Datasäkerhet och integritet på enheter som kan användas med assistenten

I den här hjälpcenterartikeln får du information om integritet och säkerhet för Googles enheter och tjänster för uppkopplade hem som är kompatibla med Google Assistent. Om du vill veta mer om hur vi samlar in och använder data när du använder våra enheter och tjänster för uppkopplade hem läser du Vanliga frågor om integritet: Google Nest. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.

Insamling av data

Vilka uppgifter samlar Google in när jag interagerar med Google-assistenten?

I Googles integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du uppdaterar, hanterar, exporterar och raderar uppgifterna, inklusive uppgifterna som samlas in när du interagerar med Google-assistenten. Läs mer om assistenten och din integritet där vi anger vilka kontrollmöjligheter du har och förklarar hur din ljuddata hanteras när du interagerar med assistenten via en Google-enhet för det uppkopplade hemmet. Du kan när som helst granska och uppdatera inställningarna i Google-kontot och välja vad du vill dela med assistenten.

Google Assistent är i viloläge tills den aktiveras, t.ex. genom att du säger ”Hey Google”. I viloläget bearbetas korta ljudutdrag (några få sekunder) för att upptäcka en aktivering (som ”Hey Google”). Om ingen aktivering upptäcks skickas inte ljudutdragen till Google och de sparas inte heller. När assistenten har aktiverats avslutas viloläget och begäran skickas till Googles servrar. Detta kan hända om något låter som ”Hey Google” eller vid en oavsiktlig manuell aktivering.

Statusindikatorn på enheten visar när Google-assistenten är aktiverad. Vi arbetar ständigt med att minska oönskade aktiveringar av assistenten för att du ska behålla kontrollen.

Kan Google Assistent få uppgifter från mina andra appar?    

Google använder de uppgifter som du beviljar åtkomst till, till exempel enhetskontakterna eller dina aktiviteter på Googles webbplatser och i Googles appar, för att förse dig med bättre och mer användbara svar via Google-assistenten. När du väljer att använda tjänster från tredje part via Googles tjänster, inklusive Google Assistent, kan tjänsterna från tredje part också dela uppgifter med Google i enlighet med deras integritetspolicyer.

Har Google Assistent- eller Google Home-appen åtkomst till min sökhistorik/platshistorik?  
Ja. Med aktivitetskontrollerna på ditt Google-konto kan du bestämma vilken data som sparas och används i Googles tjänster. Om du till exempel har aktiverat inställningen Webb- och appaktivitet kan Google Assistent- och Home-apparna använda din sökhistorik för att ge dig bättre och mer användbara svar från Google-assistenten. Google Home-appen ber dig att ange din adress under konfigureringen. Om du väljer att inte göra det uppskattar Google Home-appen din ungefärliga plats med hjälp av IP-adressen och andra signaler och kan på så sätt ställa in alarm på rätt tidszon och tillhandahålla mer relevant väder- och trafikinformation.

Vad vet Google om mig när jag använder dess hemenheter och tjänster med Google-assistenten?

Om du har valt att dela uppgifter med Google använder Google uppgifterna och dina aktiviteter på Google i enlighet med dina inställningar för att bättre vara till din hjälp och anpassa din upplevelse av Googles tjänster, inklusive assistenten. Om du till exempel frågar ”När fyller min mamma år?” besvarar assistenten frågan med hjälp av information från kalendern. Eller om du frågar assistenten ”Behöver jag paraply i morgon?” använder den din aktuella plats för att ge ett så relevant svar som möjligt.

Du kan radera din aktivitet i Min aktivitet manuellt, ställa in automatisk radering eller stänga av Webb- och appaktivitet helt, men då begränsas den anpassade upplevelsen av Google Assistent och andra tjänster från Google. Du kan se och radera aktivitet med Google Assistent genom att öppna Aktivitet med assistenten, som du hittar via Google Home- och Google Assistent-apparna och online på myactivity.google.com.

Läs igenom Googles integritetspolicy, de vanliga frågorna om integritet: Google Nest och vårt åtagande gällande integritet i hemmet för att förstå vilka uppgifter Google samlar in, varför vi samlar in dem samt de inställningar och verktyg du kan använda för att uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter när du använder våra enheter och tjänster.

Kan Google Assistent samla in röstdata oavsiktligt? Vad händer i så fall och vad kan jag göra då?

Google-assistenten kan aktiveras oavsiktligt om den felaktigt tolkar något som att du vill ha hjälp, till exempel om något låter som ”Hey Google” eller om enheten aktiveras manuellt av misstag. Om detta händer och Webb- och appaktivitet har aktiverats säger du ”Hey Google, det där var inte till dig”. Då raderas det du sade från Min aktivitet. Du kan även granska och radera interaktioner med assistenten när som helst i Min aktivitet. Om Google-assistenten aktiveras oavsiktligt när Webb- och appaktivitet inte är aktiverat sparas inte aktiviteten med assistenten i Min aktivitet. Du kan ställa in hur känslig Google Assistent ska vara för aktiveringsfraser (som ”Hey Google”) i Google Home-appen för smarta högtalare och Smart Display-enheter så att assistenten blir bättre anpassad till omgivningen.

Vilka aktiveringsmetoder finns?    

Du kan aktivera Google Assistent på många sätt. Du kan till exempel säga ”Hey Google”, använda en annan aktiveringsmetod som Titta och prata på Nest Hub Max eller trycka länge på Google Nest-enheten. Statusindikatorn på enheten visar när assistenten är aktiverad, till exempel genom blinkande punkter.

Dataanvändning

Vad händer med de uppgifter som Google samlar in när jag använder assistenten?
Google hanterar dina uppgifter i enlighet med Googles integritetspolicy. Om du använder våra enheter och tjänster för uppkopplade hem ska du även läsa Googles åtagande gällande integritet i hemmet och de vanliga frågorna om integritet: Google Nest där vi förklarar vissa begränsningar som Google har ställt upp när det gäller hur dina uppgifter hanteras. I vår video om integritet på Google Assistent förklarar vi hur din ljuddata hanteras när du interagerar med Google-assistenten och hur Google Assistent skyddar din integritet och ger dig insyn, valmöjligheter och kontroll.

Datalagring

Var sparas min data?

Google lagrar data om dina interaktioner med Google-assistenten på sina servrar, vilka finns i datacenter. Du kan läsa mer på https://www.google.com/about/datacenters/. I Min aktivitet kan du se och radera tidigare interaktioner med Google-assistenten. Läs om Google Assistent och din integritet.   

Vissa enheter och tjänster från Google Nest, till exempel Google Nest Hub Max, lagrar och behandlar en del av din data lokalt på din enhet och inte på Googles servrar. Om du vill veta mer läser du Vanliga frågor om kameraavkänning och Vanliga frågor om Face Match.
Sparar Google Assistent mina ljudinspelningar?    
Som standard behåller vi inte dina ljudinspelningar på Googles servrar. Du kan välja att spara ditt ljud i Google-kontot för att göra Googles talprodukter mer användbara för dig och bättre för alla. Besök din Assistent-data om du vill veta mer om hur din data får assistenten att fungera för dig.

Kan jag se vad jag har frågat min enhet med Google Assistent/vad Google Nest har hört?

Du kan alltid öppna verktyget för aktivitet med assistenten om du vill granska eller radera data från dina interaktioner med assistenten. Om du vill styra assistentens aktiviteter med rösten kan du även säga något i stil med ”Hey Google, radera det jag har sagt den här veckan” så raderar Google-assistenten dina ljudinspelningar från Min aktivitet. Du kan även välja att låta aktiviteterna raderas automatiskt. Läs mer om Google Assistent och din integritet.

Hur ändrar jag det som Google vet om mig?

Du kan när som helst begränsa de uppgifter som Google samlar in genom att granska och uppdatera inställningarna för Google-kontot. Du kan även granska och radera dina röstinteraktioner via din aktivitet med assistenten. Ta reda på hur Google-assistenten fungerar med din data i data för assistenten.

Du kan till och med hantera din integritet på assistenten med hjälp av rösten. Ställ frågor som ”Var kan jag ändra mina integritetsinställningar?” för att få svar på de vanligaste frågorna om integritet och säkerhet.

Datasäkerhet

Lagras min data på ett säkert sätt med Google?
Din säkerhet är högsta prioritet i allt vi gör. Öppna myaccount.google.com för att läsa mer om hur vi skyddar ditt konto och göra en säkerhetskontroll.

Radera data

Vad händer med mina uppgifter om jag avinstallerar Google Home-appen/raderar mitt konto?

Du kan alltid välja att radera ditt hem i Google Home-appen eller Google-kontot (account.google.com), men varken kontot eller uppgifterna om hemmet raderas om du bara avinstallerar Google Home-appen. Läs mer om hur du raderar och tar bort åtkomsten till Google Nest-enheter

Hur raderar jag sök- eller platshistorik och röstinspelningar? 

Du kan radera aktivitet i Google Home-appen eller på myactivity.google.com.

Google Assistent och min integritet

Spelas alla konversationer in av Google Nest?

Nej. Läs mer om hur Google Assistent skyddar din integritet och ger dig insyn, valmöjligheter och kontroll.

Påverkar mina interaktioner med assistenten vilka annonser jag ser på Google?

Beroende på vilka inställningar du har kan vi använda interaktionerna som underlag för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser när du interagerar med assistenten med hjälp av rösten. Du kan när som helst granska dina inställningar på Google och styra vilka annonser som visas, även genom att välja bort anpassade annonser helt och hållet. Läs mer om Google-assistenten och de val du kan göra.

Kan assistenten aktiveras oavsiktligt?

Google-assistenten kan aktiveras oavsiktligt om den felaktigt tolkar något som att du vill ha hjälp, till exempel om något låter som ”Hey Google” eller om enheten aktiveras manuellt av misstag. Den kan också aktiveras med hjälp av Titta och prata om du tittar direkt på Nest Hub Max medan du pratar med någon annan. Läs om hur Google Assistent skyddar din integritet och ger dig insyn, valmöjligheter och kontroll om du vill veta mer.

Vem kan höra min plats-, sök eller konversationshistorik?

Alla som är i närheten av din Google-högtalare eller Google-skärmenhet kan begära information från den. Om du har gett enheten åtkomst till dina kalendrar, Gmail eller andra personliga uppgifter kan andra fråga om dessa uppgifter, beroende på inställningarna för personliga resultat och inställningarna för Voice Match. Googles anställda och betrodda externa parter kan också få åtkomst till din konversationshistorik i enlighet med Googles integritetspolicy. Läs om gäster och Googles enheter för uppkopplade hem om du vill veta mer.

Google-konto och inställningar

Hur kan jag konfigurera inställningarna för Google-kontot när jag använder det för att hantera enheterna i hemmet? 

Du kan använda våra enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet med ett Google-konto. Med Google-kontot får du snabbåtkomst till inställningar och verktyg som du kan använda för att skydda dina uppgifter och din integritet. Öppna Google-kontot om du vill hantera dina integritetsinställningar och granska din aktivitetsdata på Google. Du hittar ytterligare inställningar för hem och enheter i Nest- och Home-apparna. Läs mer om hur du raderar och tar bort åtkomsten till Google Nest-enheter

Hur tar jag bort mitt Google-konto?

Tjänster 

Obs! Tjänsterna som nämns nedan inkluderar inte tjänster för musik, hemstyrning, nyheter och videosom är kompatibla med Google-enheterna för det uppkopplade hemmet.

Säljer Google uppgifterna till andra personer, mina kontakter, Google-partner, andra appar, annonsörer eller andra företag?
Aldrig. Vi säljer inte dina personliga uppgifter till någon. Under vissa omständigheter som beskrivs i vår integritetspolicy kan vi dela uppgifter med tredje part. Om du till exempel använder en Google-enhet för det uppkopplade hemmet och vill använda en tjänst från ett företag som Uber skickar vi uppgifter som du har gett oss till den tjänsten för att fullfölja bokningen och bekräfta körningen. I dessa fall har vi tidigare bett om behörighet att dela uppgifterna med tjänsten i fråga.
Kan interaktionshistorik sparas av tjänster?

Observera att när du använder tjänster från tredje part med enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet styrs din användning även av de aktuella tjänsternas egna villkor och integritetspolicyer. Läs dem noga innan du använder dessa tjänster. En tjänst kan exempelvis använda information från tidigare interaktioner i syfte att hjälpa dig snabbare och enklare.

Dessutom kan en tjänst som rekommenderar konserter i ditt område komma ihåg vilken musik du gillar om du delar den informationen med tjänsten, så att du inte behöver säga det varje gång. Läs mer om hur du väljer vilka tjänster som ska komma ihåg dig.
Har tjänster åtkomst till uppgifter i mitt Google-konto?

Du måste ge tjänster behörighet att se uppgifterna som lagras i ditt konto (till exempel e-postadress, namn eller kontakter). Vi delar inga personliga uppgifter som ditt namn, din e-postadress eller din adress med tjänster utan din tillåtelse. Observera att när du använder tjänster från tredje part med enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet styrs din användning även av de aktuella tjänsternas egna villkor och integritetspolicyer, så var noga med vilka du delar informationen med.

Om du till exempel försöker hitta en rörmokare i ditt område med hjälp av en tjänst kan den fråga:

”Jag behöver hämta din gatuadress från Google för att kunna rekommendera en rörmokare i närheten. Är det okej?”

Du kan godkänna eller neka begäran.

Får tredjepartsleverantörer en ljudinspelning av saker jag sagt?
Vi delar inte dina frågor till assistenten med partner som är kompatibla med Google Assistent. Google transkriberar det du säger och skickar texten, men inte ljudet, till tredjepartspartner.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny