Ορίστε όρια χρόνου εφαρμογής Play Store για το παιδί σας στο Chromebook

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε γονείς.

Οι γονείς μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για εφαρμογές Android μέσω του Google Play Store για τον Λογαριασμό Google του παιδιού τους, τον οποίο διαχειρίζονται με το Family Link.

Τι χρειάζεστε για να ορίσετε όρια εφαρμογών

Για να ορίσετε όρια εφαρμογών για το παιδί σας, χρειάζεστε ένα Chromebook με την έκδοση 83 του ChromeOS ή νεότερη. Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του Chromebook.

Πώς λειτουργούν τα όρια χρόνου χρήσης

Όταν ορίζετε ένα όριο χρόνου χρήσης για τη συσκευή Android ή το Chromebook του παιδιού σας, θα λαμβάνει μια ειδοποίηση όταν:

 • Ο χρόνος χρήσης ορίζεται για πρώτη φορά στη συσκευή Android.
 • Η συσκευή του πρόκειται να κλειδωθεί.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, το παιδί σας:

 • Δεν μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις
 • Δεν μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή
 • Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες εφαρμογές, εκτός από αυτές που έχετε επιλέξει ως Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα
 • Μπορεί να απαντήσει σε τηλεφωνικές κλήσεις και να πατήσει Έκτακτη ανάγκη, για να πραγματοποιήσει μια κλήση, εάν η συσκευή έχει πρόγραμμα χρόνου ομιλίας
Συμβουλή: Τα χρονικά όρια ισχύουν για εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις συσκευές Android και ChromeOS του παιδιού σας.

Ορίστε ημερήσια όρια χρήσης συσκευών

Με συσκευή γονέα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε  Στοιχεία ελέγχουκαι μετά Ημερήσιο όριο.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Με τη συσκευή του παιδιού σας

 1. Στη συσκευή του παιδιού σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις .
 • Σε Android 8.1 (O) και σε νεότερες εκδόσεις, πατήστε Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι.
 • Σε άλλες εκδόσεις Android, πατήστε Google και μετά Γονικοί έλεγχοι.
 1. Για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε Ημερήσιο όριο.
 2. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις Ημερήσιου ορίου, συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε τη γονική πρόσβαση για να επαληθεύσετε ότι είστε γονέας.

Συμβουλή: Τα ημερήσια όρια ισχύουν για κάθε συσκευή Android ή Chromebook που χρησιμοποιεί το παιδί σας. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε ένα ημερήσιο όριο 2 ωρών, το παιδί σας θα έχει 2 ώρες χρήσης σε κάθε συσκευή.

Ορισμός διακοπής λειτουργίας

Με συσκευή γονέα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε  Στοιχεία ελέγχουκαι μετά Διακοπή λειτουργίας.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Με τη συσκευή του παιδιού σας

 1. Στη συσκευή του παιδιού σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις .
 • Σε Android 8.1 (O) και σε νεότερες εκδόσεις, πατήστε Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι.
 • Σε άλλες εκδόσεις Android, πατήστε Google και μετά Γονικοί έλεγχοι.
 1. Για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε Παύση λειτουργίας.
 2. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της παύσης λειτουργίας, συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε τη γονική πρόσβαση για να επαληθεύσετε ότι είστε γονέας.

Περιορίστε τον χρόνο χρήσης για συγκεκριμένες εφαρμογές

Μπορείτε να ορίσετε όρια για το χρονικό διάστημα που το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές κάθε μέρα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε συσκευές Android με Android N (7.0) και νεότερες εκδόσεις και Chromebook με έκδοση λειτουργικού συστήματος 83 και νεότερη.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Όρια εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε.
 5. Πατήστε Ορισμός ορίου Ορισμός ορίου.
 6. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να επιτρέψετε στο παιδί σας να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.
 7. Πατήστε Τέλος.

Συμβουλές:

 • Τα χρονικά όρια ισχύουν για εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις συσκευές Android και ChromeOS του παιδιού σας.
 • Οι εφαρμογές συστήματος δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία ορίου εφαρμογών.

Επιλέξτε τις Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα

Σημαντικό:

 • Οι εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα υποστηρίζονται για παιδιά που είναι συνδεδεμένα σε συσκευές Android 7+ εκτός από όσες χρησιμοποιούν το Google Kids Space. Ελέγξτε ποια έκδοση Android διαθέτει το παιδί σας.
 • Ορισμένες εφαρμογές συστήματος που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου του παιδιού σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, εφόσον διατίθενται Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα.
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Όρια εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε.
 5. Πατήστε Να επιτρέπεται πάντα always allow και μετά Τέλος.

Επεξεργασία των Εφαρμογών που επιτρέπονται πάντα

Σημαντικό: Οι εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα υποστηρίζονται μόνο για παιδιά που είναι συνδεδεμένα σε συσκευές Android 7+ εκτός από όσες διαθέτουν το Google Kids Space. Ελέγξτε ποια έκδοση Android διαθέτει το παιδί σας.

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Όρια εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε.
 5. Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε:
 • Να επιτρέπεται πάντα always allow.
 • Να ορίσετε ένα χρονικό όριο Ορισμός ορίου.
 • Να αποκλείσετε μια εφαρμογή Αποκλεισμός.

Συμβουλές:

 • Οι εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα δεν υπολογίζονται στα όρια χρόνου χρήσης του παιδιού σας και δεν είναι διαθέσιμες όταν η συσκευή του παιδιού σας είναι σε παύση λειτουργίας.
 • Εάν οι γονείς πατήσουν το στοιχείο Κλείδωμα τώρα, οι Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα δεν θα είναι διαθέσιμες, εκτός εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση από την κάρτα κλειδώματος της συσκευής. Για να επιτρέψετε τις Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα στην ενότητα Κλείδωμα τώρα:
  1. Από την κάρτα κλειδώματος της συσκευής, πατήστε .
  2. Πατήστε Να επιτρέπονται οι "Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα" και μετά Αποθήκευση.

Ενημέρωση ή απενεργοποίηση ορίων χρόνου χρήσης

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής Android ή του Chromebook του παιδιού σας

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου.
 4. Στο επάνω μέρος, πατήστε τη συσκευή του παιδιού σας και μετάΚλείδωμα ή Ξεκλείδωμα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης γονέα του Family Link για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή Android ή το Chromebook του παιδιού σας, εάν δεν έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Δώστε στο παιδί σας μπόνους χρόνο

Μπορείτε να επιτρέψετε στο παιδί σας να χρησιμοποιήσει για περισσότερη ώρα τη συσκευή του για τη συγκεκριμένη ημέρα χωρίς να αλλάξετε το ημερήσιο όριο ή το πρόγραμμα παύσης λειτουργίας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χρόνο όταν η συσκευή Android του παιδιού σας είναι κλειδωμένη ή πρόκειται να κλειδωθεί σύντομα.

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου.
 4. Στο επάνω μέρος, επιλέξτε τη συσκευή του παιδιού σας και μετά Μπόνους χρόνος Μπόνους χρόνος.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Αλλάξτε τα χρονικά όρια για τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί το παιδί σας

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Όρια εφαρμογώνκαι μετά Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.
 4. Πατήστε Αλλαγή του ορίου εφαρμογής και μετά Τέλος.

Απενεργοποιήστε τα όρια χρόνου χρήσης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Χρόνος χρήσης.
 4. Απενεργοποιήστε το Ημερήσιο όριο για σήμερα.
  • Για να απενεργοποιήσετε τα ημερήσια όρια για πολλές ημέρες ή συνολικά:
   1. Πατήστε Εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
   2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε εντελώς τα ημερήσια όρια.

Συμβουλές:

 • Το παιδί σας μπορεί να έχει πρόσβαση στον έλεγχο των ρυθμίσεων του λογαριασμού του, αλλά δεν μπορεί να τις αλλάξει. Προτείνουμε στους γονείς να διασφαλίσουν ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές αφού αλλάξουν αυτό το στοιχείο ελέγχου.
 • Μπορείτε, επίσης, να διαχειριστείτε τον λογαριασμό του παιδιού σας κάνοντας κλικ στο όνομά του στη διεύθυνση g.co/YourFamily.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
11970584175191571481
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
208