Zawężanie wyszukiwania za pomocą operatorów

W Google Cloud Search możesz znaleźć dokładnie to, czego szukasz, korzystając z symboli i specjalnych wyrazów nazywanych operatorami wyszukiwania. Pozwalają one uzyskać lepsze wyniki poprzez dopasowanie określonych atrybutów w zapytaniu. Możesz wyszukiwać np. według właściciela treści czy daty ostatniej modyfikacji.

W przypadku źródeł danych spoza Google Workspace Twoja organizacja może skonfigurować niestandardowe operatory wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Search operators

Używanie operatorów podczas wyszukiwania

Aby np. znaleźć treść utworzoną przez określonego członka zespołu po wskazanym dniu, użyj w zapytaniu operatorów owner: i after:. Szczegółowe informacje wraz z przykładami znajdziesz na liście poniżej.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. W polu wyszukiwania wpisz szukane słowa, dodając na końcu spację.
 3. Dodaj operator z odpowiednią wartością na końcu zapytania. Nie dodawaj spacji między operatorem a jego wartością.

Lista operatorów wyszukiwania

Symbole i standardowe operatory

Standardowe operatory wpisuj tylko wielkimi literami. W przeciwnym razie zostaną potraktowane jako wyszukiwane słowa, a nie operatory.

Operator Opis
" " (cudzysłów) Wyszukuje dokładny ciąg wyrazów w tej samej kolejności, w jakiej wpiszesz je w cudzysłowie. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Przykład zapytania:
"analiza rynku"

- (minus) Wyszukuje treść, która nie zawiera podanego słowa lub nie jest zgodna z podanym operatorem.

Uwaga: ten operator nie działa samodzielnie. Musisz dołączyć go do wyszukiwanych słów albo do innego operatora, bez użycia spacji.

Przykłady zapytań:
płace -raporty
inwentaryzacja -owner:me
sprzedaż contenttype:doc -owner:me

AND Domyślnie zwracane są tylko te strony, które zawierają wszystkie wpisane hasła. Nie musisz dodawać między nimi operatora AND.

Przykład zapytania:
raporty sprzedaży
raporty AND sprzedaży

OR Wyszukuje treść, która zawiera co najmniej jedno z podanych słów lub jest zgodna z co najmniej jednym podanym operatorem.

Przykłady zapytań:
sprzedaż OR marketing
sprzedaż from:(mariakowalska OR jannowak)

Operatory Cloud Search
 • Nazwy operatorów wpisuj małymi literami.
 • Gdy wpisujesz kilka wartości dla tego samego operatora, umieść je w nawiasach, np. from:(nazwa_użytkownika1 OR nazwa_użytkownika2).
 • W przypadku źródeł danych spoza Google Workspace Twoja organizacja może skonfigurować niestandardowe operatory wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.
Operator Opis
source: Wyszukuje treść z określonego źródła. W przypadku źródeł należących do Google Workspace obowiązują wartości Mail, Drive, Sites, Groups i Calendar. W przypadku źródeł spoza Google Workspace skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać niestandardowe wartości skonfigurowane przez Twoją organizację.

Przykład zapytania:
szkolenie source:mail

contenttype: Wyszukuje treści lub załączniki na Dysku lub w Grupach dyskusyjnych Google – np. arkusze kalkulacyjne, prezentacje, pliki PDF, zdjęcia, filmy, rysunki lub foldery. Operator jest dostępny w przypadku treści Google Workspace.

Przykład zapytania:
szkolenie contenttype:doc

filetype: Wyszukuje w Grupach dyskusyjnych treści lub załączniki z określonym rozszerzeniem pliku, np. .doc, .html, .jpeg, .pdf lub .xlsx. Aby znaleźć treści w Witrynach Google, użyj rozszerzenia .html. Operator jest dostępny w przypadku treści Google Workspace.

Przykład zapytania:
szkolenie filetype:(doc OR pdf)

site: Wyszukuje treść w Witrynach Google. Operator jest dostępny w przypadku treści Google Workspace.

Przykład zapytania:
szkolenie site:drive.google.com

owner: Wyszukuje treść należącą do Ciebie lub do określonej osoby, która Ci ją udostępniła.

Przykłady zapytań:
raporty owner:me
raporty owner:mariakowalska

from: Wyszukuje e-maile i wydarzenia z kalendarza:
 • od Ciebie,
 • od określonej osoby lub grupy do Ciebie.
Wyszukuje inne typy treści:
 • utworzone przez Ciebie,
 • utworzone przez określoną osobę i udostępnione Tobie.

Przykłady zapytań:
raporty from:me source:drive
raporty from:(mariakowalska OR jannowak)

to: Wyszukuje e-maile i wydarzenia z kalendarza:
 • wysłane do Ciebie (bezpośrednio lub w kopii DW do Ciebie bądź do grupy, której jesteś członkiem);
 • wysłane do określonej osoby przez Ciebie lub przez kogoś innego, kto wysłał Ci kopię DW.

Przykłady zapytań:
raporty to:me from:mariakowalska
raporty to:członkowie-klubu-golfowego

before: Wyszukuje treść zmodyfikowaną przed określoną datą mającą format RRRR/MM/DD.

Przykład zapytania:
zamówienia before:2018/09/30

after: Wyszukuje treść zmodyfikowaną w określonej lub późniejszej dacie mającej format RRRR/MM/DD.

Przykłady zapytań:
zamówienia after:2018/09/20
zamówienia after:2018/09/20 before:2018/09/30

createddatetimestampbefore: Wyszukuje treść utworzoną przed określoną datą mającą format RRRR/MM/DD.
createddatetimestampafter: Wyszukuje treść utworzoną w określonej lub późniejszej dacie mającej format RRRR/MM/DD.
itemsize: Wyszukuje treść o określonym rozmiarze wyrażonym w bajtach.
itemsizelessthan: Wyszukuje treść o rozmiarze mniejszym niż określony rozmiar wyrażony w bajtach.
itemsizegreaterthan: Wyszukuje treść o rozmiarze większym niż określony rozmiar wyrażony w bajtach.
inurl: Wyszukuje treść z określonego adresu URL. Operator jest niedostępny w przypadku treści Google Workspace.

Przykład zapytania:
inurl:szkolenie

mimetype: Wyszukuje treść według oryginalnego typu MIME. Operator jest niedostępny w przypadku treści Google Workspace.

Przykład zapytania:
mimetype:audio/mpeg

size: Wyszukuje elementy o rozmiarze większym niż podany rozmiar w bajtach.

Przykład zapytania:
size:10

larger: Wyszukuje elementy o rozmiarze większym niż podany rozmiar w bajtach, KB i MB. Synonim rozmiaru.
Przykładowe zapytania:
larger:10
larger:10K
larger:10M
smaller: Wyszukuje elementy o rozmiarze mniejszym niż podany rozmiar w bajtach, KB i MB.
Przykładowe zapytania:
smaller:10
smaller:10K
smaller:10M

Wskazówka: możesz też uzyskać bardziej precyzyjne wyniki, korzystając z filtrów wyszukiwania dostępnych u góry strony z wynikami.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6429765424395527668