Opret og administrer højttalergrupper i Google Home-appen

Gruppér en hvilken som helst kombination af Google Nest- eller Google Home-højttalere og -skærme, Chromecast-enheder og Google Pixel Tablets, så du kan afspille medier synkront i hele hjemmet.

Du kan oprette forudindstillede højttalergrupper, som du bruger ofte, eller du kan bruge miniafspilleren til at tilføje, fjerne eller flytte højttalere, når du afspiller medier.

Kompatible enheder

 • Google Home
 • Google Nest Mini (2. generation)
 • Google Home Mini (1. generation)
 • Google Home Max
 • Google Nest Audio
 • Google Nest Hub-skærme
 • Google Nest Wifi-punkt
 • Google Pixel Tablet (kun i Hub-tilstand)
 • Chromecast med Google TV
 • Chromecast
 • Chromecast Ultra
 • Chromecast Audio
 • Højttalere med indbygget Chromecast og udvalgte fjernsyn

Bemærk! Denne funktion understøttes ikke på Chromecast (1. generation).

Opret, rediger og slet forudindstillede højttalergrupper

Bemærk! Du kan kun oprette en højttalergruppe på en telefon eller tablet. Denne funktion understøttes ikke i Chrome-browseren. Du kan dog stadig caste til en gruppe fra Chrome.

Opret en højttalergruppe
 1. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler, skærm, Chromecast eller Pixel Tablet.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på Indstillinger Enheder, grupper og rum Højttalergrupper Opret højttalergruppe.
 4. Tryk på hver af de enheder, du vil føje til gruppen. Der vises et flueben Check ud for hver af de valgte enheder.
 5. Tryk på Næste navngiv din gruppe tryk på Gem.

Bemærk! Du kan kun føje en Pixel Tablet til en højttalergruppe, når den er tilsluttet Højttalerdock.

Rediger en højttalergruppe
 1. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler, skærm, Chromecast eller Pixel Tablet.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på Indstillinger Enheder, grupper og rum Højttalergrupper.
 4. Tryk på den gruppe, du vil redigere , Tryk på Vælg enheder.
 5. Tryk på hver af de enheder, du vil tilføje eller fjerne. Alle enheder i gruppen har et flueben Check.
 6. Tryk på Gem.

Vigtigt! Hvis du redigerer en gruppe, der er i gang med at caste medier, stopper gruppeafspilningen, og alle lydenheder i gruppen stopper med at afspille indhold. Du skal vende tilbage til den Cast-kompatible app eller sige en stemmekommando for at begynde at caste medier igen.

Bemærk! Du kan kun føje en Pixel Tablet til en højttalergruppe, når den er tilsluttet Højttalerdock.

Slet en højttalergruppe
 1. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler, skærm, Chromecast eller Pixel Tablet.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på Indstillinger Enheder, grupper og rum Højttalergrupper.
 4. Vælg den gruppe, du vil slette.
 5. Tryk på Slet gruppe Fjern eller Slet.

Vigtigt! Hvis du sletter en gruppe, der er i gang med at caste medier, stopper gruppeafspilningen, og alle lydenheder i gruppen stopper med at afspille indhold.

Brug og styr forudindstillede højttalergrupper

Brug en stemmekommando til at begynde at afspille medier på en højttalergruppe. Du kan derefter styre dine medier via Google Home-appen, stemmekommandoer eller styring ved berøring på din enhed.

Bemærk! Lydstyrkeknapperne på din telefon og tablet justerer ikke lydstyrken for din højttalergruppe.

Styr højttalergrupper i Google Home-appen

 1. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler, skærm, Chromecast eller Pixel Tablet.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på Favoritter .
 4. Brug eller tryk på miniafspilleren for at gøre følgende:
  • Skifte Cast-enheder eller -gruppe
  • Styre lydstyrken
  • Styre afspilningen

Styre højttalergrupper via stemmekommandoer

Handlinger: Sig "Hey Google" efterfulgt af:
Afspil musik ved hjælp af et gruppenavn "Afspil rock på [gruppenavn]"
Styr musik ved hjælp af grundlæggende kommandoer "Sæt på pause"
"Genoptag"
"Stop"
"Afspil næste sang"
Juster lydstyrken for en enhed i en højttalergruppe "Højere"
"Indstil lydstyrken til 40 %"

Bemærk! Under gruppeafspilning ændres lydstyrken kun på den enhed, du har rettet stemmekommandoen mod.

På Google-enheden

Bemærk! Styring ved berøring på en enhed justerer kun enhedens egen lydstyrke og ikke lydstyrken for højttalergruppen.

Google Home- og Google Nest-højttalere

Vigtigt! Styring ved berøring på højttaleren ændrer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. Du kan justere lydstyrken for alarmer og timere ved hjælp af Google Home-appen eller kvikmenuen på en Nest-skærm.

Google Home Google Home

Handlinger: Gør følgende på Google Home: Billede
Skru op for lyden Stryg med uret ovenpå.
Skru ned for lyden

Stryg mod uret ovenpå.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke
Start din anmodning Hold fingeren ovenpå.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2. generation)

Bemærk! Google Nest Mini (2. generation) har et skruehul på bagsiden til vægbeslaget. Hvis din enhed ikke har et skruehul til vægbeslaget, er det en Google Home Mini (1. generation).

Hvis du vil bytte om på styringselementerne for højre og venstre, skal du åbne Google Home-appen Tryk på Favoritter eller Enheder hold fingeren på feltet for din Nest Mini. Tryk på Indstillinger Lyd Byt om på enhedens kontrolelementer.

Handlinger: Gør følgende på Google Nest Mini: Billede
Stop, genoptag eller sæt medier på pause

Tryk midt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap

Skru op for lyden

Tryk på højre side af Nest Mini.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Google Nest Mini volume up

Skru ned for lyden

Tryk på venstre side af Nest Mini.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke
Google Nest Mini volume down

Google Home Mini Google Home Mini (1. generation)

Handlinger: Gør følgende på Google Home Mini: Billede
Stop, genoptag eller sæt medier på pause Hold fingeren på en af siderne på Home Mini.

Skru op for lyden

Tryk på højre side af Home Mini.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Skru ned for lyden

Hold fingeren på venstre side af Home Mini.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke

Google Home Max Google Home Max

Handlinger: Gør følgende på Google Home Max: Billede

Stop, genoptag eller sæt medier på pause

Vandret position: Tryk på linjen ovenpå.

Lodret position: Tryk på linjen på højre side.


Skru op for lyden

Vandret position: Stryg fra venstre til højre langs linjen ovenpå.

Lodret position: Stryg opad langs linjen på højre side.


Skru ned for lyden

Vandret position: Stryg fra højre til venstre langs linjen ovenpå.

Lodret position: Stryg nedad langs linjen på højre side.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke

Google Nest Audio Google Nest Audio

Handlinger: Gør følgende på Google Nest Audio: Billede
Stop, genoptag eller sæt medier på pause Tryk midt på Nest Audio.

Skru op for lyden

Tryk på højre side af Nest Audio.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk ændrer lydstyrken med 5 %.

Skru ned for lyden

Tryk på venstre side af Nest Audio.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk ændrer lydstyrken med 5 %.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke

Nest Wifi point Google Nest Wifi-punkt

Handlinger: Gør følgende på Nest Wifi-punktet: Billede
Stop, genoptag eller sæt medier på pause Tryk midt på Nest Wifi-punktet. Nest Wifi center tap

Skru op for lyden

Tryk på højre side af Nest Wifi-punktet.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Nest Wifi point volume up

Skru ned for lyden

Tryk på venstre side af Nest Wifi-punktet.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 10 %.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke
Nest Wifi point volume down

Google Nest-skærme

Vigtigt! Brug kvikmenuen til at justere lydstyrken for alarmer og timere. Lydstyrkeknappen og mediekortet kan kun bruges til at justerer lydstyrken for medier og Google Assistent.

Brug mediekortet til at sætte på pause, genoptage, afspille den forrige eller næste sang eller ændre, hvilke enheder der afspiller medier.

Lydstyrkeknap

Handlinger: Gør følgende på Nest Hub eller Nest Hub Max: Billede

Skru op for lyden

Tryk på den øverste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest-skærmen.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 5 %.

Skru ned for lyden

Tryk på den nederste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest-skærmen.

Lydstyrken går fra 0-100 %. Hvert tryk justerer lydstyrken med 5 %.

Bemærk! Når lydstyrken er indstillet til 0:

 • Lyden er slået fra for medier
 • Google Assistent taler ved 5 % lydstyrke
Kvikmenu
 1. Åbn kvikmenuen ved at stryge opad fra bunden af skærmen.
 2. Tryk på Lydstyrke .
  • Brug skyderen til overordnet styring af lydstyrken til medier og Google Assistent
  • Tryk eventuelt på Udvid for at åbne lydstyrkeskyderen for timere og alarmer
 3. Stryg skyderen til venstre eller højre for at justere lydstyrken.

Mediekort

 1. Du kan finde mediekortet ved at stryge nedad fra toppen og derefter tryk på Medier.
  • Bemærk! Hvis skærmen viser det medie, der afspilles, kan du trykke på skærmen i stedet.
 2. Brug styringselementerne på kortet til at sætte på pause, genoptage eller afspille den forrige eller næste sang.
 3. Tryk på [navn på display] for at åbne flere indstillinger. Der vises en liste over tilgængelige enheder og en skyder til justering af lydstyrken for hver enhed, der afspiller medier.
  • Du kan starte eller stoppe afspilningen af medier på en enhed ved at trykke på alternativknappen ud for navnet.
  • Du kan justere lydstyrken på en aktiv enhed ved at stryge skyderen til venstre eller højre.

Google Pixel Tablet (Hub-tilstand)

Når du ændrer lydstyrken på din Pixel Tablet, mens den er docket, ændres lydstyrken på højttalerdocken også.

Lydstyrkeknap

Handlinger: Gør følgende på Google Pixel Tablet:
Skru op for lyden

Tryk på sideknappen tættest på afbryderknappen.

Lydstyrke op

Skru ned for lyden

Tryk på sideknappen længst fra afbryderknappen.

Lydstyrke ned

Mediewidget

Når der afspilles medier i Hub-tilstand, kan du styre afspilningen på låseskærmen og startskærmen ved berøring. Der vises automatisk en mediewidget med knapper til at styre, hvad der afspilles.

Nogle medieapps har widgets, som du kan føje til din startskærm, så du nemt kan styre dem ved berøring. Placer widgetten på din startskærm, og tryk derefter på widgetten for at justere lydstyrken, sætte afspilningen på pause, springe sange eller podcasts over, skifte sang eller podcast, skifte radiokanal og meget mere.

Tilføj, fjern eller flyt højttalere, mens medier afspilles

Du kan tilføje eller fjerne højttalere fra afspilningen eller flytte medier fra én højttaler til en anden uden at oprette en forudindstillet højttalergruppe.

 1. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler, skærm, Chromecast eller Pixel Tablet.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på Favoritter .
 4. Tryk på Cast i miniafspilleren.
 5. Tryk på hver af de enheder, du vil tilføje eller fjerne. Alle valgte enheder er markeret med flueben Check.

Problemer med forsinket lyd

Hvis der er forsinkelse mellem én enhed i gruppen og de andre, skal du bruge indstillingen til korrigering af forsinkelse ved gruppeafspilning for den pågældende enhed for at løse problemet.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu