Skapa och hantera högtalargrupper i Google Home-appen

Gruppera högtalare och skärmar från Google Nest eller Google Home, Chromecast-enheter och Google Pixel Tablet-enheter med varandra för en synkroniserad medieupplevelse i hela hemmet.

Du kan skapa förinställda högtalargrupper som du använder ofta eller använda minispelaren för att lägga till, ta bort eller flytta högtalare när du spelar upp media.

Kompatibla enheter

 • Google Home
 • Google Nest Mini (andra generationen)
 • Google Home Mini (första generationen)
 • Google Home Max
 • Google Nest Audio
 • Google Nest Hub-skärmar
 • Google Nest Wifi-åtkomstpunkt
 • Google Pixel Tablet (endast i hubbläge)
 • Chromecast med Google TV
 • Chromecast
 • Chromecast Ultra
 • Chromecast Audio
 • Högtalare med inbyggd Chromecast och utvalda tv:ar

Obs! Funktionen stöds inte på Chromecast (1:a generationen).

Skapa, redigera och radera förinställda högtalargrupper

Obs! Det går bara att skapa högtalargrupper på en mobil eller surfplatta. Funktionen stöds inte i webbläsaren Chrome. Däremot går det bra att casta till en grupp från Chrome.

Skapa en högtalargrupp
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar Enheter, grupper och rum Högtalargrupper Skapa högtalargrupp.
 4. Tryck på varje enhet som du vill lägga till i gruppen. En bockmarkering Check visas bredvid varje vald enhet.
 5. Tryck på Nästa ge gruppen ett namn tryck på Spara.

Obs! Det går bara att lägga till en Pixel Tablet i en högtalargrupp om den är ansluten till laddningsstationen med högtalare.

Redigera en högtalargrupp
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar Enheter, grupper och rum Högtalargrupper.
 4. Tryck på den grupp du vill redigera tryck på Välj enheter.
 5. Tryck på varje enhet som du vill lägga till eller ta bort. Alla enheter i gruppen får en bockmarkering Check.
 6. Tryck på Spara.

Obs! Om du gör ändringar i en grupp medan något castas i den avbryts gruppuppspelningen och alla ljudenheter i gruppen tystnar. Du måste öppna den Cast-kompatibla appen eller säga ett röstkommando för att börja casta igen.

Obs! Det går bara att lägga till en Pixel Tablet i en högtalargrupp om den är ansluten till laddningsstationen med högtalare.

Radera en högtalargrupp
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar Enheter, grupper och rum Högtalargrupper.
 4. Välj gruppen som du vill radera.
 5. Tryck på Radera grupp Ta bort eller Radera.

Obs! Om du raderar en grupp medan något castas i den avbryts gruppuppspelningen och alla ljudenheter i gruppen tystnar.

Använda och styra förinställda högtalargrupper

Använd ett röstkommando för att börja spela upp media från en högtalargrupp. Sedan kan du styra medieuppspelningen med Google Home-appen, röstkommandon eller pekgester på enheten.

Obs! Du kan inte använda volymknapparna på telefonen och surfplattan för att justera volymen i högtalargruppen.

Styra högtalargrupper i Google Home-appen

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Favoriter .
 4. Använd eller tryck på minispelaren för att
  • ändra Cast-enhet eller grupp
  • styra volymen
  • styra uppspelningen.

Styra högtalargrupper med röstkommandon

Du vill: Säg ”Hey Google” följt av:
Spela upp musik i en namngiven grupp ”Spela upp rock i [gruppnamn]”
Styra musik med hjälp av grundläggande kommandon ”Pausa”
”Återuppta”
”Stoppa”
”Spela upp nästa låt”
Ställa in volymen för en enhet i högtalargruppen ”Högre”
”Ställ in volymen på 40 %”

Obs! När du använder gruppuppspelning och säger ett röstkommando ändras volymen bara på enheten där du gav röstkommandot.

Från Google-enheten

Obs! Med pekgesterna på varje enhet justerar du bara den aktuella enhetens volym, inte högtalargruppens volym.

Google Home- och Nest-högtalare

Obs! Pekgester för högtalare ändrar bara volymen för media och Google Assistent. Du kan ändra volymen för alarm och timers med Google Home-appen eller menyn Snabbinställningar på en Nest-skärm.

Google Home Google Home

Du vill: Tryck på Google Home så här: Bild
Höja volymen Svep medurs på ovansidan.
Sänka volymen

Svep moturs på ovansidan.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.
Tala in din begäran Håll nere på ovansidan.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2:a generationen)

Obs! Google Nest Mini (2:a generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (1:a generationen).

