Åtgärda felmeddelandet Återanslut

Om felmeddelandet Återanslut visas på tv-skärmen kan du ha råkat ut för något av följande fel. Leta efter problemet nedan beroende på vilket felmeddelande som visas. 

Välj det felmeddelande som visas

Felmeddelande 1. Återanslut: Chromecast XYZ kan inte hitta Wi-Fi-nätverket NAMN

Om felmeddelandet Återanslut: Chromecast XYZ kan inte hitta Wi-Fi-nätverket NAMN visas på skärmen följer du felsökningsstegen nedan:

  Reconnect me

Felsökningsmetoder

Steg 1. Kontrollera internetanslutningen

 1. Är Wi-Fi-nätverket tillgängligt och kan andra enheter (en telefon, surfplatta, stationär dator eller laptop) ansluta till internet via det?
  1. Om Chromecast-enheten inte fungerar trots att andra enheter kan ansluta till Wi-Fi-nätverket fortsätter du direkt till steg 2.
  2. Starta om routern om inga andra enheter heller kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverket.
   1. Starta om Wi-Fi-routern genom att dra ur sladden. Vänta i två minuter innan du sätter i sladden igen.
   2. Kontrollera att alla lampor på routern slocknar när sladden dras ur. Vissa routrar har backupbatterier. Då kan du behöva ta ur batterierna också så att routern stängs av helt.
   3. När alla lampor på routern har tänts igen, och nätverkets namn visas i listan med Wi-Fi-alternativ på telefonen eller datorn, kontrollerar du om Chromecast-enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket nu.
   4. Se vad som gäller för dig nedan när du har startat om routern.
   • Är nätverket online och problemet åtgärdat när du har startat om routern? I så fall hoppar du över resten av stegen.
   • Är nätverket online, men problemet kvarstår? I så fall fortsätter du felsökningen med steg 2.
   • Är Wi-Fi-nätverket fortfarande inte tillgängligt för någon enhet fast du har startat om routern? I så fall kan det vara fel på internettjänsten. Vi rekommenderar att du hör med internetleverantören om några nätverksinställningar har ändrats nyligen.

Steg 2. Har något med routern ändrats, t.ex. lösenordet eller var routern står?

Om svaret är nej fortsätter du med nästa steg.

Om svaret är ja:

 1. Om det står att enheten behöver konfigureras i Home-appens lista med enheter konfigurerar du den genom att följa anvisningarna.
 2.  Om enheten finns i Home-appens lista över enheter ändrar du vilket Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten är ansluten till genom att följa anvisningarna.

Steg 3. Är enheten som du konfigurerar Chromecast med och Wi-Fi-routern inom 4–6 meter från Chromecast-enheten?

Chromecast-enheten ska vara så nära enheten som den konfigureras med (en telefon, surfplatta eller laptop) som möjligt (inom fyra meter), och lika nära Wi-Fi-routern. Det ger bästa möjliga Wi-Fi-anslutning.

Om det är för långt mellan enheterna flyttar du dem närmare varandra.

Om det inte hjälper att flytta enheterna närmare varandra fortsätter du med nästa steg och startar om Chromecast-enheten. 

Steg 4. Starta om Chromecast-enheten

 1. Dra ur strömsladden till Chromecast-enheten.
 2. Vänta i en minut.
 3. Sätt i strömsladden igen.

Obs! Chromecast-enheten startas inte om när du kopplar bort den från tv:ns HDMI-port. Du måste koppla från strömkällan för att starta om den.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 5. Använd HDMI-förlängaren om du har en första generationens Chromecast

Om du har en första generationens Chromecast använder du HDMI-förlängaren som låg i förpackningen. Förlängaren kan hjälpa mot störningar på Wi-Fi-signalen.
 1. Koppla bort Chromecast-enheten från HDMI-porten.
 2. Dra ur kontakten till Chromecast-enheten.
 3. Anslut HDMI-förlängaren till Chromecast-enheten.
 4. Anslut HDMI-förlängaren till en ledig HDMI-port på TV:n.
 5. Anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 6. Återställ standardinställningarna 

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

När du har återställt standardinställningarna visas meddelandet Konfigurera mig på skärmen. Konfigurera enheten igen.

 

Felmeddelande 2. Återanslut: Det gick inte att ansluta Chromecast XYZ till Wi-Fi-nätverket NAMN

Om felmeddelandet Återanslut: Det gick inte att ansluta Chromecast XYZ till Wi-Fi-nätverket NAMN visas på skärmen följer du felsökningsstegen nedan:
Reconnect me

Felsökningsmetoder

Steg 1. Kontrollera internetanslutningen

 1. Är Wi-Fi-nätverket tillgängligt och kan andra enheter (en telefon, surfplatta, stationär dator eller laptop) ansluta till internet via det?
  1. Om Chromecast-enheten inte fungerar trots att andra enheter kan ansluta till Wi-Fi-nätverket fortsätter du direkt till steg 2.
  2. Starta om routern om inga andra enheter heller kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverket.
   1. Starta om Wi-Fi-routern genom att dra ur sladden. Vänta i två minuter innan du sätter i sladden igen.
   2. Kontrollera att alla lampor på routern slocknar när sladden dras ur. Vissa routrar har backupbatterier. Då kan du behöva ta ur batterierna också så att routern stängs av helt.
   3. När alla lampor på routern har tänts igen, och nätverkets namn visas i listan med Wi-Fi-alternativ på telefonen eller datorn, kontrollerar du om Chromecast-enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket nu.
   4. Se vad som gäller för dig nedan när du har startat om routern.
   • Är nätverket online och problemet åtgärdat när du har startat om routern? I så fall hoppar du över resten av stegen.
   • Är nätverket online, men problemet kvarstår? I så fall fortsätter du felsökningen med steg 2.
   • Är Wi-Fi-nätverket fortfarande inte tillgängligt för någon enhet fast du har startat om routern? I så fall kan det vara fel på internettjänsten. Vi rekommenderar att du hör med internetleverantören om några nätverksinställningar har ändrats nyligen. 

Steg 2. Har något med routern ändrats, t.ex. lösenordet eller var routern står?

Om svaret är nej fortsätter du med nästa steg.

Om svaret är ja:

 1. Om det står att enheten behöver konfigureras i Home-appens lista med enheter konfigurerar du den genom att följa anvisningarna.
 2.  Om enheten finns i Home-appens lista över enheter ändrar du vilket Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten är ansluten till genom att följa anvisningarna.

Steg 3. Är enheten som du konfigurerar Chromecast med och Wi-Fi-routern inom 4–6 meter från Chromecast-enheten? 

Chromecast-enheten ska vara så nära enheten som den konfigureras med (en telefon, surfplatta eller laptop) som möjligt (inom fyra meter), och lika nära Wi-Fi-routern. Det ger bästa möjliga Wi-Fi-anslutning.

Om det är för långt mellan enheterna flyttar du dem närmare varandra.

Om det inte hjälper att flytta enheterna närmare varandra fortsätter du med nästa steg och startar om Chromecast-enheten. 

Steg 4. Starta om Chromecast-enheten

 1. Dra ur strömsladden till Chromecast-enheten.
 2. Vänta i en minut.
 3. Sätt i strömsladden igen.

Obs! Chromecast-enheten startas inte om när du kopplar bort den från tv:ns HDMI-port. Du måste koppla från strömkällan för att starta om den.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 5. Använd HDMI-förlängaren om du har en första generationens Chromecast

Om du har en första generationens Chromecast använder du HDMI-förlängaren som låg i förpackningen. Förlängaren kan hjälpa mot störningar på Wi-Fi-signalen.
 1. Koppla bort Chromecast-enheten från HDMI-porten.
 2. Dra ur kontakten till Chromecast-enheten.
 3. Anslut HDMI-förlängaren till Chromecast-enheten.
 4. Anslut HDMI-förlängaren till en ledig HDMI-port på TV:n.
 5. Anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 6. Återställ standardinställningarna

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

När du har återställt standardinställningarna ska Konfigurera mig visas på skärmen. Konfigurera enheten igen.

Felmeddelande 3. Återanslut: Det gick inte att ansluta till nätverket NAMN på grund av ett routerfel

Om felmeddelandet Återanslut: Det gick inte att ansluta till nätverket NAMN på grund av ett routerfel visas på skärmen följer du felsökningsstegen nedan:
Reconnect me

Felsökningsmetoder

Steg 1. Kontrollera internetanslutningen

 1. Är Wi-Fi-nätverket tillgängligt och kan andra enheter (en telefon, surfplatta, stationär dator eller laptop) ansluta till internet via det?
  1. Om Chromecast-enheten inte fungerar trots att andra enheter kan ansluta till Wi-Fi-nätverket fortsätter du direkt till steg 2.
  2. Starta om routern om inga andra enheter heller kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverket.
   1. Starta om Wi-Fi-routern genom att dra ur sladden. Vänta i två minuter innan du sätter i sladden igen.
   2. Kontrollera att alla lampor på routern slocknar när sladden dras ur. Vissa routrar har backupbatterier. Då kan du behöva ta ur batterierna också så att routern stängs av helt.
   3. När alla lampor på routern har tänts igen, och nätverkets namn visas i listan med Wi-Fi-alternativ på telefonen eller datorn, kontrollerar du om Chromecast-enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket nu.
   4. Se vad som gäller för dig nedan när du har startat om routern.
   • Är nätverket online och problemet åtgärdat när du har startat om routern? I så fall hoppar du över resten av stegen.
   • Är nätverket online, men problemet kvarstår? I så fall fortsätter du felsökningen med steg 2.
   • Är Wi-Fi-nätverket fortfarande inte tillgängligt för någon enhet fast du har startat om routern? I så fall kan det vara fel på internettjänsten. Vi rekommenderar att du hör med internetleverantören om några nätverksinställningar har ändrats nyligen. 

Steg 2. Har något med routern ändrats, t.ex. lösenordet eller var routern står?

Om svaret är nej fortsätter du med nästa steg.

Om svaret är ja:

 1. Om det står att enheten behöver konfigureras i Home-appens lista med enheter konfigurerar du den genom att följa anvisningarna.
 2.  Om enheten finns i Home-appens lista över enheter ändrar du vilket Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten är ansluten till genom att följa anvisningarna.

Steg 3. Är enheten som du konfigurerar Chromecast med och Wi-Fi-routern inom 4–6 meter från Chromecast-enheten?

Chromecast-enheten ska vara så nära enheten som den konfigureras med (en telefon, surfplatta eller laptop) som möjligt (inom fyra meter), och lika nära Wi-Fi-routern. Det ger bästa möjliga Wi-Fi-anslutning.

Om det är för långt mellan enheterna flyttar du dem närmare varandra.

Om det inte hjälper att flytta enheterna närmare varandra fortsätter du med nästa steg och startar om Chromecast-enheten. 

Steg 4. Starta om Chromecast-enheten

 1. Dra ur strömsladden till Chromecast-enheten.
 2. Vänta i en minut.
 3. Sätt i strömsladden igen.

Obs! Chromecast-enheten startas inte om när du kopplar bort den från tv:ns HDMI-port. Du måste koppla från strömkällan för att starta om den.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 5. Använd HDMI-förlängaren om du har en första generationens Chromecast

Om du har en första generationens Chromecast använder du HDMI-förlängaren som låg i förpackningen. Förlängaren kan hjälpa mot störningar på Wi-Fi-signalen.
 1. Koppla bort Chromecast-enheten från HDMI-porten.
 2. Dra ur kontakten till Chromecast-enheten.
 3. Anslut HDMI-förlängaren till Chromecast-enheten.
 4. Anslut HDMI-förlängaren till en ledig HDMI-port på TV:n.
 5. Anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 6. Återställ standardinställningarna

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

När du har återställt standardinställningarna ska Konfigurera mig visas på skärmen. Konfigurera enheten igen.

Felmeddelande 4. Återanslut: Chromecast XYZ är ansluten till Wi-Fi-nätverket NAMN men kan inte ansluta till internet

Om felmeddelandet Återanslut: Chromecast XYZ är ansluten till Wi-Fi-nätverket NAMN men kan inte ansluta till internet visas på skärmen följer du felsökningsstegen nedan:
Reconnect me

Felsökningsmetoder

Steg 1. Kontrollera internetanslutningen

 1. Är Wi-Fi-nätverket tillgängligt och kan andra enheter (en telefon, surfplatta, stationär dator eller laptop) ansluta till internet via det?
  1. Om Chromecast-enheten inte fungerar trots att andra enheter kan ansluta till Wi-Fi-nätverket fortsätter du direkt till steg 2.
  2. Starta om routern om inga andra enheter heller kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverket.
   1. Starta om Wi-Fi-routern genom att dra ur sladden. Vänta i två minuter innan du sätter i sladden igen.
   2. Kontrollera att alla lampor på routern slocknar när sladden dras ur. Vissa routrar har backupbatterier. Då kan du behöva ta ur batterierna också så att routern stängs av helt.
   3. När alla lampor på routern har tänts igen, och nätverkets namn visas i listan med Wi-Fi-alternativ på telefonen eller datorn, kontrollerar du om Chromecast-enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket nu.
   4. Se vad som gäller för dig nedan när du har startat om routern.
   • Är nätverket online och problemet åtgärdat när du har startat om routern? I så fall hoppar du över resten av stegen.
   • Är nätverket online, men problemet kvarstår? I så fall fortsätter du felsökningen med steg 2.
   • Är Wi-Fi-nätverket fortfarande inte tillgängligt för någon enhet fast du har startat om routern? I så fall kan det vara fel på internettjänsten. Vi rekommenderar att du hör med internetleverantören om några nätverksinställningar har ändrats nyligen.

Steg 2. Har något med routern ändrats, t.ex. lösenordet eller var routern står?

Om svaret är nej fortsätter du med nästa steg.

Om svaret är ja:

 1. Om det står att enheten behöver konfigureras i Home-appens lista med enheter konfigurerar du den genom att följa anvisningarna.
 2.  Om enheten finns i Home-appens lista över enheter ändrar du vilket Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten är ansluten till genom att följa anvisningarna.

Steg 3. Är enheten som du konfigurerar Chromecast med och Wi-Fi-routern inom 4–6 meter från Chromecast-enheten?

Chromecast-enheten ska vara så nära enheten som den konfigureras med (en telefon, surfplatta eller laptop) som möjligt (inom fyra meter), och lika nära Wi-Fi-routern. Det ger bästa möjliga Wi-Fi-anslutning.

Om det är för långt mellan enheterna flyttar du dem närmare varandra.

Om det inte hjälper att flytta enheterna närmare varandra fortsätter du med nästa steg och startar om Chromecast-enheten. 

Steg 4. Starta om Chromecast-enheten

 1. Dra ur strömsladden till Chromecast-enheten.
 2. Vänta i en minut.
 3. Sätt i strömsladden igen.

Obs! Chromecast-enheten startas inte om när du kopplar bort den från tv:ns HDMI-port. Du måste koppla från strömkällan för att starta om den.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 5. Använd HDMI-förlängaren om du har en första generationens Chromecast

Om du har en första generationens Chromecast använder du HDMI-förlängaren som låg i förpackningen. Förlängaren kan hjälpa mot störningar på Wi-Fi-signalen.
 1. Koppla bort Chromecast-enheten från HDMI-porten.
 2. Dra ur kontakten till Chromecast-enheten.
 3. Anslut HDMI-förlängaren till Chromecast-enheten.
 4. Anslut HDMI-förlängaren till en ledig HDMI-port på TV:n.
 5. Anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen.

Om detta inte hjälper fortsätter du felsökningen med nästa steg.

Om problemet är löst hoppar du över resten av stegen.

Steg 6. Återställ standardinställningarna 

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

När du har återställt standardinställningarna ska Konfigurera mig visas på skärmen. Konfigurera enheten igen.

Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny