Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lưu và xem dấu trang của trang web

Bạn có thể lưu các trang web mình muốn xem lại bằng cách tạo dấu trang.

Thêm dấu trang

Để tìm hiểu cách đánh dấu trang web, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Ở bên phải thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng ngôi sao. Biểu tượng này có thể trông giống thế này Bookmark hoặc Bookmark.

Bạn cũng thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang tiếp đến Đánh dấu trang này.
 • Ở trên cùng, bên cạnh địa chỉ web, tìm Khóa Khóa hoặc Trang Trang trống. Kéo khóa hoặc trang vào thanh dấu trang.
 • Nhấn Ctrl + d (máy chạy Windows hoặc Linux) hoặc ⌘ + d (máy Mac).
Thiết bị di động

Trên điện thoại

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn Ngôi sao Gắn dấu sao.
 4. [Tùy chọn]: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển tới thanh dưới cùng và nhấn Chỉnh sửa.
 5. Khi bạn hoàn tất, nhấn Quay lại Quay lại.

Trên máy tính bảng

 1. Ở trên cùng, bên cạnh địa chỉ web, nhấn Ngôi sao Gắn dấu sao.
 2. [Tùy chọn]: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển tới thanh dưới cùng và nhấn Chỉnh sửa.
 3. Khi bạn hoàn tất, nhấn Quay lại Quay lại.

Xem dấu trang của bạn

Để biết vị trí có thể tìm dấu trang, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Bạn có thể thấy dấu trang ở ba vị trí:

 • Thanh dấu trang: Theo mặc định, thanh dấu trang bị tắt. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để hiển thị thanh dấu trang trên mọi trang.
 • Menu dấu trang: Để truy cập danh sách dấu trang này, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang.
 • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng truy cập lại dấu trang của mình. Để truy cập Trình quản lý dấu trang, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
Thiết bị di động

Dấu trang trên thiết bị di động

Theo mặc định, mở dấu trang trên thiết bị di động sẽ chỉ hiển thị dấu trang trên thiết bị di động của bạn.

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn Dấu trang.
 4. Nhấn vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Dấu trang bạn đã lưu trên máy tính

Để truy cập dấu trang bạn đã lưu trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn Dấu trang.
 4. Ở trên cùng bên trái, nhấn Menu Menu.
 5. Mở thư mục có dấu trang bạn muốn truy cập.
 6. Nhấn vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Để chia sẻ dấu trang giữa máy tính và thiết bị di động của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome trên từng thiết bị. Thao tác đăng nhập sẽ đồng bộ hóa các dấu trang trong tương lai với Tài khoản Google của bạn.

Liên kết có liên quan

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?