Προσθέστε έναν σχολικό λογαριασμό για έναν χρήστη του Family Link

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε γονείς.

Σημαντικό: Οι διαχειριστές του Google Workspace for Education καθορίζουν τις υπηρεσίες Google στις οποίες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση οι χρήστες τους, ενώ είναι συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό Google Workspace for Education. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στις οποίες το παιδί σας δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στο παρελθόν μέσω του εποπτευόμενου λογαριασμού στο Family Link.

Οι γονικοί έλεγχοι που έχει ρυθμίσει ένας γονέας στο Family Link θα ισχύουν για έναν σχολικό λογαριασμό εάν:

Προσθήκη σχολικού λογαριασμού για χρήστη του Family Link κατά τη ρύθμιση του Chromebook

Όταν ρυθμίζετε το Chromebook για πρώτη φορά ή προσθέτετε έναν χρήστη στο Chromebook, μπορείτε να προσθέσετε τον σχολικό λογαριασμό ενός παιδιού:

 1. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Ποιος χρησιμοποιεί τη συσκευή;", επιλέξτε έναν λογαριασμό παιδιού.
 2. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον προσωπικό Λογαριασμό Google του παιδιού.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε έναν σχολικό λογαριασμό. Ένας γονέας θα πρέπει να δώσει άδεια για την έγκριση της προσθήκης ενός σχολικού λογαριασμού.
 4. Εισαγάγετε τον λογαριασμό Google Workspace for Education του παιδιού και τον κωδικό πρόσβασης.
Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στον λογαριασμό Family Link κατά τη ρύθμιση του Chromebook, ρυθμίστε ένα PIN. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση ενός PIN μετά την αρχική ρύθμιση.

Προσθήκη σχολικού λογαριασμού για χρήστη του Family Link μετά τη ρύθμιση του Chromebook

 1. Στο Chromebook, συνδεθείτε στον προσωπικό Λογαριασμό Google του παιδιού σας, τον οποίο διαχειρίζεστε με το Family Link .
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στα αριστερά, επιλέξτε Άτομα.
 5. Επιλέξτε τον προσωπικό Λογαριασμό Google του παιδιού σας η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται από το Family Link .
 6. Δίπλα στην επιλογή Λογαριασμοί, επιλέξτε Προσθήκη σχολικού λογαριασμού.
 7. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένας γονέας θα πρέπει να δώσει άδεια για την έγκριση της προσθήκης ενός σχολικού λογαριασμού.

Σημαντικό: Εάν προσθέσετε έναν σχολικό λογαριασμό ως νέο χρήστη στην οθόνη σύνδεσης του Chromebook, οι γονικοί έλεγχοι του Family Link δεν θα ισχύουν για αυτόν τον λογαριασμό χρήστη.

Κατάργηση σχολικού λογαριασμού ως δευτερεύοντα λογαριασμού

 1. Στο Chromebook, συνδεθείτε στον προσωπικό Λογαριασμό Google του παιδιού σας τον οποίο διαχειρίζεστε με το Family Link .
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στα αριστερά, επιλέξτε Άτομα.
 5. Επιλέξτε τον προσωπικό Λογαριασμό Google του παιδιού σας τον οποίο διαχειρίζεστε με το Family Link .
 6. Δίπλα στον σχολικό λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Περισσότερα .
 7. Επιλέξτε Κατάργηση αυτού του λογαριασμού. Ένας γονέας θα πρέπει να δώσει άδεια για την κατάργηση ενός σχολικού λογαριασμού.

Πώς λειτουργεί το Family Link με έναν σχολικό λογαριασμό

 • Τα όρια χρόνου χρήσης, οι παύσεις λειτουργίας και άλλοι γονικοί έλεγχοι τίθενται σε ισχύ κάθε φορά που ένα παιδί συνδέεται σε ένα Chromebook με τον λογαριασμό του στο Family Link. Ένας σχολικός λογαριασμός με το Family Link επιτρέπει στο παιδί να χρησιμοποιεί σχολικές εφαρμογές όπως το Google Classroom ενώ ισχύουν οι ίδιοι γονικοί έλεγχοι.
 • Όταν ένας σχολικός λογαριασμός προστίθεται ως δευτερεύων λογαριασμός για έναν χρήστη του Family Link, το παιδί μπορεί:
  • Να κάνει εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών για να ελέγχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.
  • Να κάνει εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών ενώ χρησιμοποιεί ορισμένες επεκτάσεις του Chrome Web Store και εφαρμογές Android, όπως το Google Classroom, προκειμένου να κάνει σχολικές εργασίες υπό γονική επίβλεψη.
  • Να συνδεθεί σε ιστοτόπους χρησιμοποιώντας έναν σχολικό λογαριασμό.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
208
false
false