Fiks «Koble til på nytt»-feil

Hvis du ser «Koble til på nytt» på TV-skjermen, kan det skyldes en av feilene som er beskrevet nedenfor. Finn feilmeldingen du ser på skjermen, i oversikten nedenfor, for å finne ut hvordan du kan løse problemet. 

Velg feilen du ser

Feil 1: Koble meg til på nytt: Chromecast XYZ finner ikke Wi-Fi-nettverket «NAVN»

Hvis du ser feilmeldingen «Koble meg til på nytt: Chromecast XYZ finner ikke Wi-Fi-nettverket 'NAVN'» på skjermen, følger du fremgangsmåten for feilsøking nedenfor:

  Reconnect me

Fremgangsmåte for feilsøking

Trinn 1: Sjekk internettilkoblingen

 1. Er Wi-Fi-nettverket tilgjengelig? Og klarer du å koble til det med andre enheter (telefoner, nettbrett og datamaskiner), slik at du får tilgang til internett?
  1. Hvis du klarer å koble til Wi-Fi-nettverket med andre enheter, men Chromecasten ikke virker, går du rett videre til trinn 2.
  2. Hvis du ikke klarer å koble til Wi-Fi-nettverket eller internett med andre enheter heller, bør du starte ruteren på nytt.
   1. For å starte Wi-Fi-ruteren på nytt kobler du fra strømmen. La den være koblet fra i to minutter før du kobler den til igjen.
   2. Sjekk at lysene på ruteren slukkes helt når du har trukket ut støpselet. Enkelte rutere har reservebatteripakker. Du må kanskje koble fra batteripakkene også for å sikre at ruteren er slått helt av.
   3. Når alle lysene på ruteren lyser igjen og du kan se nettverksnavnet i Wi-Fi-alternativene på telefonen eller datamaskinen, sjekker du om Chromecasten nå er koblet til Wi-Fi-nettverket.
   4. Etter omstarten kan du se på disse scenarioene:
   • Hvis nettverket fungerer og problemet ble løst av å starte ruteren på nytt, kan du hoppe over resten av trinnene.
   • Hvis nettverket fungerer, men problemet ikke er løst, går du videre til trinn 2 for å feilsøke videre.
   • Hvis du har startet ruteren på nytt og Wi-Fi-nettverket fortsatt ikke er tilgjengelig for alle enhetene, kan det være noe galt med internettjenesten. Vi anbefaler at du kontakter internettleverandøren din for å sjekke om noen av nettverksinnstillingene dine nylig er endret.

Trinn 2: Er det gjort endringer på ruteren, ruterens plassering eller ruterens passord?

Hvis svaret er nei, kan du gå videre til neste trinn.

Hvis svaret er ja:

 1. Hvis enheten vises som «Må konfigureres» på listen over enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å konfigurere enheten.
 2.  Hvis enheten er oppført under enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å endre Wi-Fi-nettverket for Chromecasten.

Trinn 3: Er Chromecasten mer enn 5–6 meter unna konfigureringsenheten og Wi-Fi-ruteren?

Chromecasten bør være så nær konfigureringsenheten (telefonen, nettbrettet eller datamaskinen du bruker til å konfigurere den) som mulig, og like nær Wi-Fi-ruteren. Avstanden bør ikke være større enn ca. 5 meter. Jo nærmere de er hverandre, desto bedre blir Wi-Fi-tilkoblingen.

Hvis det er stor avstand mellom enhetene, bør du flytte dem nærmere hverandre.

Hvis det ikke hjalp å flytte dem nærmere hverandre, går du videre til neste trinn og starter Chromecasten på nytt. 

Trinn 4: Start Chromecasten på nytt

 1. Koble strømkabelen fra Chromecasten.
 2. La den være koblet fra i ett minutt.
 3. Koble strømkabelen til igjen.

Merk: Når du kobler Chromecasten fra HDMI-porten på TV-en, starter ikke enheten på nytt. Den må kobles fra strømkilden for at den skal starte på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 5: Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen

Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen som fulgte med i esken sammen med Chromecasten. Denne kabelen kan bidra til å redusere interferens med Wi-Fi-signalet.
 1. Koble Chromecasten fra HDMI-porten.
 2. Koble strømledningen fra Chromecasten.
 3. Koble HDMI-forlengelseskabelen til Chromecasten.
 4. Koble HDMI-forlengelseskabelen til en ledig HDMI-port på TV-en.
 5. Koble strømledningen til Chromecasten igjen.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 6: Tilbakestill enheten til fabrikkstandard 

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.
Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er ferdig, ser du meldingen «Konfigurer meg» på skjermen. Konfigurer enheten på nytt.

 

Feil 2: Koble meg til på nytt: Chromecast XYZ kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket «NAVN»

Hvis du ser feilmeldingen «Koble meg til på nytt: Chromecast XYZ kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket 'NAVN'» på skjermen, følger du fremgangsmåten for feilsøking nedenfor:
Reconnect me

Fremgangsmåte for feilsøking

Trinn 1: Sjekk internettilkoblingen

 1. Er Wi-Fi-nettverket tilgjengelig? Og klarer du å koble til det med andre enheter (telefoner, nettbrett og datamaskiner), slik at du får tilgang til internett?
  1. Hvis du klarer å koble til Wi-Fi-nettverket med andre enheter, men Chromecasten ikke virker, går du rett videre til trinn 2.
  2. Hvis du ikke klarer å koble til Wi-Fi-nettverket eller internett med andre enheter heller, bør du starte ruteren på nytt.
   1. For å starte Wi-Fi-ruteren på nytt kobler du fra strømmen. La den være koblet fra i to minutter før du kobler den til igjen.
   2. Sjekk at lysene på ruteren slukkes helt når du har trukket ut støpselet. Enkelte rutere har reservebatteripakker. Du må kanskje koble fra batteripakkene også for å sikre at ruteren er slått helt av.
   3. Når alle lysene på ruteren lyser igjen og du kan se nettverksnavnet i Wi-Fi-alternativene på telefonen eller datamaskinen, sjekker du om Chromecasten nå er koblet til Wi-Fi-nettverket.
   4. Etter omstarten kan du se på disse scenarioene:
   • Hvis nettverket fungerer og problemet ble løst av å starte ruteren på nytt, kan du hoppe over resten av trinnene.
   • Hvis nettverket fungerer, men problemet ikke er løst, går du videre til trinn 2 for å feilsøke videre.
   • Hvis du har startet ruteren på nytt og Wi-Fi-nettverket fortsatt ikke er tilgjengelig for alle enhetene, kan det være noe galt med internettjenesten. Vi anbefaler at du kontakter internettleverandøren din for å sjekke om noen av nettverksinnstillingene dine nylig er endret. 

Trinn 2: Er det gjort endringer på ruteren, ruterens plassering eller ruterens passord?

Hvis svaret er nei, kan du gå videre til neste trinn.

Hvis svaret er ja:

 1. Hvis enheten vises som «Må konfigureres» på listen over enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å konfigurere enheten.
 2.  Hvis enheten er oppført under enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å endre Wi-Fi-nettverket for Chromecasten.

Trinn 3: Er Chromecasten mer enn 5–6 meter unna konfigureringsenheten og Wi-Fi-ruteren? 

Chromecasten bør være så nær konfigureringsenheten (telefonen, nettbrettet eller datamaskinen du bruker til å konfigurere den) som mulig, og like nær Wi-Fi-ruteren. Avstanden bør ikke være større enn ca. 5 meter. Jo nærmere de er hverandre, desto bedre blir Wi-Fi-tilkoblingen.

Hvis det er stor avstand mellom enhetene, bør du flytte dem nærmere hverandre.

Hvis det ikke hjalp å flytte dem nærmere hverandre, går du videre til neste trinn og starter Chromecasten på nytt. 

Trinn 4: Start Chromecasten på nytt

 1. Koble strømkabelen fra Chromecasten.
 2. La den være koblet fra i ett minutt.
 3. Koble strømkabelen til igjen.

Merk: Når du kobler Chromecasten fra HDMI-porten på TV-en, starter ikke enheten på nytt. Den må kobles fra strømkilden for at den skal starte på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 5: Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen

Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen som fulgte med i esken sammen med Chromecasten. Denne kabelen kan bidra til å redusere interferens med Wi-Fi-signalet.
 1. Koble Chromecasten fra HDMI-porten.
 2. Koble strømledningen fra Chromecasten.
 3. Koble HDMI-forlengelseskabelen til Chromecasten.
 4. Koble HDMI-forlengelseskabelen til en ledig HDMI-port på TV-en.
 5. Koble strømledningen til Chromecasten igjen.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 6: Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.
Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er ferdig, ser du meldingen «Konfigurer meg» på skjermen. Konfigurer enheten på nytt.

Feil 3: Koble meg til på nytt: Vi har problemer med å koble til nettverket «NAVN» på grunn av en feil på ruteren

Hvis du ser «Koble meg til på nytt: Vi har problemer med å koble til nettverket 'NAVN' på grunn av en feil på ruteren», følger du fremgangsmåten for feilsøking nedenfor:
Reconnect me

Fremgangsmåte for feilsøking

Trinn 1: Sjekk internettilkoblingen

 1. Er Wi-Fi-nettverket tilgjengelig? Og klarer du å koble til det med andre enheter (telefoner, nettbrett og datamaskiner), slik at du får tilgang til internett?
  1. Hvis du klarer å koble til Wi-Fi-nettverket med andre enheter, men Chromecasten ikke virker, går du rett videre til trinn 2.
  2. Hvis du ikke klarer å koble til Wi-Fi-nettverket eller internett med andre enheter heller, bør du starte ruteren på nytt.
   1. For å starte Wi-Fi-ruteren på nytt kobler du fra strømmen. La den være koblet fra i to minutter før du kobler den til igjen.
   2. Sjekk at lysene på ruteren slukkes helt når du har trukket ut støpselet. Enkelte rutere har reservebatteripakker. Du må kanskje koble fra batteripakkene også for å sikre at ruteren er slått helt av.
   3. Når alle lysene på ruteren lyser igjen og du kan se nettverksnavnet i Wi-Fi-alternativene på telefonen eller datamaskinen, sjekker du om Chromecasten nå er koblet til Wi-Fi-nettverket.
   4. Etter omstarten kan du se på disse scenarioene:
   • Hvis nettverket fungerer og problemet ble løst av å starte ruteren på nytt, kan du hoppe over resten av trinnene.
   • Hvis nettverket fungerer, men problemet ikke er løst, går du videre til trinn 2 for å feilsøke videre.
   • Hvis du har startet ruteren på nytt og Wi-Fi-nettverket fortsatt ikke er tilgjengelig for alle enhetene, kan det være noe galt med internettjenesten. Vi anbefaler at du kontakter internettleverandøren din for å sjekke om noen av nettverksinnstillingene dine nylig er endret. 

Trinn 2: Er det gjort endringer på ruteren, ruterens plassering eller ruterens passord?

Hvis svaret er nei, kan du gå videre til neste trinn.

Hvis svaret er ja:

 1. Hvis enheten vises som «Må konfigureres» på listen over enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å konfigurere enheten.
 2.  Hvis enheten er oppført under enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å endre Wi-Fi-nettverket for Chromecasten.

Trinn 3: Er Chromecasten mer enn 5–6 meter unna konfigureringsenheten og Wi-Fi-ruteren?

Chromecasten bør være så nær konfigureringsenheten (telefonen, nettbrettet eller datamaskinen du bruker til å konfigurere den) som mulig, og like nær Wi-Fi-ruteren. Avstanden bør ikke være større enn ca. 5 meter. Jo nærmere de er hverandre, desto bedre blir Wi-Fi-tilkoblingen.

Hvis det er stor avstand mellom enhetene, bør du flytte dem nærmere hverandre.

Hvis det ikke hjalp å flytte dem nærmere hverandre, går du videre til neste trinn og starter Chromecasten på nytt. 

Trinn 4: Start Chromecasten på nytt

 1. Koble strømkabelen fra Chromecasten.
 2. La den være koblet fra i ett minutt.
 3. Koble strømkabelen til igjen.

Merk: Når du kobler Chromecasten fra HDMI-porten på TV-en, starter ikke enheten på nytt. Den må kobles fra strømkilden for at den skal starte på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 5: Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen

Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen som fulgte med i esken sammen med Chromecasten. Denne kabelen kan bidra til å redusere interferens med Wi-Fi-signalet.
 1. Koble Chromecasten fra HDMI-porten.
 2. Koble strømledningen fra Chromecasten.
 3. Koble HDMI-forlengelseskabelen til Chromecasten.
 4. Koble HDMI-forlengelseskabelen til en ledig HDMI-port på TV-en.
 5. Koble strømledningen til Chromecasten igjen.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 6: Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.
Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er ferdig, ser du meldingen «Konfigurer meg» på skjermen. Konfigurer enheten på nytt. .

Feil 4: Koble meg til på nytt: Chromecast «XYZ» er koblet til Wi-Fi-nettverket «NAVN», men har ikke internettilgang

Hvis du ser feilmeldingen «Koble meg til på nytt: Chromecast 'XYZ' er koblet til Wi-Fi-nettverket 'NAVN', men har ikke internettilgang», følger du fremgangsmåten for feilsøking nedenfor:
Reconnect me

Fremgangsmåte for feilsøking

Trinn 1: Sjekk internettilkoblingen

 1. Er Wi-Fi-nettverket tilgjengelig? Og klarer du å koble til det med andre enheter (telefoner, nettbrett og datamaskiner), slik at du får tilgang til internett?
  1. Hvis du klarer å koble til Wi-Fi-nettverket med andre enheter, men Chromecasten ikke virker, går du rett videre til trinn 2.
  2. Hvis du ikke klarer å koble til Wi-Fi-nettverket eller internett med andre enheter heller, bør du starte ruteren på nytt.
   1. For å starte Wi-Fi-ruteren på nytt kobler du fra strømmen. La den være koblet fra i to minutter før du kobler den til igjen.
   2. Sjekk at lysene på ruteren slukkes helt når du har trukket ut støpselet. Enkelte rutere har reservebatteripakker. Du må kanskje koble fra batteripakkene også for å sikre at ruteren er slått helt av.
   3. Når alle lysene på ruteren lyser igjen og du kan se nettverksnavnet i Wi-Fi-alternativene på telefonen eller datamaskinen, sjekker du om Chromecasten nå er koblet til Wi-Fi-nettverket.
   4. Etter omstarten kan du se på disse scenarioene:
   • Hvis nettverket fungerer og problemet ble løst av å starte ruteren på nytt, kan du hoppe over resten av trinnene.
   • Hvis nettverket fungerer, men problemet ikke er løst, går du videre til trinn 2 for å feilsøke videre.
   • Hvis du har startet ruteren på nytt og Wi-Fi-nettverket fortsatt ikke er tilgjengelig for alle enhetene, kan det være noe galt med internettjenesten. Vi anbefaler at du kontakter internettleverandøren din for å sjekke om noen av nettverksinnstillingene dine nylig er endret.

Trinn 2: Er det gjort endringer på ruteren, ruterens plassering eller ruterens passord?

Hvis svaret er nei, kan du gå videre til neste trinn.

Hvis svaret er ja:

 1. Hvis enheten vises som «Må konfigureres» på listen over enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å konfigurere enheten.
 2.  Hvis enheten er oppført under enheter i Home-appen, følger du fremgangsmåten for å endre Wi-Fi-nettverket for Chromecasten.

Trinn 3: Er Chromecasten mer enn 5–6 meter unna konfigureringsenheten og Wi-Fi-ruteren?

Chromecasten bør være så nær konfigureringsenheten (telefonen, nettbrettet eller datamaskinen du bruker til å konfigurere den) som mulig, og like nær Wi-Fi-ruteren. Avstanden bør ikke være større enn ca. 5 meter. Jo nærmere de er hverandre, desto bedre blir Wi-Fi-tilkoblingen.

Hvis det er stor avstand mellom enhetene, bør du flytte dem nærmere hverandre.

Hvis det ikke hjalp å flytte dem nærmere hverandre, går du videre til neste trinn og starter Chromecasten på nytt. 

Trinn 4: Start Chromecasten på nytt

 1. Koble strømkabelen fra Chromecasten.
 2. La den være koblet fra i ett minutt.
 3. Koble strømkabelen til igjen.

Merk: Når du kobler Chromecasten fra HDMI-porten på TV-en, starter ikke enheten på nytt. Den må kobles fra strømkilden for at den skal starte på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 5: Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen

Hvis du har en 1. generasjons enhet, bør du bruke HDMI-forlengelseskabelen som fulgte med i esken sammen med Chromecasten. Denne kabelen kan bidra til å redusere interferens med Wi-Fi-signalet.
 1. Koble Chromecasten fra HDMI-porten.
 2. Koble strømledningen fra Chromecasten.
 3. Koble HDMI-forlengelseskabelen til Chromecasten.
 4. Koble HDMI-forlengelseskabelen til en ledig HDMI-port på TV-en.
 5. Koble strømledningen til Chromecasten igjen.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste feilsøkingstrinn.

Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Trinn 6: Tilbakestill enheten til fabrikkstandard 

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.
Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er ferdig, ser du meldingen «Konfigurer meg» på skjermen. Konfigurer enheten på nytt.

Er problemet fortsatt ikke løst?

Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Chromecasten, kan du kontakte brukerstøtteteamet for Chromecast

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
85561
false