Truy cập vào Cloud Search trên trình duyệt

Dưới đây là một số cách tùy chỉnh Google Chrome đơn giản để truy cập nhanh vào Google Cloud Search.

Nếu bạn không sử dụng Chrome, hãy chuyển đến phần "Trợ giúp" của trình duyệt và tìm thông tin về cách thay đổi các tùy chọn cài đặt của trình duyệt.

Đánh dấu trang chủ Cloud Search
Tạo dấu trang trong trình duyệt để bạn có thể dễ dàng truy cập vào Cloud Search từ menu dấu trang của mình.
 1. Mở Chrome.
 2. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 3. Thêm dấu trang cho trang đó.
 4. Bật thanh dấu trang.
 5. Nhấp vào biểu trưng Cloud Search để truy cập trực tiếp vào trang chủ Cloud Search.
Đặt Cloud Search làm công cụ tìm kiếm mặc định
 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển đến Cài đặt sau đó Tìm kiếm sau đó Quản lý công cụ tìm kiếm.
 3. Trong danh sách, bên cạnh cloudsearch.google.com, hãy nhấp vào Đặt làm mặc định.
 4. Nếu Cloud Search chưa có trong danh sách, hãy thêm bằng cách sử dụng các bước để Tạo phím tắt trong phần Sử dụng Cloud Search từ thanh địa chỉ.
Sử dụng Cloud Search từ thanh địa chỉ

Bạn có thể tìm kiếm ngay từ thanh địa chỉ mà không cần sửa đổi trang tìm kiếm mặc định của mình.

Tạo lối tắt từ khóa

 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển đến Cài đặt sau đó Tìm kiếm sau đó Quản lý công cụ tìm kiếm.
 3. Cuộn xuống cuối cửa sổ.
 4. Nhập thông tin sau:
  • Tên công cụ tìm kiếm mới: Cloud Search
  • Từ khoá: cs
  • URL: https://cloudsearch.google.com/cloudsearch?q=%s
 5. Nhấp vào Xong.
 6. Thực hiện tìm kiếm:
  1. Trong thanh địa chỉ, nhập cs và nhấn Tab.
  2. Nhập truy vấn tìm kiếm của bạn.
Đặt Cloud Search làm trang chủ hoặc trang khởi động
Bạn có thể đặt Cloud Search làm trang khởi động hoặc trang chủ trong Chrome. Để biết thông tin, hãy xem Đặt trang chủ và trang khởi động của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?