Redigera eller radera kontakter

Det går att ändra eller radera kontakter du har lagt till på Android-enheten.

Kontakter som har sparats på Google-kontot synkroniseras med Google Kontakter och alla dina Android-enheter.

Redigera en kontakt

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på namnet på en kontakt.
 3. Klicka på Redigera Redigera högst upp till höger.
 4. Redigera uppgifterna.
 5. Klicka på Spara.

Obs! Du kan inte ändra uppgifter som har hämtats automatiskt från följande källor:

 • kontaktens profil i Google
 • kontaktens jobb, skola eller organisation
 • Google Maps, om kontakten är ett företag.

Radera kontakter

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Markera enligt något av följande alternativ:
  • En enda kontakt: Markera kryssrutan vid kontaktens namn.
  • Flera kontakter: Markera kryssrutorna vid alla kontakter som ska tas bort.
  • Alla kontakter: Markera kryssrutan vid en kontakt. Klicka sedan på Valåtgärder uppe till vänster följt av Alla.
 3. Klicka på Fler åtgärder uppe till vänster följt av Radera följt av Radera.

Tips! Om du använder Kontakter på jobbet eller i skolan går det inte att välja alla kontakter i katalogen.

Ångra ändringar av kontakter

Du kan ta bort ändringar av kontakter som har gjorts under de senaste 30 dagarna.

Obs! Om du återställer de kontakter som fanns vid en viss tidpunkt, till exempel för en vecka sedan, visas inga kontakter som har lagts till efter detta. Läs mer om hur du exporterar dina nuvarande kontakter och lägger till dem igen senare.

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på Inställningar  Inställningar uppe till höger följt avÅngra ändringar.
 3. Välj tidpunkt.
 4. Klicka på Bekräfta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?