ตั้งค่าข้อกำหนดด้านรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะปกป้องข้อมูลขององค์กรได้โดยกำหนดให้อุปกรณ์ที่มีการจัดการต้องล็อกหน้าจอหรือตั้งรหัสผ่าน หากใช้การจัดการขั้นสูง คุณจะกำหนดลักษณะรหัสผ่านขั้นต่ำและกำหนดให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเป็นประจำได้

ทำความเข้าใจผลที่มีต่อผู้ใช้

 • ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยผู้ใช้จะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการอัปเดตรหัสผ่าน หากเกินเวลา ผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลงานไม่ได้จนกว่าจะตั้งรหัสผ่านที่ยอมรับได้
 • หากคุณใช้การจัดการขั้นพื้นฐานและกำหนดให้ต้องระบุรหัสผ่าน ผู้ใช้ที่มี Android 5.1.1 Lollipop และอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าจะต้องติดตั้งแอป Google Apps Device Policy ไม่มีการบังคับใช้รหัสผ่านใน Apple® iOS® 7 และอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้า

ตั้งข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน

ตัวเลือกขั้นพื้นฐาน: กำหนดให้ต้องล็อกหน้าจอหรือตั้งรหัสผ่าน
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์

  หากไม่เห็นอุปกรณ์ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกการตั้งค่ารหัสผ่าน
 4. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 5. เลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 6. เลือกพื้นฐาน (การล็อกหน้าจอแบบต่างๆ) ซึ่งอยู่ถัดจากระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน
 7. (ไม่บังคับ) หากคุณใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานและต้องการกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้า Android 6.0 Marshmallow ให้ทำดังนี้
  1. เลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์เก่ากว่า Android 6.0 (Marshmallow) ตั้งรหัสผ่าน
  2. คลิกต้องตั้งรหัสผ่าน
   ผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปนโยบายด้านอุปกรณ์
 8. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
ตัวเลือกขั้นสูง: (แนะนำ) กำหนดให้ตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์

  หากไม่เห็นอุปกรณ์ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกการตั้งค่ารหัสผ่าน
 4. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 5. เลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 6. เลือกระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านต่อไปนี้
  • มาตรฐาน - กำหนดให้ใช้ PIN หรือรหัสผ่าน การปลดล็อกหน้าจอโดยการสไลด์จะใช้ไม่ได้ รหัสผ่านจะมีอักขระใดก็ได้และเรียงลำดับอย่างไรก็ได้
  • รัดกุม - กำหนดให้มีอักขระ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 ตัว (ไม่รองรับบนอุปกรณ์ Windows® Phone 7 และ 7.5)
 7. (ไม่บังคับ) หากเลือกรัดกุม คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  1. เลือกช่องใช้การตั้งค่าระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน Android ขั้นสูงที่กำหนดเอง
  2. เลือกตัวเลือกสำหรับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษในรหัสผ่าน
 8. กรอกความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่านที่ต้องการในช่องถัดจากจำนวนอักขระขั้นต่ำ
  รหัสผ่านที่รัดกุมควรมีอักขระอย่างน้อย 3 ตัว
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเป็นประจำ ให้เลือกช่องจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุแล้วป้อนจำนวน
  (ตัวเลือกนี้รองรับในอุปกรณ์ Android 3.0 Honeycomb ขึ้นไป)
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้องกันการใช้รหัสผ่านที่หมดอายุแล้ว ให้ทำดังนี้
  1. เลือกช่องจำนวนรหัสผ่านที่หมดอายุซึ่งถูกบล็อก
  2. ป้อนจำนวนรหัสผ่านก่อนหน้าที่ใช้อีกไม่ได้
   ตัวอย่างเช่น ป้อนเลข 2 เพื่อบล็อกไม่ให้ผู้ใช้นำรหัสผ่าน 2 ครั้งล่าสุดกลับมาใช้อีก
   (ตัวเลือกนี้รองรับในอุปกรณ์ Android 3.0 Honeycomb ขึ้นไป)
 11. หากต้องการล็อกหน้าจออุปกรณ์หลังจากไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง ให้เลือกเวลาจากเมนูล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหลังจาก
  สำหรับอุปกรณ์ Apple® iPhone® เวลาจะจำกัดที่ 5 นาที ส่วนอุปกรณ์ iPad® เวลาจะจำกัดที่ 15 นาที
 12. (ไม่บังคับแต่โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง) หากต้องการล้างข้อมูลอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
  1. เลือกช่องจำนวนครั้งที่ป้อนรหัสผ่านผิดพลาดได้ก่อนที่จะล้างข้อมูลอุปกรณ์
  2. ป้อนตัวเลข
   ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนเลข 5 จะเท่ากับว่าอนุญาตให้ป้อนรหัสผิดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง หลังจากครั้งที่ 5 ระบบจะล้างข้อมูลอุปกรณ์ซึ่งจะรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
 13. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
ตัวเลือกที่มีความปลอดภัยน้อย: (ไม่แนะนำ) ปิดข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์

  หากไม่เห็นอุปกรณ์ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกการตั้งค่ารหัสผ่าน
 4. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 5. ยกเลิกการเลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 6. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร