Redigera eller radera kontakter

Det går att ändra eller radera de kontakter som du har lagt till på Android-enheten.

Kontakter som har sparats på Google-kontot synkroniseras med Google Kontakter och alla dina Android-enheter.

Redigera en kontakt

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på namnet på en kontakt.
 3. Klicka på Redigera Redigera uppe till höger.
 4. Redigera uppgifterna.
 5. Klicka på Spara.

Tips! Du kan inte ändra uppgifter som har hämtats automatiskt från

 • kontaktens Google-profil
 • kontaktens jobb, skola eller organisation
 • Google Maps, om kontakten är ett företag.

Radera kontakter

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Markera enligt något av följande alternativ:
  • En enda kontakt: Markera kryssrutan vid kontaktens namn.
  • Flera kontakter: Markera kryssrutorna vid alla kontakter som ska tas bort.
  • Alla kontakter: Markera kryssrutan vid en kontakt. Klicka på nedåtpilen Down Arrow uppe till vänster följt av Alla.
 3. Klicka på Mer högst upp följt av Radera följt av Radera. Dina kontakter flyttas till papperskorgen där de finns kvar i 30 dagar innan de raderas permanent.
  • Om du vill ta bort en kontakt permanent öppnar du papperskorgen, markerar kontakten och klickar på Radera permanent.

Återställa raderade kontakter

Om du har raderat en kontakt under de senaste 30 dagarna kan du flytta den från papperskorgen.
Tips! Kontakter som har raderats från Övriga kontakter visas inte i papperskorgen. Du kan återställa dem genom att ångra alla ändringar som gjorts under de senaste 30 dagarna. Läs mer om hur du ångrar ändringar av flera kontakter samtidigt.
 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Scrolla nedåt på vänster sida.
 3. Klicka på Papperskorgen.
 4. Välj ett alternativ.
  • En enda kontakt: Markera kryssrutan vid kontaktens namn.
  • Flera kontakter: Markera kryssrutorna vid alla kontakter som ska återställas.
  • Alla kontakter: Markera kryssrutan vid en kontakt. Klicka på Valåtgärder uppe till vänster följt av Alla.
 5. Klicka på Återställ högst upp.

Ångra ändringar av kontakter

Du kan ångra alla ändringar av kontakter som har gjorts under de senaste 30 dagarna samtidigt.

Viktigt! Det går inte att återställa kontakter som har raderats permanent från papperskorgen.

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Ångra ändringar.
 3. Välj tidpunkt.
 4. Klicka på Bekräfta.

Tips! Om du återställer de kontakter som fanns vid en viss tidpunkt, till exempel för en vecka sedan, visas inga kontakter som har lagts till efter detta. Läs mer om hur du exporterar dina nuvarande kontakter och lägger till dem igen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
107539
false