Posledná aktualizácia softvéru v Chromebooku

Chromebooky automaticky spravujú aktualizácie, aby zariadenie vždy používalo najnovší operačný systém.

Upozornenie na ukončenie podpory

Ak dostanete upozornenie Posledná aktualizácia softvéru, Chromebook môžete ďalej používať, ale už nebudete dostávať aktualizácie pre Chrome OS. Tieto automatické aktualizácie zahŕňajú:

  • aktualizácie zabezpečenia, opravy chýb a nové funkcie pre Chromebooky. Existujúce funkcie môžu prestať fungovať;
  • problémy vyžadujúce aktualizácie softvéru, takže podpora Google ich neodstráni;
  • podporu niektorých aplikácií a rozšírení, ktoré vyžadujú konkrétne verzie operačného systému.

Pravidlá vypršania platnosti automatických aktualizácií

  • Každé zariadenie má určený dátum vypršania platnosti automatických aktualizácií. Znamená to, že zariadenia budú do tohto dátumu dostávať od Googlu nové aktualizácie softvéru.
  • Google poskytuje každú novú hardvérovú platformu so 6,5-ročnou podporou automatických aktualizácií. Rovnakú hardvérovú platformu môže zdieľať viacero zariadení. 6,5-ročná podpora sa začne po vydaní prvého zariadenia v danej platforme.* Výrobcom odporúčame vyberať najnovšie platformy, čím zaistia, že ich vyrobené zariadenia budú mať najdlhšiu dostupnú podporu automatických aktualizácií.
  • Google kupujúcim vždy vopred pošle upozornenie s dátumom vypršania platnosti automatických aktualizácií príslušného modelu, aby mali čas rozhodnúť sa o nákupe. Zariadenia, ktorých dátum vypršania platnosti automatických aktualizácií uplynie v najbližších 90 dňoch, budú zvýraznené tučným písmom. Pri rozhodovaní o nákupe skontrolujte dátum vypršania platnosti automatických aktualizácií.
  • Modely zariadení Chrome, ktorých dátum vypršania platnosti automatických aktualizácií neuplynul, budú naďalej dostávať aktualizácie operačného systému.
  • Keď zariadeniu uplynie dátum vypršania platnosti automatických aktualizácií, znamená to, že Google už preň nebude poskytovať automatické aktualizácie softvéru.
  • Dátum ukončenia predaja určuje výrobca príslušného modelu zariadenia a nesúvisí s jeho dátumom vypršania automatických aktualizácií.

* Ak napríklad výrobca vydá zariadenie v hardvérovej platforme, ktorá sa používa už jeden rok, bude preň k dispozícii 5,5-ročná podpora automatických aktualizácií.