Konfigurera Chromecast med Google TV och Voice Remote

Du konfigurerar Chromecast med Google TV och Voice Remote med hjälp av din Chromecast och Google Home-appen. 

Om du vill konfigurera en annan enhet hittar du anvisningarna i Konfigurera smarta enheter i Google Home-appen.

Det här behöver du för att komma igång

 • En Chromecast med Google TV och Chromecast Voice Remote.
 • En visningsenhet med en HDMI-ingång, till exempel en HDTV.
 • En telefon eller surfplatta (rekommenderas men är inte obligatoriskt).
  • Telefonen eller surfplattan måste uppfylla de lägsta systemkraven för Google Home-appen Google Home-appen.
  • Den måste ha den senaste versionen av Google Home-appen Google Home-appen för Android eller iOS.
  • Om du vill konfigurera Chromecast med 5 GHz-anslutning måste enheten också ha stöd för 5 GHz-anslutning. Obs! Nätverk av typen WPA2-Enterprise stöds inte.
 • Ett Google-konto.
  • Obs! För bästa resultat ska du använda ett Gmail-konto.
 • En säker internetanslutning.
  • Om du använder ett trådlöst nätverk ska du ha lösenordet till det trådlösa nätverket till hands.
  • Du kan även använda en Ethernet-anslutning.

Konfigurera Chromecast och Voice Remote

Börja med tv:n och Chromecast-fjärrkontrollen

Obs! Använd styrkorset på fjärrkontrollen för att navigera och välja.

 1. Slå på tv:n.
 2. Anslut Chromecast till en ledig HDMI-ingång på tv:n eller en annan skärm.
 3. Anslut ena änden av nätadaptern till Chromecast och den andra till ett ledigt eluttag. 
 4. Anslut Chromecast till en ledig HDMI-ingång på tv:n eller en annan skärm.
 5. Välj den HDMI-ingång på tv:n som Chromecast är ansluten till och vänta medan fjärrkontrollen parkopplas.
  • I de flesta fall parkopplas fjärrkontrollen automatiskt. Om det står Starta parkoppling på tv:n trycker du på bakåtknappen och hemknappen på fjärrkontrollen tills lampan på fjärrkontrollen börjar pulsera.
 6. Välj önskat språk.

Fortsätt med telefonen

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen på telefonen när anvisningar om att du ska konfigurera med Google Home-appen visas på tv:n.
  • Om du inte har använt Home-appen tidigare trycker du på Kom igång det Google-konto du vill använda med Chromecast OK hemmet du vill använda Nästa
  • Om du inte har telefonen till hands kan du slutföra konfigureringen med den röststyrda fjärrkontrollen. Välj Konfigurera på tv:n och följ anvisningarna där.
 2. Ge Google Home-appen behörighet att söka efter och ansluta till enheter i det lokala nätverket om du blir tillfrågad om det. Om ingen fråga visas gör du så här:
  1. Öppna appen Inställningar på iPhone eller iPad.
  2. Tryck på Bluetooth aktivera Bluetooth.
  3. Gå tillbaka till huvudsidan för inställningar.
  4. Tryck på Integritet Lokalt nätverk aktivera Google Home-appen.
  5. Återgå till Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Konfigurera Chromecast hemmet som du vill använda Nästa vänta tills appen hittar Chromecast-enheten.
  • Om Konfigurera Chromecast inte visas trycker du på Lägg till  uppe till vänster  Konfigurera enhet plus  Ny enhet  hemmet som du vill använda Nästa.
 4.  Ge Home-appen behörighet att använda telefonens kamera för att skanna QR-koden på tv-skärmen skanna QR-koden vänta tills Chromecast ansluter.
  • Du kan ange konfigurationskoden manuellt i Home-appen i stället för att skanna QR-koden.
 5. Home-appen bör vägleda dig genom några konfigureringssteg, som att godkänna användarvillkoren och välja inställningar. 
 6. När Konfigureringen här är klar visas på skärmen fortsätter du konfigureringen med tv:n och fjärrkontrollen. 

Konfigurera Chromecast-fjärrkontrollen 

Du kan konfigurera fjärrkontrollen så att den kan användas för att styra din tv, mottagare eller soundbar. 

Obs! I vissa fall konfigureras fjärrkontrollen automatiskt och då visas "Chromecast-fjärrkontrollen har konfigurerats" på tv:n. Om fjärrkontrollen konfigureras automatiskt fortsätter du till Slutför konfigureringen med tv:n och fjärrkontrollen

 1. Om fjärrkontrollen inte konfigureras automatiskt kan det stå "Styr volymen och strömmen med Chromecast-fjärrkontrollen" på tv:n. I så fall väljer du Konfigurera fjärrkontroll
  • Om du vill hoppa över konfigureringen av fjärrkontrollen väljer du Inte nu. Det går att konfigurera den senare i inställningarna. 
 2. Om du vill konfigurera volymknappen väljer du enheten du använder för att spela upp ljud varumärket på enheten.
 3. När du ser Du hör snart musik på skärmen kontrollerar du att volymen på ljudenheten är på väljer Nästa för att höra musiken.
 4. När musiken spelas upp riktar du Chromecast-fjärrkontrollen mot enheten och höjer och sänker volymen.
 5. Under Fungerade volymknapparna? väljer du Ja eller Nej, försök igen.
  • Du måste rikta fjärrkontrollen mot enheten för att volymknapparna ska fungera.
  • På vissa modeller går det inte att styra volymen på enheten med fjärrkontrollen.
 6. Om du vill konfigurera strömbrytaren trycker du på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att stänga av tv:n väntar i åtta sekunder slår på tv:n igen på.
 7. Under Did your TV turn off and on again? (kunde du stänga av och slå på tv:n?) väljer du Ja eller Nej, försök igen.
 8. Om du vill konfigurera insignalsknappen på fjärrkontrollen trycker du på insignalsknappen går igenom alla ingångar på tv:n. 
  1. Om insignalsknappen fungerar byter du tillbaka till HDMI-porten som Chromecast-enheten är ansluten till.
 9. Under Fungerade insignalsknappen? väljer du Ja eller Nej, försök igen.
  • Obs! På vissa modeller går det inte att styra insignalen på tv:n med fjärrkontrollen.
 10. Det ska stå Chromecast-fjärrkontrollen är klar på skärmen. 

Slutför konfigureringen med tv:n och fjärrkontrollen

 1. Vänta tills de appar du valde på den mobila enheten har installerats på tv:n. 
 2. Följande meddelande bör visas på tv:n: Välkommen. Din Chromecast med Google TV är redo! Välj Börja utforska för att navigera till startskärmen.

Felsöka konfigureringen

Grundläggande felsökningsåtgärder

Om det inte går att fortsätta konfigureringen av Chromecast med Google TV och Voice Remote med Google Home-appen håller du ned bakåtknappen på den röststyrda fjärrkontrollen för att slutföra konfigureringen. Välj sedan alternativet för att slutföra konfigureringen med fjärrkontrollen.

Om det ändå inte går att konfigurera testar du följande åtgärder:

 1. Starta om Chromecast.
 2. Dra ur kontakten till routern och anslut den igen.
 3. Återställ standardinställningarna på Chromecast.
 4. Kontakta supporten.

Meddelandet Använd Gmail-kontot visas

Under konfigureringen kan det här meddelandet visas i Google Home-appen om du använder ett Google Workspace-konto (hette tidigare G Suite). Vi rekommenderar starkt att du använder ett Gmail-konto för att möjliggöra anpassning och se till att Chromecast med Google TV har åtkomst till dina medietjänster.

Tryck på OK om du vill stänga meddelandet. Därefter kan du välja att fortsätta konfigureringen med samma konto eller starta om konfigureringen med ett nytt konto.

Obs! Om du fortsätter med ett Google Workspace-konto som du inte är administratör för kan det hända att vissa tjänster, t.ex. för att installera appar, titta på YouTube eller använda föräldrakontroller, inte är tillgängliga eller fungerar på oväntade sätt.

Obs! Tillgänglighet och prestanda hos vissa funktioner, tjänster och appar beror på enhet och nätverk och det kan hända att de inte är tillgängliga överallt. Prenumeration kan krävas, ytterligare villkor kan gälla och avgifter kan tillkomma.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
85561
false
false