Thiết lập Linux (Beta) trên Chromebook

Linux (Bản thử nghiệm) là một tính năng cho phép bạn dùng Chromebook để phát triển phần mềm. Bạn có thể cài đặt các công cụ dòng lệnh, trình chỉnh sửa mã và môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Linux trên Chromebook. Bạn có thể dùng các công cụ và ứng dụng này để viết mã, tạo ứng dụng và nhiều hoạt động khác. Kiểm tra xem thiết bị nào cài đặt Linux (Bản thử nghiệm).

Quan trọng: Linux (Bản thử nghiệm) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Do đó, bạn có thể gặp sự cố.

Bật Linux (Bản thử nghiệm)

Theo mặc định, Linux (Bản thử nghiệm) ở chế độ tắt. Bạn có thể bật tùy chọn này bất cứ lúc nào trong phần Cài đặt.

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong "Linux (Beta)", hãy chọn Bật.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Quá trình thiết lập có thể mất 10 phút trở lên.
 5. Một cửa sổ dòng lệnh mở ra. Bạn có môi trường Debian 10 (Buster). Bạn có thể chạy các lệnh Linux, cài đặt thêm công cụ khác bằng trình quản lý gói APT và tùy chỉnh giá của mình.

Sử dụng micrô trên Linux (Bản thử nghiệm)

Bạn có thể sử dụng micrô khi Linux (Bản thử nghiệm) đang bật.

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Ở bên trái, hãy chọn Linux.
 4. Bật Cho phép Linux sử dụng micrô của bạn.

Bảo mật và quyền

Chromebook thường bảo vệ máy tính của bạn bằng cách chạy mỗi ứng dụng trong một "hộp cát". Tuy nhiên, tất cả các ứng dụng của Linux đều chạy trong cùng một hộp cát. Điều này có nghĩa là một ứng dụng Linux có hại có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng Linux khác, nhưng không ảnh hưởng đến phần còn lại của Chromebook.

Tất cả các ứng dụng trên Linux đều sử dụng được các quyền và tệp đã chia sẻ với Linux.

Sao lưu và khôi phục

Nếu bạn gặp sự cố khi sao lưu và khôi phục, hãy kiểm tra cách sao lưu và thay thế các tệp cũng như ứng dụng trên Linux (Beta).

Khắc phục sự cố với Linux

Nếu bạn đang gặp sự cố với Linux hoặc các ứng dụng của Linux, hãy thử các bước sau:

 • Khởi động lại Chromebook của bạn.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng máy ảo của bạn là phiên bản mới nhất. Trong trình duyệt, hãy truy cập vào chrome://components. Trong mục "cros-termina", hãy chọn Kiểm tra bản cập nhật. Nếu tải bản cập nhật xuống thì bạn có thể phải khởi động lại Chromebook.
 • Cập nhật các gói của bạn. Mở ứng dụng Terminal rồi chạy lệnh sau: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Lưu ý: Bạn có thể phải khởi động lại Chromebook để các thay đổi có hiệu lực. Linux sẽ tự động kiểm tra các gói mới sau lần thiết lập đầu tiên và 24 giờ một lần khi đang chạy.

Kiểm tra xem hạng mục nào chưa được hỗ trợ

 • Máy ảnh chưa được hỗ trợ.
 • Các thiết bị Android được hỗ trợ qua USB, nhưng các thiết bị khác chưa được hỗ trợ.
 • Trình mô phỏng Android chưa được hỗ trợ.
 • Tính năng tăng tốc phần cứng chưa được hỗ trợ, kể cả GPU và trình giải mã video.
 • Chưa có ứng dụng nào khác của Linux hỗ trợ ChromeVox, ngoại trừ ứng dụng Terminal mặc định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?