Къде може да се показва съдържанието ви

Ако предоставеното от вас съдържание бъде прието за външно публикуване, то ще се вижда обществено от всеки с достъп до продуктите на Google, включително Търсене и Карти, заедно с името на потребителския ви профил и снимката, която се показва на страницата ви За мен.

Ако не искате да споделяте впечатленията, изображенията или видеоклиповете си, или местоположението, където са заснети, моля, не ги публикувайте чрез тази услуга. Ако изтриете приноса или профила си, данните за позициониране на изображенията и подобренията на картографските данни, извлечени от този принос, може да бъдат задържани, но няма повече да бъдат свързвани с профила ви.

Съдържанието, което изпращате за публикуване в Google Карти, трябва да спазва правилата на Карти за съдържание, генерирано от потребителите, правилата за забранено и ограничено съдържание и правилата за снимките и видеоклиповете. Щом бъде публикувано, съдържанието ви може да се показва в различни продукти и услуги на Google, като Google Карти, Street View, Google Earth, Google My Business, Google Търсене и други.

Публикуваното съдържание, заедно с името и снимката на потребителския ви профил, може да се показва и на сайтове на трети страни, които използват приспособления на Google за вграждане или API на Платформата на Google Карти.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
false