Ορίστε όρια χρόνου εφαρμογής Play Store για το παιδί σας στο Chromebook

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε γονείς.

Οι γονείς μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για εφαρμογές Android μέσω του Google Play Store για τους Λογαριασμούς Google των παιδιών τους, τους οποίους διαχειρίζονται με το Family Link.

Τι θα χρειαστείτε

Για να ορίσετε όρια εφαρμογών για το παιδί σας, θα χρειαστείτε ένα Chromebook με την έκδοση 83 του ChromeOS ή νεότερη. Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του Chromebook.

Πώς λειτουργούν τα όρια χρόνου χρήσης

Αφού ορίσετε ένα όριο για τον χρόνο χρήσης του παιδιού σας στο Chromebook, το παιδί θα λαμβάνει μια ειδοποίηση:

 • κατά την πρώτη ρύθμιση του χρόνου χρήσης
 • κατά την ενημέρωση των ορίων χρόνου χρήσης
 • όταν απομένουν πέντε λεπτά και απομένει ένα λεπτό σε μια εφαρμογή
 • όταν συμπληρωθεί το χρονικό του όριο.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, το παιδί σας:

 • δεν μπορεί να δει ειδοποιήσεις
 • δεν μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή ή να χρησιμοποιήσει εφαρμογές.

Ορίστε ημερήσια όρια

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Χρόνος χρήσης, επιλέξτε Ρύθμιση ή Επεξεργασία ορίων.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ορίσετε ημερήσια όρια.

Συμβουλή: Τα ημερήσια όρια ισχύουν για κάθε Chromebook ή συσκευή Android που χρησιμοποιεί το παιδί σας. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε ένα ημερήσιο όριο 2 ωρών, το παιδί σας θα έχει 2 ώρες χρήσης σε κάθε συσκευή.

Ορίστε χρονικά όρια για κάθε εφαρμογή

Όταν ορίζετε ένα χρονικό όριο εφαρμογής, θα ισχύει για κάθε συσκευή του παιδιού σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε Ορισμός ορίων.
 4. Δίπλα στην προτιμώμενη εφαρμογή, επιλέξτε την Κλεψύδρα Κενή κλεψύδρα και μετά Ορισμός ορίου Ορισμός ορίου.
 5. Ορίστε ένα ημερήσιο χρονικό όριο για την εφαρμογή.
 6. Επιλέξτε Ορισμός.

Αλλαγή χρονικών ορίων για μια εφαρμογή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε Περισσότερα.
 4. Δίπλα στην προτιμώμενη εφαρμογή, επιλέξτε την Κλεψύδρα Μπλε κλεψύδρα και μετά Επεξεργασία ορίου Ορισμός ορίου.
 5. Αλλάξτε το χρονικό όριο.
  • Για να καταργήσετε ένα όριο, επιλέξτε Διαγραφή ορίου.
 6. Επιλέξτε Επεξεργασία.
 7. Τα νέα όρια θα ενημερώνονται κάθε φορά που η συσκευή του παιδιού σας θα συνδέεται στο διαδίκτυο.

Απενεργοποιήστε τα όρια χρόνου χρήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα όρια χρόνου χρήσης από την εφαρμογή Family Link στη συσκευή σας.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα όρια χρόνου χρήσης, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση families.google.com σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό:

 1. Συνδεθείτε με τον Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να επιβλέπετε το παιδί σας.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Επιλέξτε Περισσότερα και μετά Απενεργοποίηση ορίων χρόνου χρήσης.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Family Link Family Link για να ενεργοποιήσετε ξανά τα όρια χρόνου χρήσης.

Αποκλεισμός ή αποδοχή μιας εφαρμογής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Η σημερινή δραστηριότητα, επιλέξτε Ορισμός ορίων.
 4. Ορίστε μία επιλογή:
  • Αποκλεισμός εφαρμογής: Δίπλα στην προτιμώμενη εφαρμογή, επιλέξτε την Κλεψύδρα Κενή κλεψύδρα και μετά Αποκλεισμός Block.
  • Κατάργηση αποκλεισμού εφαρμογής: Δίπλα στην αποκλεισμένη εφαρμογή, επιλέξτε Αποκλεισμός Block και μετά Αποδοχή Allow.

Συμβουλή: Οι αποκλεισμένες εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες σε καμία συσκευή του παιδιού σας.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
208
false
false