Włączanie i wyłączanie weryfikacji punktów końcowych

Jeśli jesteś administratorem, możesz korzystać z weryfikacji punktów końcowych do wyświetlania informacji o urządzeniach z systemem operacyjnym Chrome lub przeglądarką Chrome, które mają dostęp do danych organizacji. W ten sposób możesz na przykład uzyskać informacje o systemie operacyjnym, urządzeniu i użytkowniku. Dostępne dane obejmują zarówno komputery prywatne, jak i należące do organizacji.

Obsługiwane komputery

 • Urządzenia Apple® z systemem Mac® OS X® El Capitan (10.11) i nowszymi wersjami
 • Urządzenia z Chrome OS
 • Urządzenia z systemem Linux® Debian® i Ubuntu®
 • Urządzenia z systemem Microsoft® Windows® 7 i 10

Konfigurowanie weryfikacji punktów końcowych

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Krok 1. Włącz synchronizację punktów końcowych w konsoli administracyjnej
Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.

Aby wyświetlać informacje o komputerach w organizacji, musisz włączyć synchronizację punktów końcowych w konsoli administracyjnej. Zwykle ta funkcja jest domyślnie włączona. W razie potrzeby wykonaj czynności opisane poniżej, aby ją włączyć:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W sekcji Urządzenia mobilne po lewej kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Synchronizacja punktów końcowych.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Zaznacz opcję Zezwalaj na generowanie raportów o komputerach za pomocą rozszerzenia do przeglądarki.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
Krok 2. Zainstaluj rozszerzenie Endpoint Verification

Opcja 1. Pozwól użytkownikom zainstalować rozszerzenie

W przypadku urządzeń z systemem Linux, macOS i Windows użytkownik może samodzielnie zainstalować rozszerzenie. Informacje i instrukcje znajdziesz w artykule Zezwalanie administratorowi na monitorowanie komputera.

Opcja 2. Wymuś instalację rozszerzenia w konsoli administracyjnej

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia potem Zarządzanie urządzeniami z Chrome.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień na dole.

 3. Kliknij Aplikacje i rozszerzenia.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 5. W sekcji Użytkownicy i przeglądarki kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 6. Najedź na Dodaj i kliknij Dodaj aplikację Chrome lub rozszerzenie do Chrome za pomocą identyfikatora Add by ID.
 7. W polu Identyfikator rozszerzenia wpisz callobklhcbilhphinckomhgkigmfocg. Skopiuj kod, aby uniknąć błędów.
 8. W menu pod tym polem wybierz Z Chrome Web Store i kliknij Zapisz.
 9. Po prawej stronie w sekcji Zarządzanie certyfikatami obok opcji Zezwalaj na dostęp do kluczy i Zezwalaj na dostęp do kluczy firmowych za pomocą protokołu uwierzytelniania kliknij Włącz Włącz.
 10. Obok rozszerzenia Endpoint Verification kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wymusić instalację aplikacji i przypiąć ją do paska narzędzi na urządzeniach z systemem operacyjnym Chrome, wybierz Wymuszona instalacja i przypięcie.
  • Aby wymusić instalację aplikacji, wybierz Wymuś instalację.
 11. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
  Zazwyczaj ustawienia są stosowane po kilku minutach. Mogą jednak minąć nawet 24 godziny, zanim zostaną zastosowane u wszystkich.

Opcja 3. Dodaj rozszerzenie do zarządzanych urządzeń za pomocą zasady

Urządzenia z systemem macOS, Windows i Linux

Zobacz artykuł Konfigurowanie zasad Chrome na poziomie urządzenia na zarządzanych komputerach.

Krok 3. Zainstaluj natywną aplikację pomocniczą (tylko komputery z systemem macOS, Windows i Linux)

Jeśli użytkownicy zainstalują rozszerzenie Endpoint Verification, zostaną automatycznie poproszeni o zainstalowanie natywnej aplikacji pomocniczej. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Konfigurowanie weryfikacji punktów końcowych.

Jeśli instalujesz rozszerzenie jako administrator, musisz też zainstalować natywną aplikację pomocniczą.

 1. Pobierz natywną aplikację pomocniczą na urządzenie z systemem macOS, Windows lub Linux.
 2. Zainstaluj ją za pomocą zewnętrznego narzędzia do zarządzania oprogramowaniem.
Krok 4. Skonfiguruj zatwierdzanie urządzeń (opcjonalnie)
Jako administrator możesz sprawdzać poszczególne urządzenia z weryfikacją punktów końcowych, które proszą o dostęp do danych firmowych. Możesz oznaczyć te urządzenia jako zatwierdzone lub zablokowane. Możesz użyć tagu, aby skonfigurować poziomy dostępu w Menedżerze kontekstu dostępu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Określanie, które urządzenia mają dostęp do Twoich danych.

Znajdowanie użytkowników bez zainstalowanej weryfikacji punktów końcowych

Masz dostęp do listy użytkowników, którzy na swoich urządzeniach nie mają zainstalowanej weryfikacji punktów końcowych. Jeśli chcesz, możesz wysłać do nich e-maila z prośbą o zainstalowanie tej funkcji.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Punkty końcowe.
 4. U góry listy urządzeń kliknij Dodaj filtr.
 5. Wybierz Wyklucz: weryfikacja punktów końcowych
 6. Aby wysłać e-maila do użytkowników bez weryfikacji punktów końcowych:
  1. Zaznacz pole obok każdego użytkownika.
  2. Kliknij Wyślij e-maila do użytkowników Wyślij e-maila.
   Wyświetli się nowe okno z listą użytkowników wybranych w polu Do.
  3. Napisz e-maila i kliknij Wyślij.

Wyłączanie weryfikacji punktów końcowych

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.

Jeśli wyłączysz weryfikację punktów końcowych, nie zobaczysz w konsoli administracyjnej informacji o komputerach, które zostaną dodane w przyszłości. Na liście nadal będą pokazywane komputery, które były monitorowane do tej pory, ale informacje na ich temat nie będą aktualizowane.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W sekcji Urządzenia mobilne po lewej kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Synchronizacja punktów końcowych.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Odznacz opcję Zezwalaj na generowanie raportów o komputerach za pomocą rozszerzenia do przeglądarki.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Usuwanie urządzenia

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Punkty końcowe.
 4. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, i kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?