Komut satırını kullanarak senkronizasyon

Google Cloud Directory Sync (GCDS), senkronizasyon işlemlerini çalıştırmak için sync-cmd komutunu kullanır. 

Ne zaman komut satırından senkronizasyon yapılır? 

Yapılandırmanızı oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde, ilk olarak Configuration Manager'dan manuel senkronizasyon yapmanız gerekir. Bu sayede, senkronize edilen verileri kontrol ederek düzenli olduklarından emin olabilirsiniz. 

Yapılandırma değişikliklerinizi tamamladıktan sonra, komut satırını kullanarak senkronizasyon işleminizi otomatikleştirebilirsiniz. Senkronizasyon işlemlerini, kullanmak istediğiniz herhangi bir planlamaya veya toplu komut dosyasına dahil edebilirsiniz. Başka bir seçenek ise otomatik senkronizasyonlar için bir üçüncü taraf aracı kullanmaktır. 

Komut satırını kullanma

Senkronizasyon çalıştırmak için sync-cmd komutunu kullanın. Komutu GCDS yükleme dizininden çalıştırın ve komutu tek bir satıra girin. 

Aşağıdaki listede bulunan bağımsız değişkenleri kullanarak bir dizi işlem gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin:

  • Belirli bir dosyayı okuma.
  • Halihazırda bir senkronizasyonun çalışmadığından emin olma.
  • Değişikliklerin listesini oluşturma.
  • Değişiklikleri uygulama.

İpucu: Kullanılabilir bağımsız değişkenler hakkındaki bilgilere sync-cmd -h komutunu girerek erişebilirsiniz.

Komut bağımsız değişkenleri ve örnekler

sync-cmd komutunun bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
-a,--apply

Algılanan değişikliklerin uygulanacağını belirtir. 

Not: Bu etiketi kullanmazsanız, yalnızca test amaçlı bir senkronizasyon çalıştırılır. Google alanınızda herhangi bir değişiklik yapılmaz. En iyi sonuçlar için, bu bağımsız değişkeni kullanarak tam senkronizasyon çalıştırmadan önce, bu bağımsız değişkeni kullanmadan bir test senkronizasyonu çalıştırın.

-c,--config dosya-adi

Yüklenecek XML yapılandırma dosyasını belirtir.

Önemli: Bu bağımsız değişkenle birlikte geçerli bir XML dosyası belirtilmediyse senkronizasyon gerçekleşmez.

-cs, --customschemas Özel şemaların analiz edilmeyeceğini belirtir. Kullanıcılar için özel şema verilerinin senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.
-d,--deletelimits Yapılandırılan silme sınırlarının yok sayılacağını belirtir.
-f,--flush

Bilinen belirli sorunları giderir.

Yanlış kullanıldığında performansta düşüşe neden olabilir. Destek ekibi tarafından belirtilmediği sürece bu seçeneği kullanmayın.
-g,--groups Grupların analiz edilmeyeceğini belirtir. Kullanıcıları senkronize etmek istiyorsanız, ancak grupların senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.
-h,--help Yardım bilgilerini görüntüler ve çıkar.
-l,--loglevel değer

Varsayılan ya da yapılandırılan günlük düzeyinin belirtilen bir değerle değiştirileceğini belirtir. Geçerli değerler (artan ayrıntı düzeyine göre sıralanmış halde): FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG ve TRACE.

Çoğu durumda, önerilen günlük düzeyi INFO'dur.

-lic,--license

Lisansların analiz edilmeyeceğini belirtir. Kullanıcılar için lisans verilerinin senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

-o,--oneinstance

Çalışmakta olan senkronizasyon işlemlerini, yapılandırma dosyası başına tek bir örnek olacak şekilde sınırlar. Yalnızca -a ile geçerlidir.

Bu, GCDS'yi her bir XML yapılandırma dosyası için tek bir örneğe sınırlar. Bu da, birden fazla örneğin yanlışlıkla çalışmasını engeller (örneğin, bir zamanlayıcı veya cron işi aracılığıyla).

-ou,--orgunit Kuruluş birimlerinin analiz edilmeyeceğini belirtir.
-r,--report-out Günlüğe yazılan rapora ek olarak belirli bir çıkış dosyasına da rapor yazar.
-s,--sharedcontacts

Paylaşılan kişilerin analiz edilmeyeceğini belirtir.

-u,--users Kullanıcıların analiz edilmeyeceğini belirtir. Grupları senkronize etmek istiyorsanız, ancak kullanıcıların senkronize edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.
-v Kısa uygulama sürümü bilgilerini görüntülere.
-V Ayrıntılı uygulama sürümü bilgilerini görüntüler, ancak bu bilgileri senkronize etmez.
Örnekler

Örnek 1: C:\Users\user\gds-config.xml XML yapılandırma dosyasını kullanarak senkronizasyon simülasyonu çalıştırma:

sync-cmd -c C:\Users\user\gds-config.xml

Örnek 2: C:\Users\user\gds-config.xml XML yapılandırma dosyasını kullanarak, değişikliklerin de uygulandığı tam senkronizasyon çalıştırma:

sync-cmd -a -c C:\Users\user\gds-config.xml

Sonraki adımlar

Bildirim mesajlarını düzenli olarak kontrol ederek tüm senkronizasyon işlemlerinizi izlemeniz gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için Bildirimlerinizi ayarlama başlıklı makaleye göz atın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?