Om du vill byta plats på höger och vänster kontroll kan du öppna Google Home-appen Tryck på Favoriter eller Enheter trycka länge på rutan för Nest Mini. Tryck på Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.

Du vill: Tryck på Google Nest Mini så här: Bild
Pausa, återuppta eller stoppa media

Tryck mitt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Google Nest Mini volume up

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.
Google Nest Mini volume down

Google Home Mini Google Home Mini (1:a generationen)

Du vill: Tryck på Google Home Mini så här: Bild
Pausa, återuppta eller stoppa media Håll nere på någon av sidorna på Home Mini.

Höja volymen

Tryck på höger sida av Home Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Sänka volymen

Håll nere på vänster sida av Home Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.

Google Home Max Google Home Max

Du vill: Tryck på Google Home Max så här: Bild

Pausa, återuppta eller stoppa media

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan.

Vertikal placering: Tryck på linjen på höger sida.


Höja volymen

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen på ovansidan.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida.


Sänka volymen

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen på ovansidan.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.

Google Nest Audio Google Nest Audio

Du vill: Tryck så här på Google Nest Audio: Bild
Pausa, återuppta eller stoppa media Tryck mitt på Nest Audio.

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Audio.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Audio.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.

Nest Wifi point Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Du vill: Tryck på Nest Wifi-åtkomstpunkten så här: Bild
Pausa, återuppta eller stoppa media Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten. Nest Wifi center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Nest Wifi point volume up

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.
Nest Wifi point volume down

Google Nest-skärmar

Obs! Du kan ändra volymen för alarm och timers via menyn Snabbinställningar. Volymknappen och mediekortet styr endast volymen för media och Google Assistent.

Använd mediekortet för att pausa, återuppta, spela upp föregående eller nästa låt eller ändra vilka enheter som spelar upp media.

Volymknapp

Du vill: Tryck på Nest Hub eller Nest Hub Max så här: Bild

Höja volymen

Tryck på den övre volymknappen på Nest-skärmens baksida.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Sänka volymen

Tryck på den nedre volymknappen på Nest-skärmens baksida.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten på 5 % av volymen.
Menyn Snabbinställningar
 1. Du öppnar menyn Snabbinställningar genom att svepa uppåt från skärmens nederkant.
 2. Tryck på Volym .
  • Använd huvudvolymreglaget för media och Google Assistent.
  • Om det behövs trycker du på Utöka för att öppna volymreglaget för timers och alarm .
 3. Ändra volymen genom att dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

Mediekort

 1. Du hittar mediekortet genom att svepa nedåt från skärmens överkant följt av trycka på Media.
  • Obs! Om media som spelas upp visas på skärmen kan du trycka på skärmen i stället.
 2. Använd kontrollerna på kortet för att pausa, återuppta eller spela upp föregående eller nästa låt.
 3. Du kan öppna fler kontroller genom att trycka på [skärmens namn] . En lista med tillgängliga enheter och ett volymreglage för varje enhet som spelar upp något visas.
  • Du kan starta eller stoppa medieuppspelningen på en enhet genom att trycka på alternativknappen bredvid namnet.
  • Du kan ändra volymen på en aktiv enhet genom att dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

Google Pixel Tablet (hubbläge)

När du ändrar volymen på Pixel Tablet medan den är dockad ändras också volymen på laddningsstationen med högtalare.

Volymknapp

Du vill: Tryck så här på Google Pixel Tablet:
Höja volymen

Tryck på sidoknappen som är närmast av/på-knappen.

Höj volymen

Sänka volymen

Tryck på sidoknappen som är längst bort från av/på-knappen.

Sänk volymen

Mediewidget

När media spelas upp i hubbläget kan du styra uppspelningen på lås- och startskärmen genom att trycka. En mediewidget visas automatiskt. Den har knappar för att styra det som spelas upp.

Vissa medieappar har widgetar som du kan lägga till på startskärmen för enkel styrning med pekgester. Placera widgeten på startskärmen och tryck sedan på den för att ändra volymen, pausa uppspelningen, hoppa över eller byta låtar eller poddar, byta radiokanal med mera.

Lägga till, ta bort eller flytta högtalare när du spelar upp media

Du kan lägga till eller ta bort högtalare från uppspelning eller flytta media från en högtalare till en annan utan att skapa en förinställd högtalargrupp.

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Favoriter .
 4. Tryck på Casta på minispelaren.
 5. Tryck på varje enhet som du vill lägga till eller ta bort. Alla markerade enheter har en bockmarkering Check.

Problem med ljudfördröjning

Om det uppstår en fördröjning mellan en enhet och de andra i gruppen använder du inställningen för justering vid gruppfördröjning för den enheten för att åtgärda problemet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny