Stosowanie ustawień haseł na urządzeniach mobilnych

Ta funkcja jest dostępna w każdej wersji G Suite.

Jako administrator możesz używać ustawień haseł, aby chronić dane na zarządzanych urządzeniach mobilnych. Wszystkie ustawienia są obsługiwane na każdej wersji urządzeń, chyba że określono inaczej.

Dostępne opcje:

 • Definiowanie typu i siły hasła.
 • Określanie liczby znaków w haśle.
 • Określanie czasu, po jakim hasło wygasa.
 • Ustawianie limitu czasu przed zablokowaniem ekranu urządzenia.
 • Czyszczenie pamięci urządzenia (odpowiednik przywracania ustawień fabrycznych) po zbyt dużej liczbie nieudanych prób wprowadzenia hasła.

Stosowanie ustawień hasła

Ustawienia hasła możesz zastosować w dowolnym momencie po skonfigurowaniu urządzeń mobilnych na potrzeby zarządzania. Zanim zaczniesz ustawiać opcje haseł, skonfiguruj zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Ustawienia hasła są obsługiwane w systemach Android, Apple® iOS®, i Microsoft Windows Phone®.

Aby zastosować ustawienia hasła:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Ustawienia hasła
 4. Zaznacz pole Wymagaj od użytkowników ustawienia hasła.
 5. Wybierz siłę hasła. W przypadku zaawansowanych opcji zarządzania urządzeniami mobilnymi obsługiwane są tylko standardowe i silne hasła. Dostępne są też dodatkowe opcje haseł. Urządzenia mobilne z Androidem lub iOS obsługują przynajmniej jeden mechanizm odblokowania. Systemy Windows Phone 7 i 7.5 obsługują ustawienie standardowe, ale nie silne.
  • Podstawowa – ekran urządzenia można odblokować przy użyciu dowolnej metody wprowadzania obsługiwanej przez urządzenie.
  • Standardowa – trzeba podać co najmniej dwa znaki w dowolnej kolejności (z wzorcem lub bez niego).
  • Silna – wymagane jest podanie co najmniej jednej litery i cyfry oraz znaku specjalnego w dowolnej kolejności.
 6. (Opcjonalnie) Gdy wybierzesz standardowe lub silne ustawienie hasła, możesz też użyć dodatkowych ustawień:
  • Minimalna liczba znaków – określ minimalną długość hasła. Silne hasła powinny składać się z co najmniej trzech znaków.
  • Liczba dni do wygaśnięcia hasła – zaznacz to pole i wpisz liczbę dni, przez które hasło pozostaje aktywne. Włączenie tej opcji wymusza na użytkownikach regularne zmienianie hasła. To ustawienie jest obsługiwane w Androidzie 3.0 Honeycomb i nowszych.
  • Liczba nieważnych haseł, które zablokowano – zaznacz po pole i wpisz liczbę poprzednio użytych haseł, których nie można ustawić ponownie. Zapobiega to ponownemu używaniu nieważnych haseł. To ustawienie jest obsługiwane na urządzeniach z Androidem 3.0 i nowszym.
  • Automatycznie zablokuj telefon po upływie – wybierz opcję blokowania ekranu urządzenia po określonym czasie. Na urządzeniach Apple® iPhone® limit wynosi 5 minut. Na urządzeniach Apple® iPad® limit ten wynosi 15 minut.
  • Liczba dozwolonych nieudanych prób podania hasła, której przekroczenie powoduje wymazanie pamięci urządzenia
   Ostrzeżenie:
   tego ustawienia należy używać z rozwagą.
   Zaznacz to pole i wpisz liczbę dozwolonych nieudanych prób podania hasła. Jeśli na przykład ustawisz tę wartość na pięć, to cztery nieudane próby wprowadzenia hasła pozostaną bez konsekwencji. Po piątej nieudanej próbie system automatycznie wyczyści pamięć urządzenia. Czyszczenie pamięci urządzenia jest jednoznaczne z przywróceniem ustawień fabrycznych.
 7. Kliknij Zapisz.

Potrzebujesz więcej ustawień zarządzania urządzeniami mobilnymi?

Zobacz Ustawienia Androida, Ustawienia iOS i Ustawienia zaawansowane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?