ตั้งค่าข้อกำหนดด้านรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Free และ Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปกป้องข้อมูลขององค์กรได้โดยกําหนดให้ผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านหรือการล็อกหน้าจอในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ เมื่อใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง คุณสามารถกำหนดลักษณะรหัสผ่านขั้นต่ำและกำหนดให้ผู้ใช้ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านเป็นประจำได้ 

ทำความเข้าใจผลที่มีต่อผู้ใช้

 • ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยผู้ใช้จะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการอัปเดตรหัสผ่าน หากเกินเวลา ผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลงานไม่ได้จนกว่าจะตั้งรหัสผ่านที่ตรงตามข้อกำหนด
 • หากคุณใช้การจัดการขั้นพื้นฐานและกำหนดให้ต้องระบุรหัสผ่าน ผู้ใช้ที่มี Android 5.1.1 Lollipop และอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าจะต้องติดตั้งแอป Google Apps Device Policy ส่วนอุปกรณ์ Apple iOS 7 และอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าจะไม่มีการบังคับใช้รหัสผ่าน

ตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่าน

ตัวเลือกขั้นพื้นฐาน: กำหนดให้ต้องล็อกหน้าจอหรือตั้งรหัสผ่าน
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
 3. คลิกการตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่าส่วนกลางทางด้านซ้าย
 4. คลิกทั่วไปจากนั้นข้อกําหนดของรหัสผ่าน
 5. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 6. เลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 7. เลือกพื้นฐาน
 8. (ไม่บังคับ) หากใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานและต้องการกำหนดให้ใช้รหัสผ่านในอุปกรณ์ที่เก่ากว่า Android 6.0 Marshmallow ให้เลือกช่องกำหนดให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์รุ่นก่อน Android 6.0 (Marshmallow) ตั้งรหัสผ่าน 
 9. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
ตัวเลือกขั้นสูง: (แนะนำ) กำหนดให้ตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม
ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 4.  คลิกการตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่าส่วนกลางทางด้านซ้าย
 5. คลิกทั่วไปจากนั้นข้อกําหนดของรหัสผ่าน
 6. เลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 7. เลือกระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านต่อไปนี้
  • มาตรฐาน - กำหนดให้ใช้ PIN หรือรหัสผ่าน การปลดล็อกหน้าจอด้วยรูปแบบจะใช้งานไม่ได้ รหัสผ่านจะมีอักขระใดก็ได้และเรียงลำดับอย่างไรก็ได้
  • รัดกุม - กําหนดให้มีอักขระ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 ตัว (หรือการตั้งค่าความรัดกุมที่กําหนดเองสําหรับอุปกรณ์ Android) ไม่รองรับในอุปกรณ์ Windows Phone 7 และ 7.5
 8. สำหรับจำนวนอักขระขั้นต่ำ ให้ป้อนความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน รหัสผ่านที่รัดกุมควรมีอักขระอย่างน้อย 3 ตัว
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการล็อกหน้าจออุปกรณ์หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้เลือกเวลาจากเมนูกำหนดเวลารอก่อนล็อกหน้าจอ

  การตั้งค่านี้จะลบล้างค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สําหรับ iPhone ค่าเริ่มต้นคือ 5 นาที สําหรับ iPad ค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที

 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเป็นประจํา ให้เลือกช่องกําหนดอายุการใช้งานของรหัสผ่านและป้อนจํานวนวัน รองรับในอุปกรณ์ Android 3.0 Honeycomb ขึ้นไป
 11. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้ระบบปฏิเสธรหัสผ่านที่หมดอายุ ให้เลือกช่องบล็อกรหัสผ่านที่หมดอายุแล้วป้อนจำนวนรหัสผ่านก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ซ้ำ  ตัวอย่างเช่น ป้อนเลข 2 เพื่อบล็อกไม่ให้ผู้ใช้นำรหัสผ่าน 2 ครั้งล่าสุดกลับมาใช้อีก รองรับในอุปกรณ์ Android 3.0 Honeycomb ขึ้นไป
 12. (ไม่บังคับ - โปรดใช้อย่างระวัง) หากต้องการล้างข้อมูลในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป ให้เลือกช่องล้างข้อมูลอุปกรณ์หลังจากดำเนินการไม่สำเร็จแล้วป้อนจำนวนครั้งที่อนุญาตให้ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

  ตัวอย่างเช่น หากป้อนเลข 5 ก็จะเท่ากับว่าอนุญาตให้ป้อนรหัสผิดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง เมื่อป้อนผิดครั้งที่ 5 ระบบจะล้างข้อมูลในอุปกรณ์แล้วรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Google Sync

 13. (ไม่บังคับ) หากเลือกรัดกุม คุณสามารถลบล้างข้อกําหนดที่บังคับให้ต้องมีอักขระ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 ตัวได้ เลือกช่องใช้การตั้งค่าความรัดกุมที่กำหนดเองสำหรับ Android แล้วเลือกข้อกำหนด
 14. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
ตัวเลือกที่มีความปลอดภัยน้อย: (ไม่แนะนำ) ปิดข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน
ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 4.  คลิกการตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่าส่วนกลางทางด้านซ้าย
 5. คลิกทั่วไปจากนั้นข้อกําหนดของรหัสผ่าน
 6. ยกเลิกการเลือกช่องกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน
 7. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร