กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Evernote Business

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณตั้งค่า SSO แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่ออยู่ใน G Suite และทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวดังกล่าวปรากฏใน Evernote Business

หมายเหตุ: การจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติจะใช้ได้เฉพาะกับบัญชี Evernote Business ที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2017 เป็นต้นไป 

ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business
หมายเหตุ: ก่อนที่จะสามารถตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับ Evernote Business ได้ คุณต้องมีโทเค็นเพื่อการเข้าถึงจากบัญชี Evernote Business โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Evernote Business
 2. คลิกไอคอนคอนโซลผู้ดูแลระบบในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิก SCIM ในเมนูด้านซ้าย
 4. คลิกสร้างโทเค็น
 5. คัดลอกและบันทึกค่านี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. คลิกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้
 6. ในกล่องโต้ตอบให้สิทธิ์ ให้ป้อนโทเค็นการเข้าถึง Evernote Business (ดูหมายเหตุด้านบน)
 7. คลิกถัดไป
 8. จับคู่แอตทริบิวต์ในกล่องโต้ตอบโดย
  1. ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ Evernote ที่จำเป็นทั้งหมด (มีเครื่องหมาย *) จับคู่กับแอตทริบิวต์ Cloud Directory หากไม่ครบภ้วน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง และจับคู่กับแอตทริบิวต์ที่เหมาะสม
  2. คลิกถัดไป
 9. (ไม่บังคับ) กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรใหม่จะแสดงขึ้น ซึ่งใช้เพิ่มกลุ่มได้หากต้องการจำกัดการจัดสรรให้เพียงสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด โดยดำเนินการดังนี้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ 
  3. คลิกแก้ไข แก้ไข ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้เพื่อนำออก
 10. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  กล่องโต้ตอบสรุปการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 11. ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกตกลง
 12. คลิกเปิดใช้การจัดสรร

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกขอบเขต หากเคยเพิ่มกลุ่มโดยใช้กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรไว้ ไม่เช่นนั้นปุ่มเปิดใช้การจัดสรรจะยังเป็นสีเทา คุณต้องตั้งแอปเป็นเปิดสำหรับทุกคนหรือเปิดสำหรับบางองค์กร แล้วรีเฟรชหน้านั้นก่อนเปิดใช้การจัดสรร หากแอปตั้งไว้เป็นปิด ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา

 13. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

เมื่อเปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้ข้างการจัดสรรผู้ใช้และจะไม่มีตัวเลขใดข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดใช้การจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ลบผู้ใช้แล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการจัดสรรกลุ่มในส่วนการจัดสรรผู้ใช้ 
 6. เพิ่มกลุ่มในกล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรเพื่อจำกัดการจัดสรรสำหรับสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด:
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ เพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมหากจำเป็น 
  3. หากต้องการนำกลุ่มออก ให้คลิกแก้ไข แก้ไข ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้
 7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกกลุ่มที่เพิ่มไว้ทั้งหมด

เมื่อคลิกแก้ไขขอบเขตการจัดสรรอีกครั้ง กลุ่มที่เพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่างตั้งขอบเขตการจัดสรร หากเปิดแอปพลิเคชัน Evernote Business ไว้ให้กับหน่วยขององค์กรส่วนหนึ่ง ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดไว้กับผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มไว้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านั้นด้วยเท่านั้น

ปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business โดยไม่สูญเสียข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมด ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกปิดใช้การจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกปิดใช้ในกล่องโต้ตอบปิดใช้การจัดสรร
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเลิกจัดสรร ให้กำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล โดยการเลือกอย่างน้อยหนึ่งทางเลือกดังต่อไปนี้
  • เมื่อแอปนั้นปิดใช้สำหรับผู้ใช้ ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก 
  • เมื่อผู้ใช้ถูกระงับใน Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  • เมื่อผู้ใช้ถูกลบจาก Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้น หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก

   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผลได้เป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 1 วัน หลังจาก 7 วัน หรือหลังจาก 30 วัน ค่าเริ่มต้นของแต่ละทางเลือกคือให้ระงับบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

 7. คลิกบันทึก
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Evernote Business และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. คลิกแอปพลิเคชัน Evernote Business
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกลบการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกลบในกล่องโต้ตอบลบการกำหนดค่าการจัดสรรเพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

  ระบบจะไม่ยกเลิกการจัดสรรผู้ใช้เดิมใน Evernote Business

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร