Raporty związane z aktywnością na koncie

Wyświetlanie stanu kont użytkowników i aktywności na nich

Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz wyświetlić zbiorcze informacje o stanie kont użytkowników i aktywności na nich. Na stronie „Raport inspekcji aktywności na koncie” znajdziesz wszystkie dane o stanie kont użytkowników, statusie administratora i rejestracji w systemie weryfikacji dwuetapowej. Dostępne są tam też informacje o użyciu Dysku Google i Gmaila (tylko w G Suite).

Krok 1. Otwórz raport dotyczący aktywności na koncie

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.

  Jeśli nie widzisz opcji Raporty, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej kliknij Raporty a potem Użytkownicy i wybierz Aktywność na koncie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Krok 2. Przeanalizuj dane dotyczące aktywności na koncie.

Krok 2. Przeanalizuj dane dotyczące aktywności na koncie

Podstawą raportów zbiorczych w konsoli administracyjnej są poniższe dane użytkowników.

Ogólne
Typ raportu Opis
Stan konta użytkownika
Liczba użytkowników w Twoich domenach według stanu ich kont (Aktywne, Zablokowane lub Zawieszone).
 • Zablokowane konto oznacza, że użytkownik naruszył Warunki usługi. W takiej sytuacji nasze systemy automatycznie blokują konto użytkownika i oznaczają je jako Nieodpowiednie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Konto użytkownika jest Zawieszone, jeśli zostało tymczasowo wyłączone przez administratora. Jako administrator możesz zawiesić konto użytkownika bez usuwania jego profilu z domeny ani powiązanych z nim informacji, takich jak dokumenty czy prezentacje. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może się na nie zalogować, dopóki administrator nie przywróci zawieszonego konta użytkownika.
Status administratora Liczba użytkowników w Twoich domenach według ich uprawnień administracyjnych (Superadministrator, Administrator delegowany lub Brak).
Rejestracja w systemie weryfikacji dwuetapowej Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy są zarejestrowani w systemie weryfikacji dwuetapowej.
Wymuszanie weryfikacji dwuetapowej Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy muszą korzystać z weryfikacji dwuetapowej.
Aplikacje zewnętrzne Liczba zewnętrznych aplikacji (które nie zostały opracowane przez Google) zainstalowanych przez użytkownika w domenie.

Uwaga: aby wyświetlić nazwy aplikacji dla każdego użytkownika i anulować dostęp zewnętrznych aplikacji, zapoznaj się z artykułem Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń konta użytkownika.

Stan dostępu do mniej bezpiecznych aplikacji Liczba użytkowników w Twoich domenach według ich uprawnień do zmiany ustawienia (dostęp Dozwolony lub Niedozwolony), które pozwala na włączanie i wyłączanie możliwości korzystania z mniej bezpiecznych aplikacji na koncie.
Nazwa zdefiniowana przez administratora Nazwa użytkownika przypisana przez administratora.
Stan nazwy profilu Informacja, czy użytkownik zmienił swoją nazwę profilu.
Gmail (tylko w G Suite)
Typ raportu Opis
E-maile łącznie Łączna liczba wiadomości w Gmailu, które użytkownik wysłał i odebrał.  Obejmuje e-maile wysłane do i otrzymane od klientów SMTP innych firm przy użyciu serwerów SMTP Gmaila.
Odebrane e-maile Łączna liczba wiadomości w Gmailu, które użytkownik odebrał. Obejmuje e-maile otrzymane od klientów SMTP innych firm przy użyciu serwerów SMTP Gmaila.
Wysłane e-maile Łączna liczba wiadomości w Gmailu, które użytkownik wysłał. Obejmuje e-maile wysłane do klientów SMTP innych firm przy użyciu serwerów SMTP Gmaila.
Gmail (POP) – czas ostatniego użycia Czas ostatniego użycia Gmaila przez użytkownika przy użyciu dostępu POP.
Gmail (IMAP) – czas ostatniego użycia Czas ostatniego użycia Gmaila przez użytkownika przy użyciu dostępu IMAP.
Gmail (w internecie) – czas ostatniego użycia Czas ostatniego użycia Gmaila przez użytkownika w przeglądarce. Ta sygnatura czasowa nie jest zsynchronizowana z czasem ostatniego logowania.
Dysk (tylko w G Suite)

Nowe definicje danych obejmują „dodawanie”. To odróżnia je od poprzednich danych, ponieważ zliczane są zdarzenia „dodawania”. Zdarzenia typu „dodawanie” obejmują tworzenie i przesyłanie pliku, przywracanie go z kosza oraz przenoszenie jego własności. Taka aktywność jest rejestrowana niezależnie od końcowego stanu elementu. Wielokrotne zdarzenia „dodawania” dotyczące tego samego pliku nie zwiększają licznika.

Typ raportu Opis
Publiczne Liczba plików udostępnionych publicznie.
Każdy, kto ma link Liczba plików na Dysku udostępnionych każdemu, kto ma link.
Wszyscy w domenie Liczba plików na Dysku udostępnionych wszystkim osobom w domenie.
Każdy w domenie, kto ma link Liczba plików na Dysku udostępnionych każdemu w domenie, kto ma link.
Poza domenę Liczba plików na Dysku udostępnionych poszczególnym osobom lub grupom spoza domeny.
W ramach domeny Liczba plików na Dysku udostępnionych poszczególnym osobom lub grupom w domenie.
Prywatne  Liczba plików na Dysku, które nie są udostępnione.
Dodane arkusze Google Liczba arkuszy kalkulacyjnych dodanych do Dysku.
Dodane rysunki Google Liczba dodanych rysunków Google.
Dodane dokumenty Google Liczba dokumentów tekstowych dodanych do Dysku.
Dodane pliki innych typów Liczba dodanych przez użytkownika plików innych niż pliki Google.
Dodane prezentacje Google Liczba prezentacji dodanych do Dysku.
Dodane formularze Google Liczba formularzy dodanych do Dysku.
Edytowane pliki Liczba plików na Dysku, które użytkownik zmodyfikował.
Wyświetlone pliki Liczba plików na Dysku, które użytkownik wyświetlił.
Classroom
Typ raportu Opis
Classroom – czas ostatniego użycia Kiedy ostatnio użytkownik korzystał z Classroom.
Utworzone zajęcia Liczba utworzonych zajęć.
Utworzone wpisy Łączna liczba wpisów utworzonych przez nauczycieli i uczniów.

Krok 3. Zmień dane wyświetlane na wykresie

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół obok tytułu nad wykresem.
 3. Wybierz opcję z listy lub kliknij kolumnę w tabeli.
 4. Najedź kursorem na dowolny punkt na wykresie, aby zobaczyć konkretne dane na osi czasu.

Krok 4. Zmień dane wyświetlane w raportach

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Na pasku narzędzi kliknij Wybierz kolumny Wybierz kolumny, aby zobaczyć wszystkie dostępne kolumny.
 3. Kliknij pole obok każdej z kolumn, które chcesz wyświetlić, i kliknij Zastosuj.
Gdy następny raz otworzysz ten raport, zobaczysz te same kolumny.

Krok 5. Zmodyfikuj i wyeksportuj dane raportu

Filtrowanie danych z raportów według użytkowników lub działań

Możesz dostosować raport, aby zobaczyć tylko określone zdarzenia lub konta użytkowników. Możesz na przykład utworzyć filtr, aby znaleźć wszystkich użytkowników korzystających z weryfikacji dwuetapowej albo osoby udostępniające wiele linków zewnętrznych.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Jeśli nie widzisz sekcji Filtry, na pasku narzędzi kliknij Filtr Filtr.
 3. Wprowadź lub wybierz kryteria filtrowania. Możesz utworzyć filtr, korzystając z dowolnej kombinacji danych widocznych w raporcie.

Filtrowanie według jednostek organizacyjnych

Możesz filtrować wyniki według jednostek organizacyjnych, aby porównywać dane statystyczne w poszczególnych organizacjach podrzędnych w domenie.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. W sekcji Filtry tabeli danych po lewej wybierz jednostkę organizacyjną.

Możesz stosować filtry tylko na podstawie obecnej hierarchii organizacyjnej, nawet jeśli przeszukujesz starsze dane. Dane sprzed daty udostępnienia tej funkcji nie będą pokazywane w filtrowanych wynikach.

Eksportowanie danych raportu

Możesz wyeksportować dane raportu zbiorczego do Arkuszy Google albo pobrać je w pliku CSV.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić dane uwzględniane podczas eksportowania, na pasku narzędzi kliknij Wybierz raporty Select reports.
 3. Kliknij pole obok każdej kolumny zawierającej dane, które chcesz wyświetlić, i kliknij Zastosuj.
 4. Na pasku narzędzi kliknij Pobierz Pobierz.

Maksymalnie możesz wyeksportować 210 000 komórek danych. Maksymalna liczba wierszy zależy od liczby wybranych kolumn.

Jak aktualne są wyświetlane dane?

Zwykle nie są widoczne wszystkie dane aż do bieżącego dnia. Zamiast tego pod nagłówkiem wykresu widoczna jest ostatnia data z kolumny danych. Tabela pod wykresem zawiera dane z ostatniego dnia, dla którego dostępne są dane.

Czasami obok nazwy kolumny znajduje się gwiazdka (*). Oznacza to, że dane w tej kolumnie mogą być nieaktualne w porównaniu z danymi w innych kolumnach na tej stronie.

Aby dowiedzieć się, kiedy dane stają się dostępne i jak długo są przechowywane, zobacz Czas przechowywania danych i opóźnienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?