pokud v Mapách Google narazíte na zavádějící informace nebo podvodné aktivity, které se týkají veřejně dostupných faktických informací, můžete je upravit. Další informace o úpravách informací o firmě v Mapách Google Pokud místo porušuje výše uvedené zásady nebo zásady způsobilosti firem a míst, může být místo a jeho informace z Map Google odstraněno a může být považováno za nezpůsobilé k opětovnému publikování.

Kvůli zjištění obsahu porušujícího zásady prohledávají naše algoritmy strojového učení příspěvky a pátrají po signálech podezřelé aktivity uživatelů. Naše automatizované modely obsah, který porušuje zásady, buď odstraní, nebo označí k další kontrole vyškolenými operátory a analytiky. Ti hodnotí obsah, jehož hodnocení by pro algoritmy mohlo být obtížné. Obsah odstraňujeme, když porušuje naše zásady nebo smluvní podmínky, nebo když je to po nás vyžadováno v rámci plnění zákonných povinností.

Abychom uživatele ochránili před nevhodným obsahem, implementujeme mnoho dalších opatření, například pozastavení obsahu vytvářeného uživateli pro konkrétní místa, zeměpisné oblasti a kategorie míst. Tato opatření mohou být reakcí, jejímž účelem je zabránit nárůstu objemu obsahu, který porušuje naše zásady, nebo mohou být činěna proaktivně, když se domníváme, že je nutné předcházet takovému obsahu. Můžeme také omezit funkční přístup nebo pozastavit účty Google, které porušují naše zásady. Odstranění obsahu, odmítnutí úprav nebo omezení funkčního přístupu může zahrnovat to, že je ostatním uživatelům bráněno v zobrazování nahraného obsahu. Obsah generovaný uživateli odstraňujeme a účty Google pozastavujeme globálně a na neomezenou dobu. Když odstraníme váš obsah, protože porušuje naše zásady, odstraníme ho globálně a na neomezenou dobu. Pokud je váš účet Google omezen a nemá přístup k funkcím nebo nemůže přispívat do Map, nemůžete dané funkce používat nikde na světě.

Občas se sem vraťte, protože naše zásady mohou být aktualizovány.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
2967813206591619686