การใช้ไฟล์การกำหนดค่า

คุณสามารถบันทึกหรือโหลดไฟล์การกำหนดค่าได้ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า เพื่อเก็บข้อมูลการตั้งค่าการซิงค์ Google Cloud Directory Sync (GCDS) ในภายหลัง โดยไฟล์การกำหนดค่าทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ XML

โปรดเก็บไฟล์การกำหนดค่าไว้ในที่ปลอดภัย เพราะไฟล์การกำหนดค่าที่ถูกเปิดเผยอาจมีผลต่อความปลอดภัย

เริ่มต้นหรือบันทึกไฟล์การกำหนดค่า

 • เริ่มต้นไฟล์การกำหนดค่าใหม่โดยเลือกไฟล์ > ใหม่จากเมนูด้านบน เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะโหลดไฟล์ใหม่โดยไม่ระบุกฎการกำหนดค่าไว้
 • บันทึกไฟล์การกำหนดค่าโดยใช้ชื่อใหม่ โดยเลือกไฟล์ > บันทึกเป็น และระบุไดเรกทอรีและชื่อไฟล์
 • บันทึกไฟล์การกำหนดค่าโดยใช้ชื่อเดิม โดยเลือกไฟล์ > บันทึก

ถ้าคุณแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะบันทึกไฟล์ที่มีอยู่เป็นสำเนาพร้อมกับเพิ่มเวลาประทับในชื่อไฟล์ เพื่อระบุเวลาแทนที่ไฟล์

คัดลอกไฟล์การกำหนดค่า

ข้อมูลลับ (รหัสผ่านและโทเค็น OAuth) ในไฟล์การกำหนดค่าจะเข้ารหัสโดยใช้คีย์การเข้ารหัสที่เก็บโดยใช้ Java Class ชื่อ java.util.preferences การทำเช่นนี้ทำให้ผู้บุกรุกเข้าถึงระบบ LDAP ของคุณหรือโดเมน Google ด้วยการใช้ไฟล์ XML ได้ยากขึ้น

การใช้ไฟล์ XML กับเครื่องอื่นหรือผู้ใช้รายอื่น

ถ้าคุณเปิดไฟล์ XML ที่บันทึกในเครื่องอื่นหรือบันทึกเป็นผู้ใช้อื่นในเครื่องเดียวกัน GCDS จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับใน XML ได้ และคุณจะต้องป้อนข้อมูลอีกครั้งในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

Windows

วิธีเรียกใช้ GCDS เมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้หลายคนใน Windows

 1. เปิดเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า
 2. กดปุ่ม Shift ค้างไว้และคลิกปุ่มขวาของเมาส์
 3. เลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ใช้อื่น (โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้อาจเป็นเรียกใช้ในฐานะ ทั้งนี้ขึ้นกับเวอร์ชันของ Windows ที่คุณใช้)
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. อัปเดตรหัสผ่านและให้สิทธิ์ OAuth อีกครั้งตามที่จำเป็น
 6. บันทึกไฟล์ XML
 7. เรียกใช้การจำลองเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง
 8. เรียกใช้การซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองและตรวจดูบันทึกว่าได้บันทึกไฟล์ XML ไว้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: หากคุณเรียกใช้ sync-cmd ในฐานะผู้ใช้ SYSTEM ของ Windows, NetworkService หรือบัญชีอื่นของระบบ คุณจะเรียกใช้ในฐานะผู้ใช้อื่นเพื่อใช้งานเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าในฐานะผู้ใช้คนดังกล่าวไม่ได้ โปรดลองใช้ PsExec จาก Microsoft เพื่อเรียกใช้เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าในฐานะผู้ใช้ระบบ

Linux

คุณจะย้ายไฟล์ XML ระหว่างเครื่อง Linux ได้ 2 วิธีดังนี้

 1. นำข้อมูลที่เข้ารหัส (จากช่อง authCredentialsEncrypted และ oAuth2RefreshToken) ออก แล้วให้สิทธิ์ GCDS อีกครั้งโดยใช้เครื่องมือกำหนดค่าการอัปเกรด (หมายเหตุ: ปัจจุบันยังไม่มีวิธีอัปเดต smtpAuthPasswordEncrypted)
 2. ย้ายไฟล์ prefs จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์ prefs จะเก็บไว้ในตำแหน่งนี้: $HOME/.java/.userPrefs/com/google/usersyncapp/util/prefs.xml

ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับไฟล์การกำหนดค่า

 • ถ้าคุณมีการทำให้ใช้งานได้จำนวนมาก โปรดพิจารณาใช้ไฟล์การกำหนดค่าหลายไฟล์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณแบ่งการทำให้ใช้งานได้ออกเป็นการซิงค์จำนวนน้อยลง ซึ่งช่วยลดภาระงาน และปรับอัตราการซิงค์ให้แตกต่างกัน
 • คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์การกำหนดค่าเดียวกัน และซิงค์กลุ่ม ผู้ใช้ และหน่วยขององค์กรแยกจากกัน โปรดดูรายละเอียดในวางกำหนดการซิงค์โดยใช้บรรทัดคำสั่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร