เกี่ยวกับระเบียน TXT

ระเบียน TXT เป็นระเบียน Domain Name System (DNS) ประเภทหนึ่งที่มีข้อความระบุข้อมูลแหล่งที่มาจากภายนอกโดเมน ซึ่งคุณจะเพิ่มระเบียนเหล่านี้ไว้ในการตั้งค่าโดเมน

ระเบียน TXT ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น Google ใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนและเพื่อรับประกันความปลอดภัยของอีเมล

ใช้ระเบียน TXT เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน

ขณะตั้งค่าบัญชี G Suite หรือ Google Cloud นั้น Google จะให้ระเบียนสำหรับเพิ่มลงในการตั้งค่าโดเมน และ Google จะรับรองการเป็นเจ้าของโดเมนเมื่อพบว่าคุณเพิ่มระเบียนนั้นแล้ว โปรดดูวิธีการทีละขั้นตอน

หมายเหตุ: ถ้าซื้อโดเมนขณะลงชื่อสมัครใช้ G Suite คุณก็ไม่ต้องยืนยันอีก

ใช้ระเบียน TXT เพื่อรับประกันความปลอดภัยของอีเมล

ใช้ระเบียน TXT กับ G Suite เพื่อป้องกันฟิชชิง สแปม และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เพิ่มระเบียน TXT

หากต้องการเพิ่มระเบียน TXT คุณต้องลงชื่อเข้าใช้แยกต่างหากด้วยโฮสต์ของโดเมน ซึ่งโดยปกติแล้ว โฮสต์ของโดเมนคือที่ที่คุณซื้อชื่อโดเมนมา หากไม่แน่ใจว่าเป็นใคร คุณสามารถระบุโฮสต์ของโดเมนได้

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของโฮสต์ของโดเมนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างระเบียน TXT

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร