Tìm kiếm người

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin liên hệ của một đồng nghiệp bằng cách tìm kiếm tên hoặc thông tin khác trên hồ sơ của họ trong Google Cloud Search. Một thẻ có thông tin hồ sơ của người đó sẽ xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm. Nếu cụm từ tìm kiếm của bạn khớp với nhiều người, bạn sẽ nhận được một danh sách các bản tóm tắt hồ sơ.

Để mở hồ sơ đầy đủ của một người, hãy nhấp vào tên của họ hoặc nhấp vào Hiển thị thêm. Trang thông tin hồ sơ sẽ hiển thị thông tin liên hệ và chuỗi báo cáo của người đó.

Profile card

Bạn chỉ có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ mà tổ chức của bạn thiết lập. Nếu bạn không thể tìm kiếm theo chức danh, số điện thoại hoặc thông tin khác trên hồ sơ, hãy yêu cầu quản trị viên G Suite cập nhật hồ sơ người dùng.

Tìm thông tin liên hệ của mọi người ở cơ quan

Từ một thẻ, bạn có thể gửi email, bắt đầu cuộc gọi video hoặc gọi điện bằng thiết bị di động của mình.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Tìm kiếm một người theo tên.
 3. Trong thẻ kết quả, để gửi email, hãy nhấp vào địa chỉ email của người đó.
 4. Nếu muốn xem các tùy chọn liên hệ khác hoặc xem thêm thông tin báo cáo, hãy nhấp vào tên người đó để mở trang thông tin hồ sơ của họ. 
 5. Trong trang thông tin hồ sơ, hãy nhấp vào cách bạn muốn liên hệ với người đó:
  • Để gửi email, hãy nhấp vào biểu tượng Email  hoặc địa chỉ email của người đó.
  • Để thiết lập một cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch biểu .
  • Để trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Hangout Start a Hangout.
  • Để bắt đầu một cuộc gọi video, hãy nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video Máy quay video.
 6. Để mở trang thông tin hồ sơ và liên hệ với người quản lý hoặc nhân viên cấp dưới của người đó, hãy nhấp vào tên người quản lý hoặc tên nhân viên cấp dưới.

Các thẻ hồ sơ chỉ xuất hiện trên trang kết quả đầu tiên và bạn sẽ không nhìn thấy các thẻ đó nếu lọc kết quả tìm kiếm.

Lưu ý: Bạn chỉ xem được thông tin liên hệ và thông tin về người quản lý nếu tổ chức của bạn đã thêm những thông tin hồ sơ này vào tài khoản người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?