Oprava zlyhaní stránok typu Aj, chyba! a ďalších chýb načítania

Ak sa vám namiesto webovej stránky zobrazuje hlásenie „Aj, chyba!“ alebo iný kód chyby, Chrome má problém s jej načítaním. Stránka sa môže tiež načítavať pomaly alebo sa vôbec neotvorí.

Problémy s načítaním stránky a kódy chýb

Nasledujúce kódy chýb znamenajú, že sa vyskytol problém s otvorením stránky.

 • Aj, chyba!: V Chrome sa vyskytol problém s načítaním stránky.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Názov hostiteľa (webová adresa) neexistuje.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Zariadenie nie je pripojené k internetu.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT alebo ERR_TIMED_OUT: Pripojenie stránky trvalo príliš dlho. Vaše internetové pripojenie môže byť pomalé alebo webová stránka môže byť príliš zaneprázdnená.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Došlo k prerušeniu vášho pripojenia k webovej stránke.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Vaše zariadenie sa počas načítavania stránky odpojilo od siete alebo sa pripojilo k novej sieti.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Webová stránka zabránila Chromu pripojiť sa.
 • ERR_CACHE_MISS: Webová stránka vyžaduje, aby ste zopakovali zadanie informácií.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Web neodoslal žiadne dáta a môže byť nefunkčný.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Stránka odoslala dáta, ktoré sú pre Chrome nezrozumiteľné.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Prihlásenie na web (napríklad na web banky alebo pracoviska) nefunguje z dôvodu chyby certifikátu klienta.

Môže sa vám zobraziť jeden alebo viac týchto problémov:

 • K webu sa nedá pripojiť.
 • Web sa nespustí.
 • Web HTTPS sa nespustí.
 • Nenačíta sa fotka.
 • Nenačíta sa nová karta.

Ak ho chcete vyriešiť, postupujte podľa pokynov na riešenie problémov nižšie.

Vyskúšajte riešenia tohto problému uvedené nižšie.

Opätovné načítanie stránky

Túto chybu zvyčajne odstránite opätovným načítaním stránky.

Vľavo hore kliknite na možnosť znova načítať Znova načítať.

Ak to nepomohlo…

1. krok: skontrolujte internetové pripojenie

Uistite sa, či je váš počítač pripojený k Wi-Fi alebo káblovej sieti.

Skúste znova načítať kartu s chybou.

2. krok: vymažte vyrovnávaciu pamäť

Chrome môže mať uložené informácie, ktoré bránia úplnému načítaniu stránky.

Otvorte stránku v okne inkognito

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nové okno inkognito.
 3. Skúste stránku otvoriť v okne inkognito. Ak sa otvorí, vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a súborov cookie

 1. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom​ Ďalšie nástroje a potom Vymazať dáta prehliadania.
 2. Vedľa položky Časový rozsah vyberte možnosť Celé obdobie.
 3. Vyberte položky Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamätiSúbory cookie a ďalšie dáta webov. Zrušte výber ostatných typov dát.
 4. Kliknite na možnosť Vymazať dáta.
 5. Skúste znova načítať kartu s chybou.

3. krok: zavrite ostatné karty, rozšírenia a aplikácie

Vaše zariadenie môže mať nedostatok pamäte a nedokáže načítať web pri spustených aplikáciách, rozšíreniach a programoch.

 1. Uvoľnite pamäť:
  • Zatvorte všetky karty okrem tej, na ktorej sa zobrazuje chybové hlásenie.
  • Ukončite ostatné spustené aplikácie alebo programy a pozastavte sťahovanie aplikácií či súborov.
  • Odinštalujte nepotrebné rozšírenia z Chromu. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia. V prípade rozšírení, ktoré nepoužívate, kliknite na možnosť Odstrániť .
 2. Skúste znova načítať kartu s chybou.

Stále to nefunguje?

4. krok: reštartujte počítač

Niekedy bránia načítavaniu stránok programy alebo aplikácie.

 1. Reštartujte počítač.
 2. Skúste príslušnú stránku znova načítať.
5. krok: aktualizujte Chrome
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na položky Ponuka  Ponuka a potom O aplikácii Chrome.
 4. Chrome skontroluje dostupnosť aktualizácie. Jej zobrazenie môže trvať niekoľko sekúnd.
  • Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa možnosť Spustiť znova, na ktorú môžete kliknúť. Po opätovnom spustení skúste znova načítať kartu s chybou.
  • Ak sa žiadne pokyny nezobrazia, vaša verzia Chromu je aktuálna.
6. krok: skontrolujte prítomnosť nežiaduceho softvéru

Používatelia systému Windows môžu nežiaduce programy nájsť a odstrániť pomocou nástroja Chrome Cleanup Tool.

Ak používate počítač Mac alebo systém Linux, prečítajte si naše tipy na vyhľadanie a odstránenie nežiaduceho softvéru.

Po odstránení nežiaduceho softvéru skúste znova načítať kartu s chybou.

Ako získať ďalšiu pomoc