An chaoi a n-úsáidtear d'ábhar

Seans go mbeidh ábhar a chuireann tú isteach le feiceáil ar fud sheirbhísí Google, lena n-áirítear Maps, Cuardach agus YouTube. Seans go mbeidh sé le feiceáil freisin ar shuíomhanna tríú páirtí a úsáideann giuirléidí is féidir a leabú de chuid Google nó a úsáideann Google Maps Platform. Is féidir sonraí a bhaineann le d'ionchur, ar nós cineál gléis, córas oibriúcháin agus an dáta, an t-am agus an suíomh beacht ar gabhadh an t-ábhar, a úsáid ar fud sheirbhísí Google. Mura bhfuil fonn ort d'eispéireas, d'íomhánna, d'fhíseán, an dáta agus an t-am ná an suíomh ar tógadh na híomhánna nó an físeán a chomhroinnt, ná foilsigh é agus seirbhísí Google in úsáid agat.

Bíonn na cleachtais aitreabúideachta seo a leanas i bhfeidhm ag brath ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t-ábhar ina ábhar suibiachtúil nó ina faisnéis fhíriciúil atá ar fáil go poiblí a sholáthraíonn tú, mar atá sainithe i dTéarmaí Seirbhíse Google:

D'ábhar suibiachtúil

Má phostáiltear d'ábhar suibiachtúil – ar nós léirmheas, meáin nó ceist nó freagra a bhaineann le háit – seans go dtaispeánfar go poiblí é agus go gcuirfear i leith thú é. Seans go n-áireofaí ar na bealaí a gcuirfear i leith thú é an phostáil a nascadh le d'ainm nó do phictiúr próifíle atá le feiceáil ar do leathanach próifíle Maps nó d'ainm nó do phictiúr próifíle a thaispeáint leis an ábhar. Ní chuirfidh Google an t-ábhar i leith nuair nach bhfuil sé indéanta, mar shampla nuair a bhíonn srian ar spás.

Má scriosann tú d'ábhar, bainfear den amharc poiblí é de réir na dTéarmaí Seirbhíse Google.

Má tá do Chuntas Google srianta ó léirmheasanna nó meáin a phostáil, seans go mbainfear d'ábhar den amharc poiblí.

Faisnéis fhíriciúil atá ar fáil go poiblí a sholáthraíonn tú

Seans go dtaispeánfar d'athruithe fíriciúla ar sheirbhísí Google – amhail athruithe ar ainm, uaireanta oscailte nó seoladh áite – ar d'amharc próifíle príobháideach, ach ní chuirfear i leith thú go poiblí iad. Má scriosann tú eagarthóireacht, ní bheidh sí le feiceáil ar d'amharc próifíle príobháideach a thuilleadh. Seans go gcoinneofar athruithe fíriciúla ach ní bhainfidh siad le do chuntas.

Freagairtí Emoji

Seans go mbeidh freagairtí Emoji le feiceáil ar fud sheirbhísí Google. Chun freagairt a bhaint, tapáil an deilbhín freagartha arís.

Ceisteanna faoin leagan béite

Maidir le ceisteanna faoin leagan béite, seans nach dtaispeánfar do chuid freagraí go poiblí le linn na trialach agus nach mbeidh siad le feiceáil ach duit féin nó do dhaoine eile atá rannpháirteach sa turgnamh. Seans go scriosfar do fhreagraí tar éis don turgnamh a bheith críochnaithe.

Teicneolaíochtaí meaisínfhoghlama agus eispéiris IS giniúnaí

Seans go mbainfear úsáid as ábhar a chuireann tú isteach, lena n-áirítear freagairtí agus meiteashonraí gaolmhara, chun táirgí Google a sholáthar, a fhorbairt agus a fheabhsú, lena n-áirítear teicneolaíochtaí meaisínfhoghlama agus eispéiris IS giniúnaí. 

Nuair a úsáidtear d'ábhar chun críocha oiliúna chun teicneolaíochtaí meaisínfhoghlama Google agus eispéiris IS giniúnaí a fhorbairt agus a fheabhsú, glacaimid roinnt réamhchúraimí chun do phríobháideachas a chosaint, lena n-áirítear:

  • D'ábhar a dhícheangal ó do chuntas 
  • Uirlisí uathoibrithe a úsáid chun cabhrú le réimse leathan faisnéise, a d'fhéadfadh a bheith aitheanta, agus faisnéise pearsanta a aithint agus a bhaint

Seans go bpróiseálfaidh athbhreithneoirí oilte d'ábhar chun cabhrú le cáilíocht agus chun ár dteicneolaíochtaí meaisínfhoghlama agus ár n-eispéiris IS giniúnaí a fheabhsú. 

Ná cuir isteach ábhar a bhfuil faisnéis faoi rún ann nó aon sonraí nach dteastaíonn uait go bhfeicfeadh athbhreithneoir nó go n-úsáidfeadh Google iad chun ár dtáirgí, ár seirbhísí agus ár dteicneolaíochtaí meaisínfhoghlama a fheabhsú.

Má tá suim agat ann, faigh tuilleadh faisnéise maidir le conas a oibríonn IS ghiniúnach agus athbhreithnigh prionsabail de chuid Google maidir le IS fhreagrach.

Ní mór don ábhar a chuireann tú isteach na polasaithe seo a leanas a chomhlíonadh:

Cuardach
Glan an cuardach
Dún an cuardach
Google apps
Príomh-roghchlár
3134774120923364519
true
Search Help Center
true
true
true