Firmware-versioner för Chromecast

Här är de senaste firmware-versionerna för Chromecast- (första generationen), Chromecast- och Chromecast Audio-enheter.

Firmware-uppdateringar görs i steg. De produktionsversioner av firmware som visas här uppdateras när de är tillgängliga på alla enheter.

Aktuell firmware-version i förhandsgranskningsprogram 

Chromecast (första generationen) –  firmware-version  1.36.159268​

Chromecast (andra generationen) – firmware-version 1.42.172094

Chromecast – firmware-version 1.42.172094

Chromecast Ultra – firmware-version 1.42.172094

Chromecast Audio – firmware-version 1.42.172094

Vill du provköra den senaste firmware-versionen innan den blir tillgänglig för alla? Gå med i förhandsgranskningsprogrammet för Chromecast. 

Aktuell firmware-version i produktion

Chromecast (första generationen) –  firmware-version 1.36.157768

Chromecast (andra generationen) – firmware-version 1.42.172094

Chromecast – firmware-version 1.42.172094

Chromecast Ultra – firmware-version 1.42.172094

Chromecast Audio – firmware-version 1.42.172094

Cast för Android TV — firmware-version  1.36154871

Kontrollera vilken firmware-version du har

Så här kontrollerar du vilken firmware-version du kör:

  1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten. 
  2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  3. Öppna startsidan  och tryck på den enhet som du vill kontrollera firmware-versionen på. 
  4. Tryck på Inställningar .
  5. Skrolla till längst ned på sidan och leta upp Firmwareversion för Cast: X.XXX.XXXXX. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?