Aplikacja internetowa Sentry

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sentry

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Sentry.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO):
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  2. Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do Sentry. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Wyślij informacje o dostawcy tożsamości do Sentry

Wyślij e-maila do zespołu pomocy Sentry (compliance@sentry.io) z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie. Uwzględnij te informacje o dostawcy tożsamości skopiowane w kroku 1:

 • adres URL logowania jednokrotnego,
 • identyfikator jednostki,
 • Załącz certyfikat pobrany w kroku 1 (jako plik tekstowy).

Sentry przetworzy Twoje żądanie i dostarczy wartości URL usługi ACS oraz Identyfikator jednostki. Użyj tych wartości, aby ukończyć konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej w kroku 3 poniżej.

Krok 3. Dokończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Sentry.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Sentry i kliknij Wybierz.
 6. Wartości na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google zostaną wypełnione automatycznie.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zastąp wartości pól Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki adresem URL usługi ACS i identyfikatorem jednostki otrzymanymi od zespołu pomocy Sentry.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Sentry:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Sentry
  Basic Information > Primary Email Emailaddress
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Sentry
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Sentry.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sentry są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Sentry obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Sentry.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Sentry powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Wejdź na https://sentry.io/auth/login/{unikatowy_identyfikator_twojej_organizacji}/. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Sentry.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false