ข้อจำกัดเมื่อมีหลายโดเมน

เมื่อคุณเพิ่มโดเมนในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับโดเมนรองและชื่อแทนโดเมน 

เคล็ดลับ: Google ใช้ชื่อของโดเมนหลักเป็นชื่อสำหรับองค์กรโดยรวม ซึ่งชื่อองค์กรจะถูกอ้างอิงในตัวเลือกการแชร์ที่ผู้ใช้เห็น เมื่อคุณเพิ่มโดเมน คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อองค์กรให้เป็นชื่อที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  • คุณตั้งค่านโยบายหรือการกำหนดค่าของแต่ละโดเมนให้ต่างกันโดยตรงไม่ได้ แต่คุณวางผู้ใช้จากแต่ละโดเมนเป็นหน่วยขององค์กรแยกกันแล้วใช้นโยบายที่แตกต่างกันกับแต่ละหน่วยขององค์กรได้
  • คุณระบุโลโก้สำหรับโดเมนได้เพียงโลโก้เดียวเท่านั้น โลโก้เดียวกันจะปรากฏสำหรับผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณ

ชื่อและชื่อแทนของโดเมน

  • ชื่อแทนโดเมนจะนำมาใช้โดยอัตโนมัติกับเฉพาะผู้ใช้ในโดเมนหลักเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ในโดเมนรอง คุณต้องกำหนดชื่อแทนในคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือกับ Directory API
  • ไม่รองรับการรวมบัญชี G Suite ลูกค้า G Suite ปัจจุบันบางรายที่มีหลายโดเมนจะมีบัญชี G Suite แยกต่างหากสำหรับแต่ละโดเมน ในขณะนี้ Google ไม่รองรับการรวมบัญชี G Suite หลายบัญชีเป็นบัญชีโดเมนเดียว
  • ไม่รองรับการย้ายข้อมูลจากชื่อแทนโดเมน ลูกค้า G Suite ปัจจุบันบางรายใช้ชื่อแทนโดเมนสำหรับโดเมนที่ไม่ใช่โดเมนหลัก ในตอนนี้ Google ไม่รองรับการแปลงชื่อแทนโดเมนเป็นบัญชีหลายโดเมน
  • โดเมนรองใช้ไม่ได้ใน G Suite รุ่นเดิมที่ใช้งานฟรี ซึ่ง G Suite รุ่นเดิมที่ใช้งานฟรี รองรับเฉพาะชื่อแทนโดเมน

Google ไดรฟ์ 

  • คุณจำกัดการแชร์กับโดเมนไม่ได้ ตัวเลือกการแชร์จะขึ้นอยู่กับองค์กรหรือหน่วยขององค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแชร์

URL ของบริการ G Suite

  • คุณระบุ URL ร่วมที่ผู้ใช้จากโดเมนทั้งหมดแชร์ไม่ได้ คุณต้องสร้าง URL ที่กำหนดเองสำหรับโดเมนหลักและโดเมนเพิ่มเติม เช่น http://mail.primary.com และ http://mail.secondary.com

Google Groups 

Google Sites 

  • โดเมนรองจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ที่เป็น "โดเมนเปล่า" ไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่อยู่โดเมนเปล่า
  • ผลการค้นหาจะมีเฉพาะเว็บไซต์ในโดเมนของผู้ใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่มีที่อยู่ในโดเมนรองจะไม่พบเว็บไซต์ที่สร้างในโดเมนหลัก
เมื่อคุณลบโดเมนรอง ไซต์ทั้งหมดที่สร้างในโดเมนนั้นจะถูกลบด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย โปรดคัดลอกไซต์ทั้งหมดในโดเมนที่คุณวางแผนจะลบไปยังโดเมนอื่น ดูรายละเอียดที่โอนเว็บไซต์ไปยัง G Suite
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร