กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Evernote Business

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณตั้งค่า SSO แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่ออยู่ใน G Suite และทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวดังกล่าวปรากฏใน Evernote Business

หมายเหตุ: การจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติจะใช้ได้เฉพาะกับบัญชี Evernote Business ที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2017 เป็นต้นไป 

ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business
หมายเหตุ: ก่อนที่จะสามารถตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับ Evernote Business ได้ คุณต้องมีโทเค็นเพื่อการเข้าถึงจากบัญชี Evernote Business โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Evernote Business
 2. คลิกไอคอนคอนโซลผู้ดูแลระบบในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิก SCIM ในเมนูด้านซ้าย
 4. คลิกสร้างโทเค็น
 5. คัดลอกและบันทึกค่านี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Appsจากนั้นWeb and mobile apps.

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. คลิกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้
 6. ในกล่องโต้ตอบให้สิทธิ์ ให้ป้อนโทเค็นการเข้าถึง Evernote Business (ดูหมายเหตุด้านบน)
 7. คลิกถัดไป
 8. จับคู่แอตทริบิวต์ในกล่องโต้ตอบโดย
  1. ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ Evernote ที่จำเป็นทั้งหมด (มีเครื่องหมาย *) จับคู่กับแอตทริบิวต์ Cloud Directory หากไม่ครบภ้วน ให้คลิกลูกศรลง "" และจับคู่กับแอตทริบิวต์ที่เหมาะสม
  2. คลิกถัดไป
 9. (ไม่บังคับ) กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรใหม่จะแสดงขึ้น ซึ่งใช้เพิ่มกลุ่มได้หากต้องการจำกัดการจัดสรรให้เพียงสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด โดยดำเนินการดังนี้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ 
  3. คลิกแก้ไข แก้ไข ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้เพื่อนำออก
 10. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  กล่องโต้ตอบสรุปการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 11. ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกตกลง
 12. คลิกเปิดใช้การจัดสรร

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกขอบเขต หากเคยเพิ่มกลุ่มโดยใช้กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรไว้ ไม่เช่นนั้นปุ่มเปิดใช้การจัดสรรจะยังเป็นสีเทา คุณต้องตั้งแอปเป็นเปิดสำหรับทุกคนหรือเปิดสำหรับบางองค์กร แล้วรีเฟรชหน้านั้นก่อนเปิดใช้การจัดสรร หากแอปตั้งไว้เป็นปิด ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา

 13. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

เมื่อเปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้ข้างการจัดสรรผู้ใช้และจะไม่มีตัวเลขใดข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดใช้การจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ลบผู้ใช้แล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Appsจากนั้นWeb and mobile apps.

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการจัดสรรกลุ่มในส่วนการจัดสรรผู้ใช้ 
 6. เพิ่มกลุ่มในกล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรเพื่อจำกัดการจัดสรรสำหรับสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด:
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ เพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมหากจำเป็น 
  3. หากต้องการนำกลุ่มออก ให้คลิกแก้ไข แก้ไข ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้
 7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกกลุ่มที่เพิ่มไว้ทั้งหมด

เมื่อคลิกแก้ไขขอบเขตการจัดสรรอีกครั้ง กลุ่มที่เพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่างตั้งขอบเขตการจัดสรร หากเปิดแอปพลิเคชัน Evernote Business ไว้ให้กับหน่วยขององค์กรส่วนหนึ่ง ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดไว้กับผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มไว้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านั้นด้วยเท่านั้น

ปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business โดยไม่สูญเสียข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมด ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Appsจากนั้นWeb and mobile apps.

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกปิดใช้การจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกปิดใช้ในกล่องโต้ตอบปิดใช้การจัดสรร
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Appsจากนั้นWeb and mobile apps.

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเลิกจัดสรร ให้กำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล โดยการเลือกอย่างน้อยหนึ่งทางเลือกดังต่อไปนี้
  • เมื่อแอปนั้นปิดใช้สำหรับผู้ใช้ ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก 
  • เมื่อผู้ใช้ถูกระงับใน Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  • เมื่อผู้ใช้ถูกลบจาก Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก

   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผลได้เป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 1 วัน หลังจาก 7 วัน หรือหลังจาก 30 วัน ค่าเริ่มต้นของแต่ละทางเลือกคือให้ระงับบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

 7. คลิกบันทึก
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Appsจากนั้นWeb and mobile apps.

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกลบการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกลบในกล่องโต้ตอบลบการกำหนดค่าการจัดสรรเพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

  ระบบจะไม่ยกเลิกการจัดสรรผู้ใช้เดิมใน Evernote Business

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร