ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบริษัท

ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้บริการใน Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี

ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณจะตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้ใช้แต่ละรายที่ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ เมื่อผู้ใช้เพิ่มบัญชีของบริษัทในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน ผู้ใช้จะเห็นข้อความว่าผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและอนุมัติอุปกรณ์ เมื่ออนุมัติอุปกรณ์แล้ว ผู้ใช้จะซิงค์ข้อมูลบริษัทกับอุปกรณ์ได้

ตั้งค่าการอนุมัติอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น
 • หากคุณใช้อุปกรณ์ของบริษัทที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขซีเรียล เครื่องจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google อุปกรณ์ Apple® iOS® จะใช้เครือข่ายนั้นได้ขณะที่รอการอนุมัติข้อมูลบริษัทอยู่ โปรดดูรายละเอียดการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi ที่หัวข้อจัดการเครือข่าย
 • หากคุณไม่ได้ใช้การจัดการปลายทางของ Google คุณยังคงอนุมัติและบล็อกอุปกรณ์ Google Sync ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดดูรายละเอียดที่ Google Sync คืออะไร
 • คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลซ้ำสำหรับอุปกรณ์ Google Sync ที่กำลังรอการอนุมัติ คุณต้องอนุมัติอุปกรณ์เพียงครั้งเดียว ขณะที่การอนุมัติอยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดหากพยายามเข้าถึงข้อมูลบริษัท
 • หากคุณใช้การยืนยันปลายทาง การอนุมัติ หรือการบล็อกอุปกรณ์ จะไม่เปลี่ยนแปลงความสามารถของอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัท แต่จะเพิ่มแท็กในอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อกำหนดค่าระดับการเข้าถึงได้ด้วยการเข้าถึงแบบ Context Aware โปรดดูรายละเอียดในภาพรวมการเข้าถึงแบบ Context Aware
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ คุณจะต้องตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูงเพื่ออนุมัติหรือบล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูที่หัวข้อตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

ขั้นตอนที่ 2: ต้องมีการอนุมัติอุปกรณ์
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์

  หากไม่เห็นอุปกรณ์ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกตั้งค่าทางด้านซ้าย
 4. คลิกการอนุมัติอุปกรณ์
 5. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 6. เลือกช่องต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
 7. (ไม่บังคับ) ป้อนอีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์
  เคล็ดลับ: ให้ใช้ที่อยู่อีเมลกลุ่มที่รวมผู้ดูแลระบบทุกคนที่เปิดใช้งานอุปกรณ์แทนการใช้ที่อยู่อีเมลของแต่ละคน
 8. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อทำการอนุมัติ
 1. กลับไปที่หน้าการจัดการอุปกรณ์ และที่ด้านซ้ายให้คลิกการอนุมัติอุปกรณ์
 2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริษัท
 3. เลือกตัวเลือก:
  • หากต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงข้อมูลบริษัทและติดแท็กอุปกรณ์การยืนยันปลายทางให้เป็นได้รับอนุมัติ ให้เลือกอุปกรณ์แล้วคลิกเพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วอนุมัติอุปกรณ์
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เข้าถึงข้อมูลบริษัทและติดแท็กอุปกรณ์การตรวจสอบปลายทางให้เป็นถูกบล็อก ให้เลือกอุปกรณ์แล้วคลิกบล็อกบล็อก
   หมายเหตุ: หากคุณติดแท็กอุปกรณ์การตรวจสอบปลายทางให้เป็นถูกบล็อก อุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้จนกว่าคุณจะบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงแบบ Context Aware โปรดดูรายละเอียดในภาพรวมการเข้าถึงแบบ Context Aware

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร