รายงานของผู้ใช้: บัญชี

ดูกิจกรรมและสถานะบัญชีของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณอาจต้องการดูสถานะผู้ใช้และกิจกรรมในบัญชีแบบภาพรวม ในส่วนรายงานของผู้ใช้ รายงานบัญชีจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานะบัญชี, สถานะการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน, ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Google ไดรฟ์, Gmail และ Classroom ด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายงานบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่การรายงานจากนั้นรายงานจากนั้นรายงานของผู้ใช้ แล้วคลิกบัญชี โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลบัญชี

ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลบัญชี

คอนโซลผู้ดูแลระบบจะใช้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้ในการจัดทำรายงานสรุป

ข้อมูลทั่วไป
คอลัมน์รายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้
สถานะของบัญชีผู้ใช้

สถานะบัญชีของผู้ใช้ (ใช้งานอยู่ ถูกบล็อก หรือถูกระงับ)

 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกคือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ ระบบของเราจะระงับผู้ใช้เหล่านี้โดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายเป็นละเมิดกฎ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้ที่ถูกระงับคือผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ผู้ดูแลระบบปิดใช้ชั่วคราว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ลบโปรไฟล์ของโดเมนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เอกสารและงานนำเสนอ ผู้ใช้ที่ถูกระงับจะลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีผู้ดูแลระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับนั้น
สถานะผู้ดูแลระบบ สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบของผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบขั้นสูง ผู้ดูแลระบบที่รับมอบสิทธิ์ หรือไม่มี)
การลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ดูว่าผู้ใช้ลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนหรือไม่
การบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ดูว่าผู้ใช้จําเป็นต้องลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนหรือไม่
ข้อกำหนดความยาวของรหัสผ่าน ดูจากการที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดความยาวของรหัสผ่าน โปรดดูวิธีการตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่านในหัวข้อบังคับใช้และตรวจสอบข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน ดูจากรหัสผ่านที่รัดกุมหรือไม่รัดกุมของผู้ใช้โดยอิงตามข้อกำหนดของรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด โปรดดูวิธีการตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่านในหัวข้อบังคับใช้และตรวจสอบข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
แอปภายนอก จำนวนแอปภายนอก (แอปที่ไม่ใช่ของ Google) ที่ผู้ใช้ติดตั้งในโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการดูชื่อแอปพลิเคชันของผู้ใช้แต่ละรายและเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงแอปภายนอก โปรดดูหัวข้อการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้

การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า ดูจากตัวเลือกของผู้ใช้ในการบล็อกหรืออนุญาต (อนุญาตหรือปฏิเสธ​) ให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีได้
ชื่อที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ชื่อของผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดตั้งให้
สถานะของชื่อโปรไฟล์ ดูจากการที่ผู้ใช้เปลี่ยนหรือไม่ได้เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์
พื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพที่ใช้ (MB) พื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพทั้งหมดที่ใช้โดยผู้ใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ (MB) พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้โดยผู้ใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (%) พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้โดยผู้ใช้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gmail (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)
คอลัมน์รายงาน คำอธิบาย
อีเมลทั้งหมด จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งหรือรับ  รวมถึงอีเมลที่ส่งหรือรับจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลที่สามโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail ด้วย
อีเมลที่รับ จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้รับ รวมถึงอีเมลที่รับจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลที่สามโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail ด้วย
อีเมลที่ส่ง จำนวนข้อความ Gmail ทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่ง รวมถึงอีเมลที่ส่งมาจากไคลเอ็นต์ SMTP ของบุคคลที่สามโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail ด้วย
Gmail (POP) - เวลาที่ใช้ล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล Post Office Protocol (POP) ในการเข้าถึง Gmail
เวลาที่ใช้ Gmail (IMAP) ครั้งล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล Internet Message Access Protocol (IMAP) ในการเข้าถึง Gmail
Gmail (Web) - เวลาที่ใช้ล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้ Gmail ผ่านเว็บ โปรดทราบว่าการประทับเวลานี้ไม่ซิงค์กับการประทับเวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด
พื้นที่เก็บข้อมูล Gmail ที่ใช้ (MB) พื้นที่เก็บข้อมูล Gmail ทั้งหมดที่ใช้โดยผู้ใช้
ไดรฟ์ (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)

คำนิยามเมตริกใหม่จะมีการใช้คำว่า “ที่เพิ่ม” ซึ่งแตกต่างจากเมตริกก่อนหน้า เนื่องจากจะนับจำนวนเมื่อมีเหตุการณ์ "การเพิ่ม” เกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ประเภทการเพิ่มนั้นจะรวมถึงการสร้างไฟล์ การอัปโหลด การกู้คืนจากถังขยะ หรือการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการรายงานเสมอ ไม่ว่ารายการจะมีสถานะสุดท้ายเป็นอย่างไร เหตุการณ์การเพิ่มที่เกิดขึ้นกับไฟล์เดียวกันหลายครั้งจะไม่ทำให้จำนวนเหตุการณ์เพิ่มขึ้น

คอลัมน์รายงาน คำอธิบาย
แชร์แบบสาธารณะ จำนวนไฟล์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
แชร์กับทุกคนที่มีลิงก์ จำนวนไดรฟ์ที่ใช้ได้สำหรับทุกคนที่มีลิงก์
แชร์กับทุกคนในโดเมน จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมน
แชร์กับทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์ จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์
แชร์กับโดเมนภายนอก จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์โดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ภายนอกโดเมน
แชร์ภายในโดเมน จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์โดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ภายในโดเมน
แชร์แบบส่วนตัว จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ไม่ได้แชร์กับใครเลย
สเปรดชีต Google ที่เพิ่ม จำนวนสเปรดชีตที่เพิ่มในไดรฟ์
ไฟล์วาดเขียน Google ที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม
เอกสาร Google ที่เพิ่ม จำนวนเอกสารข้อความที่เพิ่มในไดรฟ์
งานนำเสนอ Google ที่เพิ่ม จำนวนงานนำเสนอที่เพิ่มลงในไดรฟ์
แบบฟอร์ม Google ที่เพิ่ม จำนวนฟอร์มที่เพิ่มในไดรฟ์
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google ที่ผู้ใช้เพิ่ม
Google สไลด์ที่เพิ่ม จำนวนการนำเสนอที่เพิ่มลงในไดรฟ์
แบบฟอร์ม Google ที่เพิ่ม จำนวนฟอร์มที่เพิ่มลงในไดรฟ์
ไฟล์ที่แก้ไข จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้แก้ไข
ไฟล์ที่ดู จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้ดู
ไฟล์ที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้เพิ่ม
พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ที่ใช้ (MB) พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ทั้งหมดที่ใช้โดยผู้ใช้
Classroom (เฉพาะ G Suite for Education เท่านั้น)
คอลัมน์รายงาน คำอธิบาย
Classroom - เวลาใช้งานล่าสุด ครั้งล่าสุดที่ผู้ใช้ดําเนินการกับ Classroom เช่น การสร้าง ตัดเกรด ส่งคืนหรือส่งงาน หรือโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน
ชั้นเรียนที่สร้าง จำนวนชั้นเรียนที่สร้างขึ้น
โพสต์ที่สร้างแล้ว จำนวนโพสต์ทั้งหมดที่ครูและนักเรียนสร้างไว้

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในแผนภูมิ

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่อยู่ถัดจากชื่อเหนือแผนภูมิ
 3. เลือกตัวเลือกจากรายการหรือคลิกคอลัมน์ในตาราง
 4. วางเคอร์เซอร์บนจุดในแผนภูมิเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการบนเส้นเวลา

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในรายงาน

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกเลือกคอลัมน์ "" เพื่อดูคอลัมน์ที่มีอยู่ทั้งหมด
 3. คลิกกล่องถัดจากคอลัมน์ที่ต้องการแสดง แล้วคลิกใช้
คุณจะเห็นคอลัมน์เดียวกันนี้เมื่อเปิดรายงานครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ปรับและส่งออกข้อมูลรายงาน

กรองข้อมูลรายงานตามผู้ใช้หรือกิจกรรม

คุณสามารถกรองรายงานให้แสดงเฉพาะกิจกรรมหรือผู้ใช้ที่ต้องการได้ เช่น สร้างตัวกรองเพื่อค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน หรือสร้างตัวกรองเพื่อแสดงรายชื่อผู้ที่แชร์ลิงก์ไปภายนอกหลายลิงก์

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. ถ้าไม่เห็นส่วนตัวกรอง ให้คลิกตัวกรอง ตัวกรอง ที่แถบเครื่องมือ
 3. กรอกหรือเลือกเกณฑ์ในการกรองที่ต้องการ คุณสามารถกรองข้อมูลที่เห็นในรายงานได้หลายๆ อย่างผสมกัน

กรองตามหน่วยขององค์กร

คุณจะกรองตามหน่วยขององค์กรเพื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างองค์กรย่อยในโดเมนได้

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 2. เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการที่ด้านบนของรายงาน

คุณจะกรองได้เฉพาะลำดับชั้นขององค์กรในปัจจุบันเท่านั้น แม้ว่าจะค้นหาข้อมูลเก่าก็ตาม ข้อมูลก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2018 จะไม่แสดงในผลลัพธ์ที่กรอง

กรองตามกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังกรองข้อมูลในรายงานตามกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งก่อนที่กลุ่มจะปรากฏในตัวกรองนี้ คุณจะต้องเพิ่มกลุ่มในรายการที่อนุญาตพิเศษ ดังนี้

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 2. คลิกตัวกรองกลุ่มที่ด้านบนของรายงาน
 3. คลิกเพิ่มกลุ่มในรายการที่อนุญาตพิเศษ
  หน้ากลุ่มที่อนุญาตพิเศษจะปรากฏขึ้น
 4. คลิกเพิ่มกลุ่ม
 5. เลือกจากรายการกลุ่มหรือป้อนข้อความเพื่อค้นหาชื่อกลุ่ม
 6. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มกลุ่มที่ต้องการลงในรายการ
 7. คลิกบันทึก
 8. หากต้องการปรับแต่งข้อมูลรายงาน ให้กลับไปที่รายงานแล้วคลิกตัวกรองกลุ่มเพื่อกรองตามกลุ่ม
  หมายเหตุ: หลังจากที่เพิ่มกลุ่มในรายการที่อนุญาตพิเศษแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

แสดงข้อมูลสำหรับวันที่ที่ระบุ

เลือกดูตามวันที่แล้วใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อแสดงข้อมูลสําหรับวันที่ที่ระบุ หรือเลือกล่าสุดเพื่อแสดงข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดสําหรับแต่ละแอปพลิเคชัน เมตริกหลายรายการจะแสดงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แต่บางรายการจะแสดงข้อมูลได้น้อยกว่านั้น

ส่งออกข้อมูลรายงาน

คุณส่งออกข้อมูลรายงานสรุปเป็น Google ชีตหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ได้

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะรวมไว้ในการส่งออก ให้คลิกเลือกรายงาน ""
 3. คลิกช่องที่ติดกับคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการส่งออกแต่ละคอลัมน์ แล้วคลิกใช้
 4. คลิกดาวน์โหลด "" ในแถบเครื่องมือ

คุณส่งออกเซลล์ได้ถึง 210,000 เซลล์ ทั้งนี้ จำนวนแถวที่มีได้มากสุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอลัมน์ที่เลือก

ฉันจะเห็นข้อมูลเก่าขนาดไหน

คุณจะไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดจนถึงวันปัจจุบัน แต่จะเห็นวันที่ล่าสุดสำหรับข้อมูลคอลัมน์ในส่วนหัวของกราฟแทน ตารางใต้กราฟจะแสดงข้อมูล 1 วันสำหรับวันที่ล่าสุด

บางครั้งคุณจะเห็นเครื่องหมายดอกจัน "*" ข้างชื่อคอลัมน์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในคอลัมน์นี้อาจใช้ไม่ได้แล้วเมื่อเทียบกับข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ ในหน้าเดียวกัน

โปรดดูรายละเอียดวันที่ใช้ข้อมูลได้แบบแน่นอนและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลในการเก็บรักษาข้อมูลและเวลาล่าช้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร