Konfigurowanie Linuksa (Beta) na Chromebooku

Linux (Beta) to funkcja, która umożliwia tworzenie oprogramowania na Chromebooku. Na urządzeniu możesz zainstalować narzędzia wiersza poleceń, edytory kodu i elementy IDE Linuksa służące do pisania kodu, tworzenia aplikacji i wykonywania innych czynności. Sprawdź, które urządzenia mają Linuksa (Beta)

Ważne: wciąż pracujemy nad Linuksem (Beta). Mogą pojawiać się problemy.

Włączanie Linuksa (Beta)

Linux (Beta) jest domyślnie wyłączony. Możesz go włączyć w dowolnej chwili w Ustawieniach.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. W sekcji „Linux (Beta)” kliknij Włącz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Konfiguracja może potrwać dziesięć minut lub dłużej.
 5. Otworzy się okno terminala. Możesz uruchomić polecenia Linuksa, zainstalować więcej narzędzi za pomocą menedżera pakietów APT i dostosować powłokę.

Dostęp do mikrofonu w Linuksie (Beta)

Możesz korzystać z mikrofonu, kiedy Linux (Beta) jest włączony.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. Po lewej stronie kliknij Linux.
 4. Włącz opcję Zezwalaj Linuksowi na dostęp do mikrofonu.

Zabezpieczenia i uprawnienia

Chromebook zazwyczaj chroni Twój komputer, uruchamiając każdą aplikację w „piaskownicy”. Jednak wszystkie aplikacje na Linuksa uruchamiają się w tej samej piaskownicy. Oznacza to, że szkodliwa aplikacja na Linuksa może oddziaływać na inne aplikacje tego typu, ale nie na pozostałą część Chromebooka.

Uprawnienia przyznane Linuksowi i udostępnione mu pliki są dostępne dla wszystkich aplikacji na Linuksa.

Kopie zapasowe i przywracanie

Jeśli masz problemy z tworzeniem kopii zapasowej lub przywracaniem, sprawdź, jak tworzyć kopie zapasowe oraz przywracać pliki i aplikacje w systemie Linux (Beta).

Rozwiązywanie problemów z Linuksem

W razie problemów z Linuksem lub aplikacjami na Linuksa wykonaj te czynności:

 • Uruchom ponownie Chromebooka.
 • Sprawdź, czy maszyna wirtualna jest aktualna. W przeglądarce otwórz chrome://components. W sekcji „cros-termina” kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji. Jeśli pobierzesz aktualizację, może być konieczne ponowne uruchomienie Chromebooka.
 • Zaktualizuj pakiety. Otwórz aplikację Terminal  i wpisz to polecenie: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Wskazówka: aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie Chromebooka. Linux automatycznie sprawdza nowe pakiety po wstępnej konfiguracji i co 24 godziny, kiedy jest uruchomiony.

Co nie jest jeszcze obsługiwane

 • Nie są jeszcze obsługiwane aparaty.
 • Urządzenia z Androidem są obsługiwane przez USB, ale inne urządzenia nie są jeszcze obsługiwane.
 • Nie są jeszcze obsługiwane emulatory Androida.
 • Nie jest jeszcze obsługiwana akceleracja sprzętowa, w tym GPU i dekodowanie wideo.
 • ChromeVox jest obsługiwany w domyślnej aplikacji Terminal, ale jeszcze nie w innych aplikacjach na Linuksa.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?