การใช้ไฟล์การกำหนดค่า

คุณจะสร้างไฟล์การกำหนดค่าใหม่เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าการซิงค์ Google Cloud Directory Sync (GCDS) ได้ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า โดยไฟล์การกำหนดค่าทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ XML

ข้อมูลลับ (รหัสผ่านและโทเค็น OAuth) ในไฟล์จะเข้ารหัสเอาไว้เพื่อทำให้ผู้โจมตีเข้าถึงระบบ LDAP หรือโดเมน Google โดยใช้ไฟล์การกำหนดค่าได้ยากยิ่งขึ้น

โปรดเก็บไฟล์การกำหนดค่าไว้ในที่ปลอดภัย เพราะไฟล์การกำหนดค่าที่ถูกเปิดเผยอาจมีผลต่อความปลอดภัย

ใช้ไฟล์การกำหนดค่าหลายไฟล์

หากต้องการนำไฟล์ไปใช้ในหลายจุด ให้ลองใช้ไฟล์การกำหนดค่าหลายไฟล์เพื่อแบ่งการใช้งานออกเป็นการซิงค์ย่อยๆ เพื่อไม่ให้ระบบทำงานหนักเกินไป และปรับอัตราการซิงค์ให้ต่างกัน

นอกจากนี้คุณยังซิงค์จากไดเรกทอรี LDAP หนึ่งไปยังบัญชี Google หลายบัญชีโดยใช้ไฟล์การกำหนดค่าอย่างน้อย 1 ไฟล์ได้อีกด้วย หากใช้ไฟล์การกำหนดค่าหลายไฟล์ ให้ตรวจสอบว่าบันทึกไฟล์เหล่านั้นโดยใช้ชื่อไม่ซ้ำกันเพื่อป้องกันปัญหาเมื่อซิงค์

ใช้ไฟล์การกำหนดค่าไฟล์เดียว

คุณเรียกใช้ไฟล์การกำหนดค่าเดียวกันแล้วซิงค์กลุ่ม ผู้ใช้ และหน่วยขององค์กรแยกจากกันได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อซิงค์ข้อมูลโดยใช้บรรทัดคำสั่ง

สร้างหรือบันทึกไฟล์การกำหนดค่า

 • หากต้องการสร้างไฟล์การกำหนดค่าใหม่โดยไม่ระบุกฎ ให้เลือกไฟล์จากนั้นใหม่
 • หากต้องการบันทึกไฟล์การกำหนดค่าโดยใช้ชื่อใหม่ ให้เลือกไฟล์จากนั้นบันทึกเป็นแล้วระบุไดเรกทอรีและชื่อไฟล์
 • หากต้องการบันทึกไฟล์การกำหนดค่าโดยใช้ชื่อที่มีอยู่ ให้เลือกไฟล์จากนั้นบันทึก

หากเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะบันทึกไฟล์นั้นเป็นสำเนาที่มีการประทับเวลาในชื่อไฟล์

ใช้ไฟล์การกำหนดค่ากับเครื่องหรือผู้ใช้อื่น

หากเปิดไฟล์การกำหนดค่าที่บันทึกไว้ในเครื่องอื่นหรือบันทึกโดยผู้ใช้รายอื่น GCDS จะเข้าถึงข้อมูลลับในไฟล์ XML ไม่ได้ คุณต้องให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ GCDS อีกครั้งก่อนที่จะใช้เครื่องอื่นหรือใช้กับผู้ใช้หลายราย

Windows

วิธีเรียกใช้ GCDS เมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้หลายคนใน Windows

 1. เปิดเมนู Start
 2. ค้นหาเครื่องมือจัดการการกําหนดค่า
 3. คลิกตัวเลือกเปิดตําแหน่งไฟล์ หากไม่พบตัวเลือกดังกล่าว ให้คลิกขวาที่เครื่องมือจัดการการกําหนดค่า
 4. กด Shiftจากนั้นคลิกขวาบนทางลัดเครื่องมือจัดการการกําหนดค่าจากนั้นเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ใช้อื่นหรือเรียกใช้ในฐานะ
 5. อัปโหลดไฟล์การกําหนดค่าแล้วคลิกให้สิทธิ์เลย
 6. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 7. อัปเดตรหัสผ่านและให้สิทธิ์ OAuth อีกครั้ง
 8. บันทึกไฟล์ XML
 9. เรียกใช้การจำลองเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง
 10. เรียกใช้การซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองและตรวจดูบันทึกว่าได้บันทึกไฟล์ XML ไว้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: หากกำลังเรียกใช้งาน sync-cmd ในฐานะผู้ใช้ Windows SYSTEM, NetworkService หรือบัญชีระบบอื่น คุณอาจเรียกใช้เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าในฐานะผู้ใช้รายอื่นไม่ได้ โปรดลองใช้ PsExec จาก Microsoft เพื่อเรียกใช้เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าในฐานะผู้ใช้ระบบ

Linux

ตัวเลือกที่ 1: คัดลอกและอัปเกรดไฟล์ XML

 1. คัดลอกไฟล์ XML ไปยังเครื่องใหม่
 2. นำช่อง smtpAuthPasswordEncrypted ออก หากมีการตั้งค่าไว้ในไฟล์ XML เดิม
 3. ในเครื่องใหม่ ให้ใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อเรียกใช้เครื่องมือ upgrade-config โดยใช้พารามิเตอร์ -Oauth

  โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อฉันจะให้สิทธิ์ GCDS ในเครื่องที่ไม่มีหน้าจอ (GUI) อย่างไร

ตัวเลือกที่ 2: ย้ายไฟล์ prefs

ย้ายไฟล์ prefs จากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไฟล์ prefs จะอยู่ใน $HOME/.java/.userPrefs/com/google/usersyncapp/util/prefs.xml

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร