Redigera eller radera kontakter

Det går att ändra eller radera kontakter du har lagt till på Android-enheten.

Kontakter som har sparats på Google-kontot synkroniseras med Google Kontakter och alla dina Android-enheter.

Redigera en kontakt

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på namnet på en kontakt.
 3. Klicka på Redigera Redigera uppe till höger.
 4. Redigera uppgifterna.
 5. Klicka på Spara.

Obs! Du kan inte ändra uppgifter som har hämtats automatiskt från följande källor:

 • kontaktens profil i Google
 • kontaktens jobb, skola eller organisation
 • Google Maps, om kontakten är ett företag.

Radera en kontakt

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Välj kontakter genom att markera kryssrutorna som visas bredvid namnen.
 3. Markera flera kontakter om du vill radera dem samtidigt.
 4. Klicka på mer Mer uppe till höger och sedan Radera och sedan Radera.

Ångra ändringar av kontakter

Du kan ta bort ändringar av kontakter som har gjorts under de senaste 30 dagarna.

Obs! Om du återställer de kontakter som fanns vid en viss tidpunkt, till exempel för en vecka sedan, visas inga kontakter som har lagts till efter detta. Läs mer om hur du exporterar dina nuvarande kontakter och lägger till dem igen senare.

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på Mer och sedan Ångra ändringar.
 3. Välj tidpunkt.
 4. Klicka på Bekräfta.