Gdzie mogą pojawić się Twoje treści

Gdy treść zostanie zatwierdzona do opublikowania zewnętrznego, będzie publicznie dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z wielu usług Google, w tym z wyszukiwarki i Map.

Jeśli nie chcesz udostępniać swoich wrażeń, obrazów lub filmów albo ujawniać lokalizacji, w których zostały zrobione, nie używaj tej usługi do ich publikacji. Jeśli usuniesz swoje treści lub konto, dane o lokalizacji zdjęć i ulepszania danych map pozyskane z tych treści mogą zostać zachowane, ale nie będą już powiązane z Twoim kontem.

Treści przesyłane do publikacji w Mapach Google muszą spełniać nasze kryteria akceptacji do publikacji oraz być zgodne z ogólnymi zasadami dotyczącymi treści. Po opublikowaniu treści mogą pojawić się w wielu różnych usługach Google takich jak Mapy Google, Street View, Google Earth, Google Moja Firma czy wyszukiwarka Google.

Opublikowane treści mogą również pojawić się w innych witrynach wykorzystujących umieszczane widżety oraz interfejs API Map Google. Więcej informacji o sposobie wykorzystania Twoich zdjęć przez Google oraz osoby trzecie znajdziesz w Dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google i Google Earth.