Updaten duurt langer dan verwacht

Als u wilt profiteren van de nieuwste en beste functies die beschikbaar zijn voor de Chromecast, moet uw apparaat worden geüpdatet naar de nieuwste softwareversie. De update kan maximaal 10 minuten duren.

U kunt als volgt de update met goed gevolg uitvoeren:

  • Zorg ervoor dat uw tv is ingeschakeld.
  • Zorg ervoor dat de Chromecast goed is aangesloten op de HDMI-ingang van uw tv.
  • Zorg ervoor dat de Chromecast goed is aangesloten op de voeding en dat de voeding is aangesloten op het stopcontact.  

Controleer de status van de update op uw tv.

Ik zie dat de update nog wordt geïnstalleerd op de tv
Wanneer de update wordt geïnstalleerd, wordt een blauw scherm op de tv weergegeven met een spinner en het voortgangspercentage in geel. Wacht tot de update is geïnstalleerd.

Als uw Chromecast is geüpdatet, wordt het bericht 'Gereed om te casten' weergegeven op de tv. De Chromecast wordt ook weergegeven in de apparatenlijst van de Google Home-app voor Android of iOS.

Het bericht 'Gereed om te casten' wordt op de tv weergegeven
Als het bericht 'Gereed om te casten' op de tv wordt weergegeven, is uw Chromecast geconfigureerd en verbonden met internet. Het is mogelijk dat de telefoon/tablet/laptop die u heeft gebruikt voor de configuratie, niet is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de Chromecast.

  1. Controleer of u op uw mobiele telefoon of tablet verbinding heeft met hetzelfde wifi-netwerk als op uw Chromecast.
  2. Open de Google Home-app Google Home app.
  3. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm op Apparaten Devices om de beschikbare Chromecast-apparaten te bekijken. 
  4. Open een app met Google Cast en kijk of het Cast-icoon zichtbaar is.
  5. Tik op het Cast-icoon om content te casten.

Het bericht 'Update downloaden/ophalen' wordt lange tijd weergegeven

Als de download bezig is maar lang duurt, wacht u 20 tot 30 minuten om te zien of de download wordt voltooid. Het is mogelijk dat u een langzame internetverbinding heeft. Als de download lange tijd stilstaat op een bepaald percentage, kan er een probleem zijn met de instellingen van uw router. Er is een bekend probleem met bepaalde routerconfiguraties dat langzame downloads kan veroorzaken. Meer informatie over deze routers. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?