Komut satırını kullanarak senkronizasyon

Google Cloud Directory Sync

Google Cloud Directory Sync (GCDS), senkronizasyonları komut satırından çalıştırmak için sync-cmd komutunu kullanır.

Komut satırından senkronizasyon ne zaman yapılmalı

Yapılandırmanızı oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde, ilk olarak Configuration Manager'dan manuel senkronizasyon yapmanız gerekir. Bu, senkronize edilmiş verileri kontrol etmenize ve düzenli olduklarından emin olmanıza olanak tanır.

Yapılandırma değişikliklerini tamamladıktan sonra, komut satırını kullanarak senkronizasyon işleminizi otomatik hale getirebilirsiniz. Senkronizasyon işlemlerini, kullanmak istediğiniz herhangi bir planlamaya veya toplu komut dosyasına dahil edebilirsiniz. Başka bir seçenek ise otomatik senkronizasyonlar programlamak için bir üçüncü taraf aracı kullanmaktır.

Komut satırını kullanma

Senkronizasyon çalıştırmak için sync-cmd komutunu kullanın. Komutu GCDS yükleme dizininden çalıştırın ve komutu tek bir satıra girin.

Aşağıdaki listede bulunan komut bağımsız değişkenlerini kullanarak bir dizi işlem gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin:

  • Algılanan değişiklikleri uygulama.
  • Belirli bir dosyayı okuma.
  • Günlük kaydı ayrıntı düzeyini ayarlama.

İpucu: sync-cmd -h komutunu girerek mevcut komut bağımsız değişkenleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Komut bağımsız değişkenleri ve örnekler

sync-cmd komutunun bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
-a,--apply

Algılanan değişikliklerin uygulanacağını belirtir.

Not: Bu etiketi kullanmıyorsanız senkronizasyon yalnızca test amaçlı çalıştırılır ve Google alanınızda hiçbir değişiklik yapılmaz. En iyi sonuçlar için, bu bağımsız değişkeni kullanarak tam senkronizasyon çalıştırmadan önce, bu bağımsız değişkeni kullanmadan bir test senkronizasyonu çalıştırın.

-c,--config dosya-adi

Yüklenecek olan XML yapılandırma dosyasını belirtir.

Önemli: Bu bağımsız değişkenle birlikte geçerli bir XML dosyası belirtilmediyse senkronizasyon gerçekleşmez.

-cs, --customschemas

Özel şemaların analiz edilmeyeceğini belirtir.

Kullanıcılar için özel şema verilerinin senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

-d,--deletelimits Yapılandırılan silme sınırlarının yok sayılacağını belirtir.
-f,--flush

Senkronizasyonu çalıştırmadan önce Google Hesabı verilerinin önbelleğe alınmış kopyasını temizler.

Önemli: Yanlış kullanıldığında performansta düşüşe neden olabilir. Google Cloud destek ekibi tarafından belirtilmediği sürece bu seçeneği kullanmayın.

-g,--groups

Grupların analiz edilmeyeceğini belirtir.

Kullanıcıları senkronize etmek istiyorsanız, ancak grupların senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

-h,--help Yardım bilgilerini görüntüler ve çıkar.
-l,--loglevel değer

Varsayılan ya da yapılandırılan günlük düzeyinin belirtilen bir değerle değiştirileceğini belirtir. Geçerli değerler (artan ayrıntı düzeyine göre sıralanmış halde): FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG ve TRACE.

Çoğu durumda, önerilen günlük düzeyi INFO'dur.

-lic,--license

Lisansların analiz edilmeyeceğini belirtir.

Kullanıcılar için lisans verilerinin senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

-o,--oneinstance

Çalışmakta olan senkronizasyon işlemlerini, XML yapılandırma dosyası başına tek bir örnek olacak şekilde sınırlar. Bu da, birden fazla örneğin yanlışlıkla çalışmasını engeller (örneğin, bir zamanlayıcı veya cron işi aracılığıyla).

Önemli: Yalnızca -a ile geçerlidir.

-ou,--orgunit Kuruluş birimlerinin analiz edilmeyeceğini belirtir.
-r,--report-out Günlüğe yazılan rapora ek olarak belirli bir çıkış dosyasına da rapor yazar.
-s,--sharedcontacts Paylaşılan kişilerin analiz edilmeyeceğini belirtir.
-u,--users

Kullanıcıların analiz edilmeyeceğini belirtir.

Grupları senkronize etmek istiyorsanız, ancak kullanıcıların senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

-v Kısa uygulama sürümü bilgilerini görüntülere.
-V Ayrıntılı uygulama sürümü bilgilerini görüntüler, ancak bu bilgileri senkronize etmez.
Örnekler

Örnek 1: C:\Users\user\gds-config.xml XML yapılandırma dosyasını kullanarak senkronizasyon simülasyonu çalıştırma:

sync-cmd -c C:\Users\user\gds-config.xml

Örnek 2: C:\Users\user\gds-config.xml XML yapılandırma dosyasını kullanarak, değişikliklerin de uygulandığı tam senkronizasyon çalıştırma:

sync-cmd -a -c C:\Users\user\gds-config.xml

Sonraki adımlar

Bildirim mesajlarını düzenli olarak kontrol ederek tüm senkronizasyon işlemlerinizi izlemeniz gereklidir. Ayrıntılar için Bildirimlerinizi ayarlama başlıklı makaleyi inceleyin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?