Włączanie i wyłączanie weryfikacji punktów końcowych

Jeśli jesteś administratorem, możesz wyświetlać informacje o urządzeniach z systemem operacyjnym Chrome lub przeglądarką Chrome, które mają dostęp do danych organizacji. W ten sposób możesz na przykład uzyskać informacje o systemie operacyjnym, urządzeniu i użytkowniku. Dostępne dane obejmują zarówno komputery osobiste, jak i należące do organizacji. 

Obsługiwane komputery

 • Urządzenia z Chrome OS
 • Urządzenia Apple® z systemem Mac® OS X® El Capitan (10.11) i nowszymi wersjami
 • Urządzenia z systemem Microsoft® Windows® 7 i 10

Konfigurowanie weryfikacji punktów końcowych

Krok 1. Włącz synchronizację punktów końcowych w konsoli administracyjnej

Aby wyświetlać informacje o komputerach w organizacji, musisz włączyć synchronizację punktów końcowych w konsoli administracyjnej. Zwykle ta funkcja jest domyślnie włączona. W razie potrzeby wykonaj czynności opisane poniżej, aby ją włączyć:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W sekcji Urządzenia mobilne po lewej kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Synchronizacja punktów końcowych.
 5. Zaznacz opcję Zezwalaj na synchronizację komputerów za pomocą rozszerzenia do przeglądarki.
 6. Kliknij Zapisz.
Krok 2. Zainstaluj rozszerzenie Endpoint Verification

Na komputerach, które chcesz monitorować, muszą zostać zainstalowane przeglądarka Chrome, rozszerzenie Endpoint Verification i natywna aplikacja pomocnicza. Możesz wdrożyć to rozszerzenie na komputerach lub poprosić użytkowników o samodzielne zainstalowanie rozszerzenia z Chrome Web Store.

Jeśli wdrożysz rozszerzenie Endpoint Verification, użytkownicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na jego zainstalowanie na ich urządzeniach (zgodnie z Polityką prywatności Google). Wdrożenie możesz przeprowadzić na dwa sposoby:

Krok 3. Zainstaluj natywną aplikację pomocniczą (tylko Mac i Windows)

Aby funkcja monitorowania mogła działać, na komputerach Mac i komputerach z systemem Windows musi być zainstalowana natywna aplikacja pomocnicza.

Taką instalację możesz przeprowadzić na dwa sposoby: 

 • Na urządzeniach należących do firmy możesz wdrożyć natywną aplikację pomocniczą (odpowiednio wersję na komputery Mac lub wersję dla systemu Windows) przy użyciu rozwiązania innej firmy do zarządzania oprogramowaniem.
 • Jeśli użytkownicy zainstalowali rozszerzenie Endpoint Verification, to po zakończeniu tej instalacji zobaczą prośbę o dodanie natywnej aplikacji pomocniczej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Instalowanie Endpoint Verification.

Krok 2. Skonfiguruj zatwierdzanie urządzeń (opcjonalnie)

Jako administrator możesz sprawdzać poszczególne urządzenia z weryfikacją punktów końcowych, które proszą o dostęp do danych firmowych. Możesz oznaczyć te urządzenia jako zatwierdzone lub zablokowane. Możesz użyć tagu, aby skonfigurować poziomy dostępu w Menedżerze kontekstu dostępu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Określanie, które urządzenia mają dostęp do Twoich danych

 

Wyświetlanie informacji o komputerach i wyłączanie ich monitorowania

Wyświetlanie informacji o monitorowanych komputerach
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyszukać urządzenia według systemu operacyjnego, numeru seryjnego lub konta użytkownika, użyj filtrów po lewej. 
 5. Kliknij identyfikator urządzenia, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje, które można monitorować.
Informacje, które można monitorować
Poniżej opisaliśmy informacje, które możesz wyświetlać na temat komputerów, na których jest zainstalowane rozszerzenie Endpoint Verification:
Kategoria Nazwa właściwości Opis Obsługiwane urządzenia
Zgodność urządzenia Stan Stan zarządzania urządzeniem: Zatwierdzone lub Nieznane Mac
Chrome OS
Windows
Szczegóły konta Nazwa Nazwa użytkownika Mac
Chrome OS
Windows
E-mail Identyfikator adresu e-mail i aliasy użytkownika Mac
Chrome OS
Windows
Profil zasad Pierwsza synchronizacja Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu Mac
Chrome OS
Windows
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji Mac
Chrome OS
Windows
Stan hasła urządzenia

Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem blokady ekranu

Uwaga: ta właściwość nie informuje o tym, czy urządzenie ma inny rodzaj hasła (na przykład hasła do oprogramowania na Macu).

Mac (tylko urządzenia zarządzane)
Windows
Stan szyfrowania Czy urządzenie jest zaszyfrowane   Mac
Chrome OS
Windows
Właściwości urządzenia Identyfikator urządzenia Unikalny numer powiązany z urządzeniem użytkownika Mac
Chrome OS
Windows
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Mac
Chrome OS
Windows
Typ Marka urządzenia Mac
Chrome OS
Windows
System operacyjny Nazwa systemu operacyjnego  Mac
Chrome OS
Windows
Zweryfikowany dostęp

Określa, czy urządzenie z systemem operacyjnym Chrome jest zgodne z zasadami obowiązującymi w organizacji 

Powiązane artykuły:

Chrome OS
 

 

Usuwanie urządzenia

Usunięte urządzenia nie są pokazywane na liście zarządzanych urządzeń. Żadne dane nie są usuwane z urządzenia. Użytkownik nadal może korzystać z firmowego konta na takim urządzeniu.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, i kliknij Usuń.

Wyłączanie weryfikacji punktów końcowych

Jeśli wyłączysz weryfikację punktów końcowych, nie zobaczysz w konsoli administracyjnej informacji o komputerach, które zostaną dodane w przyszłości. Na liście nadal będą pokazywane komputery, które były monitorowane do tej pory, ale informacje na ich temat nie będą aktualizowane.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W sekcji Urządzenia mobilne po lewej kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Synchronizacja punktów końcowych.
 5. Odznacz opcję Zezwalaj na synchronizację komputerów za pomocą rozszerzenia do przeglądarki.
 6. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?