Miesta zobrazovania vášho obsahu

Ak váš obsah bol prijatý na externé zverejnenie, zverejní sa tak, aby ho mohol vidieť každý, kto pristupuje k produktom Google vrátane Vyhľadávania a Máp.

Ak nechcete zdieľať svoje zážitky, snímky, videá alebo miesta ich nasnímania, nezverejňujte ich pomocou tejto služby. Ak odstránite svoj príspevok alebo účet, údaje umiestnenia snímok a spresnenia údajov máp, ktoré sú odvodené od týchto príspevkov, sa môžu zachovať, ale nebudú už viac priradené k vášmu účtu.

Obsah odoslaný na zverejnenie v Mapách Google musí vyhovovať našim kritériám akceptácie obsahu na zverejnenie a všeobecným pravidlám pre obsah. Po zverejnení sa váš obsah môže zobraziť v rôznych produktoch a službách Google, ako sú napríklad služby Mapy Google, Street View, Google Earth, Moja firma na Googli, Vyhľadávanie Google a ďalšie produkty Google.

Zverejnený obsah sa môže zobrazovať aj na webových stránkach tretích strán, ktoré používajú miniaplikácie Googlu s možnosťou vloženia alebo rozhranie Google Maps API. Ďalšie informácie o možnostiach použitia obrázkov Googlom alebo tretími stranami nájdete v dodatočných zmluvných podmienkach služieb Mapy Google a Google Earth.