รายงานกิจกรรมในบัญชี

ดูกิจกรรมและสถานะบัญชีของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณอาจต้องการดูสถานะผู้ใช้และกิจกรรมในบัญชีแบบภาพรวม หน้ารายงานกิจกรรมในบัญชีนั้นใช้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากรายงานสถานะของบัญชีผู้ใช้ สถานะผู้ดูแลระบบ และการลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนได้ นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดการใช้ Google ไดรฟ์และ Gmail ด้วย (สำหรับ G Suite เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายงานกิจกรรมในบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่รายงาน

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่างหากต้องการดูรายงาน

 3. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่รายงาน แล้ว ผู้ใช้ แล้วคลิกกิจกรรมในบัญชี โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลกิจกรรมในบัญชี

ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลกิจกรรมในบัญชี

คอนโซลผู้ดูแลระบบจะใช้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้ในการจัดทำรายงานสรุป

ทั่วไป
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
สถานะของบัญชีผู้ใช้
จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสถานะบัญชี (ใช้งานอยู่ ถูกบล็อก หรือถูกระงับ)
 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกคือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ ระบบของเราจะระงับผู้ใช้เหล่านี้โดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายเป็นล่วงละเมิด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้ที่ถูกระงับคือผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ผู้ดูแลระบบปิดใช้ชั่วคราว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ลบโปรไฟล์ของโดเมนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เอกสารและงานนำเสนอ ผู้ใช้ที่ถูกระงับจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้จนกว่าจะมีผู้ดูแลระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับนั้น
สถานะผู้ดูแลระบบ จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสิทธิ์การดูแลระบบ ได้แก่ (ผู้ดูแลระบบขั้นสูง ผู้ดูแลระบบที่รับมอบสิทธิ์ หรือไม่มี)
การลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จำนวนผู้ใช้ในโดเมน ซึ่งลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
การบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จำนวนผู้ใช้ในโดเมน ซึ่งต้องลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
แอปภายนอก จำนวนแอปพลิเคชันภายนอก (แอปที่ไม่ใช่ Google) ที่ผู้ใช้ติดตั้งในโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการดูชื่อแอปพลิเคชันของผู้ใช้แต่ละรายและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปภายนอก โปรดดูการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้

สถานะการเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า จำนวนผู้ใช้ในโดเมน โดยดูจากตัวเลือกของผู้ใช้ในการบล็อกหรืออนุญาต (อนุญาตหรือปฏิเสธ​) ให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีได้
ชื่อที่ผู้ดูแลระบบตั้งให้ ชื่อของผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดตั้งให้
สถานะของชื่อโปรไฟล์ ดูว่าผู้ใช้เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์แล้วหรือยัง
Gmail (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
อีเมลทั้งหมด จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้รับและส่ง  รวมอีเมลที่ส่งหรือรับจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลภายนอกโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail
อีเมลที่รับ จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้รับ รวมอีเมลที่ได้รับจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลภายนอกโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail
อีเมลที่ส่ง จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่ง รวมถึงอีเมลที่ส่งมาจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลภายนอกโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail
เวลาที่ใช้ Gmail (POP) ครั้งล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล Post Office Protocol (POP) ในการเข้าถึง Gmail
เวลาที่ใช้ Gmail (IMAP) ครั้งล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล Internet Message Access Protocol (IMAP) ในการเข้าถึง Gmail
เวลาที่ใช้ Gmail (เว็บ) ครั้งล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้ Gmail ผ่านเว็บ โปรดทราบว่าการประทับเวลานี้ไม่ซิงค์กับการประทับเวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด
ไดรฟ์ (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)

คำนิยามเมตริกใหม่จะมีการใช้คำว่า “ที่เพิ่ม” ซึ่งแตกต่างจากเมตริกก่อนหน้า เนื่องจากจะนับจำนวนเมื่อมีเหตุการณ์ "การเพิ่ม” เกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ประเภทการเพิ่มนั้นจะรวมถึงการสร้างไฟล์ การอัปโหลด การกู้คืนจากถังขยะ หรือการมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการรายงานเสมอ ไม่ว่ารายการจะมีสถานะสุดท้ายเป็นอย่างไร เหตุการณ์การเพิ่มที่เกิดขึ้นกับไฟล์เดียวกันหลายครั้งจะไม่ทำให้จำนวนเหตุการณ์เพิ่มขึ้น

ประเภทรายงาน คำอธิบาย
สาธารณะ จำนวนไฟล์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ทุกคนที่มีลิงก์ จำนวนไดรฟ์ที่ใช้ได้สำหรับทุกคนที่มีลิงก์
ทุกคนในโดเมน จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมน
ทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์ จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์
โดเมนภายนอก จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์โดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ภายนอกโดเมน
โดเมนภายใน จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์โดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ภายในโดเมน
ส่วนตัว  จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ไม่ได้แชร์กับใครเลย
Google ชีตที่เพิ่ม จำนวนสเปรดชีตที่เพิ่มในไดรฟ์
ไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม
Google เอกสารที่เพิ่ม จำนวนเอกสารข้อความที่เพิ่มในไดรฟ์
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google ที่ผู้ใช้เพิ่ม
Google สไลด์ที่เพิ่ม จำนวนการนำเสนอที่เพิ่มลงในไดรฟ์
แบบฟอร์ม Google ที่เพิ่ม จำนวนฟอร์มที่เพิ่มลงในไดรฟ์
ไฟล์ที่แก้ไข จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้แก้ไข
ไฟล์ที่ดู จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้ดู
Classroom
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
Classroom - เวลาใช้งานล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้ Classroom
ชั้นเรียนที่สร้างแล้ว จำนวนชั้นเรียนที่สร้างขึ้น
โพสต์ที่สร้างแล้ว จำนวนโพสต์ทั้งหมดที่ครูและนักเรียนสร้างไว้

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในแผนภูมิ

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่อยู่ถัดจากชื่อเหนือแผนภูมิ
 3. เลือกตัวเลือกจากรายการหรือคลิกคอลัมน์ในตาราง
 4. วางเคอร์เซอร์บนจุดในแผนภูมิเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการบนเส้นเวลา

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในรายงาน

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกเลือกคอลัมน์ เพื่อดูคอลัมน์ที่มีอยู่ทั้งหมด
 3. คลิกกล่องถัดจากคอลัมน์ที่ต้องการแสดง แล้วคลิกใช้
คุณจะเห็นคอลัมน์เดียวกันนี้เมื่อเปิดรายงานครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ปรับและส่งออกข้อมูลรายงาน

กรองข้อมูลรายงานตามผู้ใช้หรือกิจกรรม

คุณสามารถกรองรายงานให้แสดงเฉพาะกิจกรรมหรือผู้ใช้ที่ต้องการได้ เช่น สร้างตัวกรองเพื่อค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน หรือสร้างตัวกรองเพื่อแสดงรายชื่อผู้ที่แชร์ลิงก์ไปภายนอกหลายลิงก์

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. ถ้าไม่เห็นส่วนตัวกรอง ให้คลิกตัวกรอง ตัวกรอง ที่แถบเครื่องมือ
 3. กรอกหรือเลือกเกณฑ์ในการกรองที่ต้องการ คุณสามารถกรองข้อมูลที่เห็นในรายงานได้หลายๆ อย่างผสมกัน

กรองตามหน่วยขององค์กร

คุณจะกรองตามหน่วยขององค์กรเพื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างองค์กรย่อยในโดเมนได้

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. ทางด้านซ้าย ภายใต้ตัวกรองตารางข้อมูล ให้เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

คุณจะกรองได้เฉพาะลำดับชั้นขององค์กรในปัจจุบันเท่านั้น แม้ว่าจะค้นหาข้อมูลเก่า ข้อมูลก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2018 จะไม่แสดงในผลลัพธ์ที่กรอง

ส่งออกข้อมูลรายงาน

คุณส่งออกข้อมูลรายงานสรุปเป็น Google ชีตหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ได้

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะรวมไว้ในการส่งออก ให้คลิก "เลือกรายงาน" 
 3. คลิกช่องที่ติดกับคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการส่งออกแต่ละคอลัมน์ แล้วคลิกใช้
 4. คลิกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ที่แถบเครื่องมือ

คุณส่งออกเซลล์ได้ถึง 210,000 เซลล์ ทั้งนี้ จำนวนแถวที่มีได้มากสุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอลัมน์ที่เลือก

ฉันจะเห็นข้อมูลเก่าขนาดไหน

คุณจะไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดจนถึงวันปัจจุบัน แต่จะเห็นวันที่ล่าสุดสำหรับข้อมูลคอลัมน์ในส่วนหัวของกราฟแทน ตารางใต้กราฟจะแสดงข้อมูล 1 วันสำหรับวันที่ล่าสุด

บางครั้งคุณจะเห็นเครื่องหมายดอกจัน "*" ข้างชื่อคอลัมน์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในคอลัมน์นี้อาจใช้ไม่ได้แล้วเมื่อเทียบกับข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ ในหน้าเดียวกัน

โปรดดูรายละเอียดวันที่ใช้ข้อมูลได้แบบแน่นอนและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลในการเก็บรักษาข้อมูลและเวลาล่าช้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร