Как се използва съдържанието ви

Изпратеното от вас съдържание може да се показва в услугите на Google, включително Карти, Търсене и YouTube, и да се използва между тях. То може да се показва и на сайтове на трети страни, които използват приспособления на Google за вграждане или Платформата на Google Карти. Свързаните с приноса ви данни, като например тип на устройството, операционна система и датата, часа и точното местоположение, където е заснето съдържанието, може да се използват в услугите на Google. Ако не искате да споделяте впечатленията, изображенията или видеоклиповете си, или датата и часа или местоположението, където са заснети изображенията или видеоклиповете, моля, не ги публикувайте чрез услугите на Google.

Следните практики за приписване важат в зависимост от това дали става дума за ваше субективно съдържание, или обществено достъпна фактическа информация, която сте предоставили, както е определено в Общите условия на Google.

Ваше субективно съдържание

Ако ваше субективно съдържание, като например отзив, мултимедийно съдържание или въпрос или отговор относно място, бъде публикувано, то може да се показва публично и да бъде приписано на вас. Приписването може да включва свързване на публикацията с името или снимката на потребителския ви профил, които се показват на профилната ви страница в Карти, или показване на името или снимката на потребителския ви профил заедно със съдържанието. Google няма да приписва съдържанието на местата, където това е невъзможно, например когато пространството е ограничено.

Ако изтриете съдържанието си, то ще бъде премахнато от видимия за всички изглед съгласно Общите условия на Google.

Ако на профила ви в Google е наложено ограничение за публикуване на отзиви или мултимедийно съдържание, съдържанието ви може да бъде премахнато от видимия за всички изглед.

Предоставена от вас публично достъпна фактическа информация

Редакциите на факти в услугите на Google, като например редакции на името, работното време или адреса на дадено място, може да се показват в изгледа на частния ви потребителски профил, но няма да се приписват публично на вас. Ако изтриете редакция, тя вече няма да се показва в изгледа на частния ви потребителски профил. Редакциите на факти може да бъдат запазени, но няма да бъдат свързани с профила ви.

Реакции с емоджи

Реакциите с емоджи може да се показват в услугите на Google. За да премахнете реакция, докоснете отново иконата за реакция.

Въпроси за бета-версията

Относно въпросите за бета-версията: отговорите ви може да не бъдат показани публично по време на експеримента, а да бъдат видими само за вас или другите участници в експеримента. Отговорите ви може да бъдат изтрити след края на експеримента.

Технологии за машинно обучение и практическа работа с генеративния AI

Изпратеното от вас съдържание, включително реакциите и свързаните с тях метаданни, може да се използва за предоставяне, разработване и подобряване на продуктите на Google, включително технологиите за машинно обучение и практическата работа с генеративния AI.

Когато съдържанието ви се използва с цел обучение за разработване и подобряване на практическата работа с генеративния AI и технологиите за машинно обучение на Google, вземаме редица предпазни мерки, за да защитаваме поверителността ви, включително:

  • прекратяване на връзката между съдържанието ви и профила ви;
  • използване на автоматизирани инструменти за разпознаване и премахване на широк набор от потенциално идентифицираща информация и лична информация.

Обучените проверяващи може да обработват съдържанието ви с цел подобряване на качеството и подобряване на технологиите за машинно обучение и практическата работа с генеративния AI.

Моля, не изпращайте съдържание с поверителна информация или данни, които не искате да са видими за проверяващи лица или да се използват от Google с цел подобряване на продуктите, услугите и технологиите ни за машинно обучение.

Ако се интересувате, можете да научите повече за това как работи генеративният AI и да прегледате принципите на Google за отговорен AI.

Съдържанието, което изпращате, трябва да спазва следните правила:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню