Tv:n har ingen signal eller visar bara en svart skärm

Om tv-skärmen är svart eller om du inte får någon signal när du försöker konfigurera eller använda Chromecast-enheten kan du testa felsökningsstegen nedan.

Inledande felsökning

 1. Kontrollera att Chromecast är ansluten direkt till en strömkälla. Använd strömsladden och adaptern som följde med Chromecast-enheten.
 2. Kontrollera att tv:n är inställd på den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till, till exempel HDMI 1 eller HDMI 2.
 3. Om tv-skärmen fortfarande är svart startar du om Chromecast-enheten: Dra ur Chromecast-enhetens strömsladd följt av vänta en minut följt av sätt i sladden igen.
  • Obs! Var noga med att du drar ur strömsladden och inte HDMI-kabeln som är ansluten till tv:n.
 4. Om tv-skärmen fortfarande är svart tar du bort alla HDMI-enheter som är anslutna till tv:n och kopplar sedan bort tv:ns strömkabel i 30 minuter.

Nästa steg

Om skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.

Chromecast med Google TV

Svart skärm med HDMI-anslutning

Testa följande om det uppstår ett HDMI-fel på Chromecast med Google TV:

 1. Kontrollera att HDMI-kabeln sitter i ordentligt i tv:ns HDMI-port.
 2. Testa en annan HDMI-ingång, till exempel HDMI 1 eller HDMI 2.
 3. Använd en kompatibel HDMI-förlängningskabel.
  • Obs! För Chromecast med Google TV (4K) måste förlängningskabeln ha stöd för 4K och HDMI 2.0.
 4. Om HDMI-felet uppstår när du använder en viss app kontrollerar du att appen är uppdaterad till den senaste versionen.
 5. Kontrollera att Chromecast har den senaste firmwareversionen.
 6. Kontrollera att tv:n har den senaste firmwareversionen.

Svart skärm med HDCP-anslutning

Testa följande om det uppstår ett HDCP-fel på Chromecast med Google TV:

 1. Koppla bort Chromecast-enheten från tv:n, AV-mottagaren eller soundbar-enheten.
 2. Starta om Chromecast-enheten och tv:n, AV-mottagaren eller soundbar-enheten.
 3. Återanslut Chromecast-enheten. Kontrollera att HDMI-kabeln sitter i ordentligt i tv:ns HDMI-port.
 4. Kontrollera om du kan se innehållet nu.

Om problemet kvarstår:

 1. Testa en annan HDMI-ingång, till exempel HDMI 1 eller HDMI 2.
 2. Om du använder en HDMI-omkopplare, AV-mottagare eller soundbar ansluter du Chromecast direkt till tv:n.
 3. Kontrollera att Chromecast har den senaste firmwareversionen.
 4. Kontrollera att tv:n har den senaste firmwareversionen.

Alla Chromecast-enheter

Svart skärm och vit LED-lampa (som lyser med ett fast sken eller blinkar)
Testa följande steg: Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt genom att dra ur kontakten.
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen. Koppla inte in Chromecast i tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv:n har flera portar gör du om steg 1–6 med en annan HDMI-port
 8. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv om du har möjlighet.

Om du har en annan tv med HDMI-portar testar du att konfigurera Chromecast-enheten på den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Svart skärm och röd eller brandgul LED-lampa (som lyser med fast sken)

Testa följande steg:

Använd strömsladden som medföljde Chromecast
Vi rekommenderar att du använder strömsladden och nätadaptern som medföljde Chromecast.
Anslut strömsladden som medföljde Chromecast till en strömkälla. Kontrollera att strömsladden och nätadaptern sitter ordentligt.
Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Återställ standardinställningarna på Chromecast.

Viktigt! Att återställa standardinställningarna ska vara en sista utväg.

Om du återställer standardinställningarna på Chromecast-enheten återställs den till de inställningar den hade från början. Du måste konfigurera enheten, ansluta till Wi-Fi på nytt och ange inställningarna för viloläge igen (om tillämpligt). Om du har gjort några ändringar i routerinställningarna sedan du konfigurerade Chromecast-enheten senast kan det påverka dina möjligheter att konfigurera enheten igen.

Du kan återställa standardinställningarna på Chromecast på något av sätten nedan.

Obs! När du gör detta raderas din data. Åtgärden går inte att ångra.

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.
Svart skärm och röd eller brandgul LED-lampa (som blinkar)
Stänga av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om du fortfarande inte får någon signal följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar kan du testa att ansluta Chromecast till den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Svart skärm med släckt LED-lampa

Gör så här om du har anslutit Chromecast till både strömkällan och USB-porten och LED-lampan ändå inte lyser:

 1. Kontrollera att USB-porten fungerar för andra enheter (testa till exempel att ansluta din telefon till vägguttaget eller USB-porten och se om den laddar).
 2. Testa att ansluta Chromecast till en annan strömkälla (t.ex. ett vägguttag).
 3. Testa med en annan strömsladd (USB till mikro-USB-kabel och adapter) än den som medföljde Chromecast-enheten.

Chromecast … följt av en snurrande Chrome-logotyp

Om Chromecast … följt av en snurrande Chrome-logotyp visas på tv:n innan skärmen blir svart testar du stegen nedan:

Stänga av tv:n

 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.

Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar kan du testa att ansluta Chromecast till den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Felmeddelandet Ingen signal och en röd eller brandgul LED-lampa som blinkar
Stänga av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Koppla från Chromecast från HDMI-porten och dra ur Chromecast-sladden från strömkällan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om du fortfarande inte får någon signal följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar kan du testa att ansluta Chromecast till den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Om det fortfarande uppstår problem med att konfigurera Chromecast kontaktar du supportteamet för Chromecast.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9588924076618532379
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
85561