Konfigurera Chromecast med Google TV och Voice Remote

Du konfigurerar Chromecast med Google TV (HD) eller Chromecast med Google TV (4K) och Chromecast Voice Remote med hjälp av din Chromecast och Google Home-appen.

Om du har konfigurerat Chromecast med Google TV behöver du bara parkoppla med Chromecast Voice Remote.

Om du vill konfigurera en annan enhet hittar du anvisningarna i Konfigurera smarta enheter i Google Home-appen.

Detta behövs

 • En Chromecast med Google TV och Chromecast Voice Remote.
 • En visningsenhet med en HDMI-ingång, till exempel en HDTV.
 • En telefon eller surfplatta med den senaste versionen av Google Home-appen Google Home-appenAndroid eller iOS (rekommenderas).
  • Om du vill konfigurera Chromecast med 5 GHz-anslutning måste enheten också ha stöd för 5 GHz-anslutning. Obs! Nätverk av typen WPA2-Enterprise stöds inte.
 • Ett Google-konto.
  • Obs! För bästa resultat ska du använda ett Gmail-konto.
 • En säker trådlös anslutning eller Ethernet-anslutning.
  • Om du använder ett trådlöst nätverk ser du till att du har lösenordet till det trådlösa nätverket till hands.

Konfigurera Chromecast och Voice Remote

Börja med tv:n och Chromecast-fjärrkontrollen

Obs! Använd styrkorset på fjärrkontrollen för att navigera och välja.

 1. Slå på tv:n.
 2. Anslut Chromecast till en ledig HDMI-ingång på tv:n eller en annan skärm byt till den HDMI-ingång på tv:n som Chromecast är ansluten till.
 3. Anslut ena änden av nätadaptern till Chromecast och den andra till ett ledigt eluttag.
 4. Vänta tills fjärrkontrollen har parkopplats.
  • I de flesta fall parkopplas fjärrkontrollen automatiskt. Om det står Starta parkoppling på tv:n trycker du på bakåtknappen och hemknappen på fjärrkontrollen tills lampan på fjärrkontrollen börjar pulsera.
   Obs! Om du behöver mer hjälp besöker du Felsöka Chromecast Voice Remote.
 5. Välj önskat språk.

Fortsätt med telefonen

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen på telefonen när anvisningar om att du ska konfigurera med Google Home-appen visas på tv:n.
  • Om du inte har använt Google Home-appen tidigare trycker du på Kom igång Google-kontot du vill använda med Chromecast OK hemmet du vill använda Nästa.
  • Om du inte har telefonen till hands kan du slutföra konfigureringen med den röststyrda fjärrkontrollen. Välj Konfigurera på tv:n och följ anvisningarna där.
 2. Tryck på Konfigurera Chromecast hemmet som du vill använda Nästa vänta tills appen hittar Chromecast-enheten.
  • Om du inte hittar Konfigurera Chromecast:
   1. Tryck på Enheter Lägg till Google Nest eller en partnerenhet Google Nest or partner device.
   2. Välj hemmet du vill använda Nästa.
  • Vissa telefoninställningar kan störa konfigureringen. Mer information finns i Felsöka telefonkonfigureringen.
 3. Ge Home-appen behörighet att använda telefonens kamera för att skanna QR-koden på tv-skärmen skanna QR-koden vänta tills Chromecast ansluter.
  • Du kan ange konfigurationskoden manuellt i Home-appen i stället för att skanna QR-koden.
 4. Följ stegen i Google Home-appen tills det står Konfigureringen här är klar. Fortsätt sedan med tv:n och fjärrkontrollen.

Konfigurera Chromecast-fjärrkontrollen

Kontrollera fjärrkontrollens status på tv-skärmen. Om fjärrkontrollen har konfigurerats fortsätter du till Slutför konfigureringen med tv:n och fjärrkontrollen.

Om det visas ett meddelande på skärmen som "Styr volymen och strömmen med Chromecast-fjärrkontrollen" behöver du konfigurera fjärrkontrollen manuellt. Du kan konfigurera fjärrkontrollen så att den kan användas för att styra din tv, mottagare eller soundbar.

 1. Välj Konfigurera fjärrkontroll.
  • Om du väljer Inte nu kan du konfigurera fjärrkontrollen senare i inställningarna.
 2. Om du vill konfigurera volymknappen väljer du enheten du använder för att spela upp ljud varumärket på enheten.
 3. När det står Du hör snart musik på skärmen kontrollerar du att volymen på ljudenheten är på väljer Nästa för att höra musiken.
 4. När musiken spelas upp riktar du Chromecast-fjärrkontrollen mot enheten och höjer och sänker volymen.
 5. Under Fungerade volymknapparna? väljer du Ja eller Nej, försök igen.
  • Du måste rikta fjärrkontrollen mot enheten för att volymknapparna ska fungera.
  • På vissa modeller går det inte att styra volymen på enheten med fjärrkontrollen.
 6. Om du vill konfigurera av/på-knappen trycker du på av/på-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av tv:n väntar i åtta sekunder slår på tv:n igen.
 7. Under Kunde du stänga av och slå på tv:n? väljer du Ja eller Nej, försök igen.
 8. Om du vill konfigurera insignalsknappen på fjärrkontrollen trycker du på insignalsknappen på fjärrkontrollen går igenom alla ingångar på tv:n.
  1. Om insignalsknappen fungerar byter du tillbaka till HDMI-porten som Chromecast-enheten är ansluten till.
 9. Under Fungerade insignalsknappen? väljer du Ja eller Nej, försök igen.
  • Obs! På vissa modeller går det inte att styra insignalen på tv:n med fjärrkontrollen.
 10. Det ska stå Chromecast-fjärrkontrollen är klar på skärmen.

Slutför konfigureringen med tv:n och fjärrkontrollen

 1. Vänta på att de appar du valde på den mobila enheten ska installeras på tv:n.
 2. Följande meddelande bör visas på tv:n: ”Välkommen. Din Chromecast med Google TV är redo!” Välj Börja utforska för att öppna startskärmen.

Felsöka konfigureringen

Felsöka telefonkonfigurering
 • Android: Kontrollera Bluetooth- och platsinställningarna.
  • Bluetooth: Öppna appen Inställningar tryck på Anslutna enheter Anslutningsinställningar Bluetooth aktivera Använd Bluetooth.
  • Plats: Öppna appen Inställningar tryck på Plats aktivera Använd plats tryck på Home Google Home-appen tillåt att appen använder din plats.
 • iPhone eller iPad: Kontrollera inställningarna för Bluetooth, plats och appbehörigheter.
  • Bluetooth: Öppna appen Inställningar tryck på Bluetooth aktivera Bluetooth.
  • Plats: Öppna appen Inställningar tryck på Integritet Platstjänster aktivera Platstjänster ,
  • Appbehörigheter: Öppna appen Inställningar scrolla till avsnittet appar tryck på Google Home aktivera åtkomst till Plats, Bluetooth och Lokalt nätverk för Google Home.

Om det fortfarande inte går att fortsätta konfigureringen med Google Home-appen kan du använda den röststyrda fjärrkontrollen. Håll ned bakåtknappen och välj sedan att slutföra konfigureringen med fjärrkontrollen.

Grundläggande felsökningsåtgärder

Om det ändå inte går att konfigurera testar du följande åtgärder:

 1. Starta om Chromecast.
 2. Dra ur kontakten till routern och anslut den igen.
 3. Återställ standardinställningarna på Chromecast.
 4. Kontakta supporten.

Ett meddelande om att använd ett Gmail-konto visas

Under konfigureringen kan det här meddelandet visas om du använder ett Google Workspace-konto (hette tidigare G Suite). Vi rekommenderar starkt att du använder ett Gmail-konto i stället eftersom det möjliggör anpassning och ser till att Chromecast med Google TV har åtkomst till dina medietjänster.

Tryck på OK om du vill stänga meddelandet. Därefter kan du välja att fortsätta konfigureringen med samma konto eller starta om konfigureringen med ett nytt konto.

Obs! Om du fortsätter med ett Google Workspace-konto som du inte är administratör för kan det hända att vissa tjänster, till exempel appinstallation, YouTube eller föräldrakontroller, inte är tillgängliga eller fungerar på oväntade sätt.

Obs! Tillgänglighet och prestanda hos vissa funktioner, tjänster och appar beror på enhet och nätverk och det kan hända att de inte är tillgängliga överallt. Prenumeration kan krävas, ytterligare villkor kan gälla och avgifter kan tillkomma.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny