Konfigurowanie Linuksa (Beta) na Chromebooku

Linux (Beta) to funkcja, która umożliwia tworzenie oprogramowania na Chromebooku. Na urządzeniu możesz zainstalować narzędzia wiersza poleceń, edytory kodu i elementy IDE Linuksa służące do pisania kodu, tworzenia aplikacji i wykonywania innych czynności. Sprawdź, które urządzenia mają Linuksa (Beta)

Ważne: wciąż pracujemy nad Linuksem (Beta). Mogą pojawiać się problemy.

Włączanie Linuksa (Beta)

Linux (beta) jest domyślnie wyłączony. Możesz go włączyć w dowolnej chwili w Ustawieniach.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. W sekcji „Linux (Beta)” kliknij Włącz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Konfiguracja może potrwać dziesięć minut lub dłużej.
 5. Otworzy się okno terminala. Masz środowisko Debian 10 (Buster). Możesz uruchomić polecenia Linuksa, zainstalować więcej narzędzi za pomocą menedżera pakietów APT i dostosować powłokę.

Dostęp do mikrofonu w Linuksie (Beta)

Możesz korzystać z mikrofonu, kiedy Linux (Beta) jest włączony.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. Po lewej stronie kliknij Linux.
 4. Włącz opcję Zezwalaj Linuksowi na dostęp do mikrofonu.

Zabezpieczenia i uprawnienia

Chromebook zazwyczaj chroni Twój komputer, uruchamiając każdą aplikację w „piaskownicy”. Jednak wszystkie aplikacje na Linuksa uruchamiają się w tej samej piaskownicy. Oznacza to, że szkodliwa aplikacja na Linuksa może oddziaływać na inne aplikacje tego typu, ale nie na pozostałą część Chromebooka.

Uprawnienia przyznane Linuksowi i udostępnione mu pliki są dostępne dla wszystkich aplikacji na Linuksa.

Kopie zapasowe i przywracanie

Jeśli masz problemy z tworzeniem kopii zapasowej lub przywracaniem, sprawdź, jak tworzyć kopie zapasowe oraz przywracać pliki i aplikacje w systemie Linux (Beta).

Rozwiązywanie problemów z Linuksem

W razie problemów z Linuksem lub aplikacjami na Linuksa wykonaj te czynności:

 • Uruchom ponownie Chromebooka.
 • Sprawdź, czy maszyna wirtualna jest aktualna. W przeglądarce otwórz chrome://components. W sekcji „cros-termina” kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji. Jeśli pobierzesz aktualizację, może być konieczne ponowne uruchomienie Chromebooka.
 • Zaktualizuj pakiety. Otwórz aplikację Terminal  i wpisz to polecenie: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Wskazówka: aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie Chromebooka. Linux automatycznie sprawdza nowe pakiety po wstępnej konfiguracji i co 24 godziny, kiedy jest uruchomiony.

Co nie jest jeszcze obsługiwane

 • Nie są jeszcze obsługiwane aparaty.
 • Urządzenia z Androidem są obsługiwane przez USB, ale inne urządzenia nie są jeszcze obsługiwane.
 • Nie są jeszcze obsługiwane emulatory Androida.
 • Nie jest jeszcze obsługiwana akceleracja sprzętowa, w tym GPU i dekodowanie wideo.
 • ChromeVox jest obsługiwany w domyślnej aplikacji Terminal, ale jeszcze nie w innych aplikacjach na Linuksa.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?