Tv:n har ingen signal eller visar bara en svart skärm

Om tv-skärmen är svart eller om du inte får någon signal när du försöker konfigurera eller använda Chromecast-enheten kan du testa felsökningsstegen nedan.

Inledande felsökning

 1. Kontrollera att Chromecast är ansluten med strömsladden och nätadaptern som medföljde Chromecast. Chromecast ska kopplas direkt till en strömkälla.
 2. LED-lampan på sidan av Chromecast ska tändas.
 3. Kontrollera att tv:n är inställd på samma HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till. På de flesta fjärrkontroller gör du det med en knapp som heter Input (insignal), Source (källa) eller Menu (meny). Du kanske måste stega förbi ett par alternativ innan du hittar rätt (t.ex. HDMI 1, HDMI 2 osv.).
 4. Starta om Chromecast-enheten om det fortfarande bara visas en svart skärm på tv:n efter att du följt stegen ovan. 
  1. Starta om Chromecast genom att dra ur strömsladden från Chromecast-enheten. Låt den vara frånkopplad i en minut innan du sätter i strömsladden igen. Obs! Chromecast-enheten startas inte om när du kopplar bort den från tv:ns HDMI-port. Du måste koppla från strömkällan för att starta om den.

Nästa steg

Om skärmen fortfarande är svart när du har startat om väljer du alternativet som bäst beskriver vad som visas på tv-skärmen och Chromecast-enheten:

Svart skärm och vit LED-lampa (som lyser med ett fast sken eller blinkar)
Testa följande steg: Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt genom att dra ur kontakten.
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast-enheten igen. Koppla inte in Chromecast i tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv:n har flera portar gör du om steg 1–6 med en annan HDMI-port
 8. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv om du har möjlighet.

Om du har en annan tv med HDMI-portar testar du att konfigurera Chromecast-enheten på den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Svart skärm och röd eller brandgul LED-lampa (som lyser med fast sken)

Testa följande steg:

Använd strömsladden som medföljde Chromecast

Vi rekommenderar att du använder strömsladden och nätadaptern som medföljde Chromecast.
Anslut strömsladden som medföljde Chromecast till en strömkälla. Kontrollera att strömsladden och nätadaptern sitter ordentligt.
Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.
Återställ standardinställningarna på Chromecast.

Viktigt! Att återställa standardinställningarna ska vara en sista utväg.

Om du återställer standardinställningarna på Chromecast-enheten återställs den till de inställningar den hade från början. Du måste konfigurera enheten, ansluta till Wi-Fi på nytt och ange inställningarna för viloläge igen (om tillämpligt). Om du har gjort några ändringar i routerinställningarna sedan du konfigurerade Chromecast-enheten senast kan det påverka dina möjligheter att konfigurera enheten igen.

Du kan återställa standardinställningarna på Chromecast på något av sätten nedan.

Viktigt! När du gör detta raderas din data. Åtgärden går inte att ångra.

Med Chromecast-enheten

Chromecast (1st Gen) Chromecast (första generationen)

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.

 Chromecast (andra generationen), Chromecast eller Chromecast Ultra

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Med Google Home-appen

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du fortfarande har åtkomst till nätverket som Chromecast konfigurerades på.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du fortfarande har åtkomst till nätverket som Chromecast konfigurerades på.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Svart skärm och röd eller brandgul LED-lampa (som blinkar)
Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om du fortfarande inte får någon signal följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar testar du att konfigurera Chromecast på den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Svart skärm med släckt LED-lampa

Gör så här om du har anslutit Chromecast till både strömkällan och USB-porten och LED-lampan ändå inte lyser:

 1. Kontrollera att USB-porten fungerar för andra enheter (testa till exempel att ansluta din telefon till vägguttaget eller USB-porten och se om den laddar).
 2. Testa att ansluta Chromecast till en annan strömkälla (t.ex. ett vägguttag).
 3. Testa med en annan strömsladd (USB till mikro-USB-kabel och adapter) än den som medföljde Chromecast-enheten.

Chromecast ... följt av en snurrande Chrome-logotyp

Om Chromecast … följt av en snurrande Chrome-logotyp visas på tv:n innan skärmen blir svart testar du stegen nedan:

Stänga av tv:n

 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Dra ur Chromecast från HDMI-porten och från strömkällan om enheten är ansluten till en sådan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta i 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om tv-skärmen fortfarande är svart följer du anvisningarna nedan.

Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar kan du testa att ansluta Chromecast till den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Felmeddelandet Ingen signal och en röd eller brandgul LED-lampa som blinkar
Stäng av tv:n
 1. Stäng av tv:n helt (stäng av och dra ur sladden från strömkällan).
 2. Koppla från Chromecast från HDMI-porten och dra ur Chromecast-sladden från strömkällan.
 3. Slå på tv:n och anslut strömsladden till Chromecast, men anslut inte Chromecast till tv:ns HDMI-port.
 4. Vänta 30 sekunder.
 5. Anslut Chromecast-enheten till en av tv:ns HDMI-portar.
 6. Byt källa på tv:n till den HDMI-ingång som Chromecast är ansluten till.
 7. Om du fortfarande inte får någon signal följer du anvisningarna nedan.
Testa Chromecast med en annan tv med HDMI-portar

Om du har en annan tv med HDMI-portar testar du att konfigurera Chromecast på den.

Är problemet fortfarande inte löst? Hjälp Chromecast-teamet att få en bättre bild av vad som händer genom att fylla i den här korta enkäten och feedbackrapporten. Dina uppgifter hjälper våra tekniker att undersöka problemet och hitta en lösning.

Fyll i den korta enkäten

Om det fortfarande uppstår problem med att konfigurera Chromecast kontaktar du supportteamet för Chromecast.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
85561
false
false