Angi tidsgrenser for Play Butikk-apper for barnet ditt på Chromebook

Denne artikkelen er for foreldre.

Foreldre kan angi spesifikke tidsgrenser for Android-apper gjennom Google Play-butikken for barnets Google-konto som administreres med Family Link.

Dette trenger du for å angi appgrenser

For å angi appgrenser for barnet ditt må du ha en Chromebook med ChromeOS versjon 83 eller nyere. Finn ut hvordan du oppdaterer operativsystemet på Chromebook.

Slik fungerer grensene for skjermtid

Når du angir en grense for skjermtid på barnets Android-enhet eller Chromebook, ser barnet et varsel når

 • skjermtiden blir angitt for første gang på Android-enheten
 • det er like før enheten blir låst

Når enheten er låst, betyr det at barnet ditt

 • ikke får varsler
 • ikke kan låse opp enheten
 • ikke kan bruke andre apper enn dem du velger som Apper som alltid er tillatt når du har slått på Apper som alltid er tillatt
 • kan ta telefonen når den ringer, og trykke på Nødanrop for å ringe, så sant Android-enheten har et anropsabonnement
Tips: Tidsgrensene gjelder for apper som er installert på alle barnets Android- og ChromeOS-enheter.

Angi daglige grenser for enheten

Med enheten til en forelder

 1. Åpne Family Link-appen Family Link.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Daglig grense.
 4. Følg veiledningen på skjermen.

Med enheten til barnet ditt

 1. Åpne Innstillinger  på barnets enhet.
 • På enheter med Android 8.1 (O) eller nyere trykker du på Digital balanse og foreldrekontroll.
 • I andre Android-versjoner trykker du på Google og så Foreldrekontroll.
 1. For å finne de nåværende innstillingene, trykk på Daglig grense.
 2. For å endre innstillingene for Daglig grense, logg på eller bruk koden for foreldretilgang for å bekrefte at du er en forelder.

Tips: Daglige grenser gjelder for alle Android- og Chromebook-enhetene barnet ditt bruker. Hvis du for eksempel angir en daglig grense på to timer, får barnet ditt to timer på hver enhet.

Angi pausetid

Med enheten til en forelder

 1. Åpne Family Link-appen Family Link.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Pausetid.
 4. Følg veiledningen på skjermen.

Med enheten til barnet ditt

 1. Åpne Innstillinger  på barnets enhet.
 • På enheter med Android 8.1 (O) eller nyere trykker du på Digital balanse og foreldrekontroll.
 • I andre Android-versjoner trykker du på Google og så Foreldrekontroll.
 1. For å se de nåværende innstillingene, trykk på Pausetid.
 2. For å endre innstillingene for Pausetid, logg på eller bruk koden for foreldretilgang for å bekrefte at du er en forelder.

Begrens skjermtiden for bestemte apper

Du kan angi grenser for hvor lenge barnet ditt kan bruke bestemte apper hver dag. Du kan gjøre dette på Android-enheter med Android N (7.0) eller nyere samt Chromebook med OS-versjon 83 eller nyere.

 1. Åpne Family Link-appen Family Link.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Appgrenser.
 4. Velg den aktuelle appen.
 5. Trykk på Angi grense Angi grense.
 6. Velg hvor lenge du vil at barnet skal kunne bruke appen.
 7. Trykk på Ferdig.

Tips:

 • Tidsgrensene gjelder for apper som er installert på alle barnets Android- og ChromeOS-enheter.
 • Systemapper støttes ikke av funksjonen for tidsgrenser i apper.

Velg apper som alltid skal være tillatt

Viktig:

 • Alltid tillatte apper støttes for barn som er logget på enheter med Android 7 eller nyere, bortsett fra dem som bruker Google Kids Space. Sjekk hvilken Android-versjon barnet ditt har.
 • Enkelte systemapper som kreves for at telefonen til barnet ditt skal fungere, kan brukes når telefonen er låst, hvis Apper som alltid er tillatt er tilgjengelig.
 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Appgrenser.
 4. Velg den aktuelle appen.
 5. Trykk på Tillat alltid always allow og så Ferdig.

Endre hvilke apper som alltid er tillatt

Viktig: Alltid tillatte apper støttes bare for barn som er logget på enheter med Android 7 eller nyere, bortsett fra dem som bruker Google Kids Space. Sjekk hvilken Android-versjon barnet ditt har.

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Appgrenser.
 4. Velg den aktuelle appen.
 5. Her kan du velge et av disse alternativene:
 • Tillat alltid always allow.
 • Angi en tidsgrense Angi grense.
 • Blokker en app Blokkér.

Tips:

 • Alltid tillatte apper bruker ikke av barnets skjermtid og er ikke tilgjengelige når pausetid er aktivert for barnet.
 • Hvis en forelder trykker på Lås nå, blir alltid tillatte apper utilgjengelige med mindre du endrer denne innstillingen via kortet for enhetslåsing. Slik tillater du alltid tillatte apper under Lås nå:
  1. På kortet for enhetslåsing trykker du på Innstillinger .
  2. Trykk på Tillat apper som er «alltid tillatt»og så Lagre.

Oppdater eller slå av grenser for skjermtid

Lås eller lås opp barnets Android-enhet eller Chromebook

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller.
 4. Øverst trykker du på barnets enhet og såLås eller Lås opp.

Tips: Du kan også bruke Family Link-koden for foreldretilgang for å låse opp barnets Android-enhet eller Chromebook hvis den ikke er tilkoblet internett.

Gi barnet bonustid

Du kan gi barnet mer tid på enheten for en dag uten å endre tidsplanen for barnets daglige grenser eller pausetid. Du kan legge til bonustid mens barnets Android-enhet er låst eller snart skal låses.

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller.
 4. Øverst velger du barnets enhet og så Bonustid Bonustid.
 5. Følg veiledningen på skjermen.

Endre tidsgrenser for apper som barnet bruker

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Appgrenser og så Velg den aktuelle appen.
 4. Trykk på  Endre appgrensen og så Ferdig.

Slå av grenser for skjermtid

 1. Åpne Family Link-appen Family Link.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller og så Skjermtid.
 4. Slå av Daglig grense for i dag.
  • Slik slår du av daglige grenser for flere dager eller slår dem helt av:
   1. Trykk på Ukentlig tidsplan.
   2. Følg veiledningen på skjermen for å slå av daglige grenser helt.

Tips:

 • Kontoinnstillingene er de samme uavhengig av om barnet kan kontrollere dem selv eller ikke. Når denne kontrollen er endret, anbefaler vi at foreldre sjekker at innstillingene er riktige.
 • Du kan også administrere kontoen til barnet ditt ved å klikke på barnets navn på g.co/YourFamily.

Relaterte artikler

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
16995670381358651781
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
208