Sprawdzanie informacji o zarządzanych urządzeniach