กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Asana

เมื่อตั้งค่า SSO แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการคือการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่ออยู่ใน G Suite และทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวนั้นมีผลใน Asana

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อจัดสรรข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้

ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Asana

คุณจะตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Asana ได้โดยดำเนินการผ่านวิซาร์ดการตั้งค่า ดังต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอป SAML
 3. คลิกแอปพลิเคชัน Asana 
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้ในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. ป้อนโทเค็นบัญชีบริการที่พร้อมให้ใช้งานจากคอนโซล UI ผู้ดูแลระบบของ Asana
  ฉันจะพบโทเค็นบัญชีบริการได้อย่างไร
 7. คลิกถัดไป
  แต่ละแอตทริบิวต์จะมีเมนูแบบเลื่อนลง เลือกแอตทริบิวต์ไดเรกทอรี Google ที่เหมาะสมภายในเมนูแบบเลื่อนลงแต่ละเมนู เพื่อแมปกับแอตทริบิวต์ของ Asana โดยจะต้องแมปแอตทริบิวต์ที่มีเครื่องหมาย (*)
 8. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  กล่องโต้ตอบสรุปการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 9. ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกตกลง
 10. คลิกเปิดใช้การจัดสรร
 11. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

เมื่อเปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้งานถัดจากส่วนการจัดสรรผู้ใช้ และจะไม่มีตัวเลขใดข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดใช้การจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ลบผู้ใช้แบบถาวรแล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด เมื่อต้องการแก้ไขขอบเขตการจัดสรรสำหรับแอปพลิเคชัน Asana ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอป SAML
 3. คลิกแอปพลิเคชัน Asana
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการจัดสรรกลุ่มในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น 
 6. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
  รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
 7. การเลือกกลุ่มจะเพิ่มกลุ่มโดยอัตโนมัติและแสดงขีดล่างใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มอื่น คลิกแก้ไข แก้ไข ที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่ได้เพิ่มเข้าไปเพื่อลบออก
 8. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกกลุ่มที่คุณเพิ่มไว้ทั้งหมด
  เมื่อคุณคลิกแก้ไขขอบเขตการจัดสรรในหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้ในครั้งหน้า กลุ่มที่เพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่างตั้งขอบเขตการจัดสรร หากเปิดแอปพลิเคชัน Asana ไว้ให้กับหน่วยขององค์กรส่วนหนึ่ง ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดไว้กับผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มไว้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านั้นด้วยเท่านั้น
ปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

วิธีปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Asana โดยยังเก็บข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดไว้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอป SAML
 3. คลิกแอปพลิเคชัน Asana 
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกปิดใช้การจัดสรรในการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบ ปิดใช้การจัดสรร จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกปิดใช้เพื่อปิดการจัดสรรผู้ใช้
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอป SAML
 3. คลิกแอปพลิเคชัน Asana 
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 6. กำหนดระยะเวลาก่อนที่การทำงานต่างๆ สำหรับยกเลิกจัดสรรจะมีผลหลังจากดำเนินการ โดยเลือกตัวเลือกอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
  1. เมื่อระบบปิดแอปสำหรับผู้ใช้ บัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบหรือระบบจะลบบัญชีออกถาวรหลังจากจำนวนวันที่ได้กำหนดไว้
  2. เมื่อระบบระงับผู้ใช้ใน Google บัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบหรือระบบจะลบบัญชีออกถาวรหลังจากจำนวนวันที่ได้กำหนดไว้
  3. เมื่อระบบลบผู้ใช้ออกจาก Google บัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบหรือระบบจะลบบัญชีออกถาวรหลังจากจำนวนวันที่ได้กำหนดไว้

   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผลได้เป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 1 วัน หลังจาก 7 วัน หรือหลังจาก 30 วัน ค่าเริ่มต้นเมื่อระบบปิดแอปสำหรับผู้ใช้หรือเมื่อระบบระงับผู้ใช้ใน Google คือบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ค่าเริ่มต้นเมื่อระบบลบผู้ใช้ออกจาก Google คือการลบบัญชีของผู้ใช้ออกถาวรหลังจากจำนวนวันที่ได้กำหนดไว้ 
 7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรที่คุณแก้ไข
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

วิธีปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Asana และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอป SAML
 3. คลิกแอปพลิเคชัน Asana 
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกลบการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบลบการกำหนดค่าการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกลบเพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก ระบบจะไม่ยกเลิกการจัดสรรผู้ใช้เดิมใน Asana
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร