Aplikacja internetowa Sentry

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sentry

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sentry.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO):
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  2. Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do Sentry. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Wyślij informacje o dostawcy tożsamości do Sentry

Wyślij e-maila do zespołu pomocy Sentry (compliance@sentry.io) z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie. Uwzględnij te informacje na temat dostawcy tożsamości skopiowane w kroku 1:

 • adres URL logowania jednokrotnego, 
 • identyfikator jednostki, 
 • załącznik w postaci pliku tekstowego zawierającego certyfikat pobrany w kroku 1.

Sentry przetworzy Twoje żądanie i dostarczy wartości URL usługi ACS oraz Identyfikator jednostki. Użyj tych wartości, aby ukończyć konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej w kroku 3 poniżej.

Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj  w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Sentry na liście aplikacji.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp domyślne wartości URL usługi ACS i Identyfikator jednostki adresem URL usługi ACS i identyfikatorem jednostki otrzymanym od zespołu pomocy Sentry.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  Emailaddress Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Sentry
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Sentry.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sentry są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Wejdź na https://sentry.io/auth/login/{unikatowy_identyfikator_twojej_organizacji}/. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Sentry.


Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?